KyläELVI - ELÄMISEN VÄLINEITÄ IKÄÄNTYNEILLE

AJANKOHTAISTA

  • Useita KyläElviin liittyviä pro graduja on valmistunut (kts. kohta Julkaisut)
  • Hankkeet päättyvät vuoden 2002 lopussa