ELVI - ELÄMISEN VÄLINEITÄ IKÄÄNTYNEILLE 1998-2000

HANKKEEN KUVAUS

Elämisen välineitä ikääntyneille (ELVI) -hankekokonaisuus (1998-2000) oli Lapin yliopiston monitieteinen tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena oli tutkia ja kehittää keinoja ja välineitä ikääntyneiden kotona selviytymisen edistämiseksi Lapin haja-asutusalueella.

Hankkeen taustayhteisöinä olivat Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön laitos ja taiteiden tiedekunnan teollisen muotoilun sekä tekstiili- ja vaatetusalan laitos. Lisäksi työryhmässä oli edustettuna arkkitehtuurin ja kasvatustieteen tieteenalat. Tutkimuksen rahoittajana toimi Euroopan unioni, Sosiaali- ja terveysministeriö, Teknologian kehittämiskeskus ja Opetusministeriö.

Elvi-hankkeessa sitouduttiin uudenlaiseen käsitykseen vanhuudesta ja vanhenemisesta. Keskeisenä tavoitteena oli löytää niitä voimavaroja, joita kylien iäkkäillä asukkailla ja itse kyläyhteisöllä on. Kotona selviytymistä edistävien keinojen ja välineiden suunnittelussa ikääntyvät olivat aktiivisesti mukana käyttäjälähtöisen periaatteen mukaisesti.

Hankkeessa toteutettiin laaja survey-tutkimus, jossa selvitettiin Rovaniemen maalaiskunnassa ja Sodankylän kunnassa sijaitsevien yhdeksän eri kylän ikääntyneiden elämäntilannetta ja elinympäristöä. Tutkimuksessa haastateltiin 158 yli 65-vuotiasta henkilöä. Haastattelun yhteydessä otettiin myös valokuvia, joiden avulla voitiin laajentaa ja syventää haastattelulomakkeella kerättyä tietoa. Esimerkiksi pesutilojen kuvista saatiin lisäinformaatiota varustetasosta ja ongelmakohdista.

Kyselyssä kartoitettiin ikääntyvien ja heidän elinympäristönsä sosiaalisia, fyysisiä ja kulttuurisia tekijöitä seuraavin teema-aluein: kotona asumisen merkitys, elämänvaiheet, sosiaaliset suhteet, kyläyhteisöön kiinnittyminen, arki ja vapaa-aika, terveys ja toimintakyky, ikääntymisen kokeminen, apuvälineet ja esineet, asuinolot, pihapiiri ja lähiympäristö, palvelut ja niiden tarve, sekä taloudellinen tilanne.

 

 


  
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK