KyläELVI - ELÄMISEN VÄLINEITÄ IKÄÄNTYNEILLE

 

 KOTIMAISET ABSRAKTIT


2002

Latvala Miia 2002. Yhteisöllisyys porosaamelaisessa kylässä. Vallan sosiologia. Sosiologipäivät 15.-16.3.2002 Tampereella.
The Westermarck Society ry. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos.Etnisyys, monikulttuurisuus ja rasismi –työryhmä. Työryhmien abstraktit2002, 16.

Outila Marjo 2002. Subjektipositioita auttamisen järjestyksissä – vastavuoroisuus, ikä ja valta. Vallan sosiologia. Sosiologipäivät 15.-16.3.2002 Tampereella.
The Westermarck Society ry. Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Ikääntymisen ja ikääntyvän yhteiskunnan sosiologiaa –työryhmä. Työryhmien abstraktit 2002, 25.

 

Takaisin 


2001

Koskinen Simo 2001. Kodin merkitys ikääntyneitten keskuudessa Lapin haja-asutusalueilla. Vanhuus –mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät, 26.-27.1.2001, Turun yliopisto. Koti, arki ja tutkimus –teema. Abstraktit. Gerontologia 1/2001, 70.

Koskinen Simo 2001. Gerontologinen sosiaalityö. Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät Rovaniemellä 23.-24.2.2001. Alueellinen ja paikallinen näkökulma ikääntymiseen –työryhmä.

Koskinen Simo 2001. Kodin merkitys ikääntyneitten keskuudessa Lapin haja-asutusalueella. Arjen kuvat, sosiologian sanat. Sosiologipäivät 23.-24.3.2001, Rovaniemi. Ikääntyvien arkielämä –työryhmä. Abstraktit 2001, 19.

Latvala Miia 2001. Kokemuksia päiväpalvelukokeilusta. Vanhuus –mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät, 26.-27.1.2001, Turun yliopisto. Laitoksessa vai kotona –teema. Abstraktit. Gerontologia 1/2001, 98. 

Latvala Miia 2001. Kokemuksia päiväpalvelukokeilusta. Arjen kuvat, sosiologian sanat. Sosiologipäivät 23.-24.3.2001, Rovaniemi. Ikääntyvien arkielämä –työryhmä.
Abstraktit 2001, 17.

Mella Terhi 2001.
Arkipäivän kompetenssi. Vanhuus –mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät, 26.-27.1.2001, Turun yliopisto. Toimintakykyinen vanhusväestö –teema. Abstraktit. Gerontologia 1/2001, 101.

Mella Terhi 2001.
Ikääntyneiden arkipäivä ja arkipäivän toiminnoista selviytyminen Lapin haja-asutusalueilla. Arjen kuvat, sosiologian sanat. Sosiologipäivät 23.-24.3.2001, Rovaniemi. Ikääntyvien arkielämä –työryhmä. Abstraktit 2001, 20.

Piekkari Jouni 2001. Käyttäjälähtöinen tieto ikäihmistä palvelevan ympäristön suunnittelussa. Vanhuus –mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät, 26.-27.1.2001, Turun yliopisto.
Geroteknologia –teema. Abstraktit. Gerontologia 1/2001, 106.

Piekkari Jouni 2001. Käyttäjälähtöinen tieto ikäihmistä palvelevan ympäristön suunnittelussa.
Dreaming for the Future. Future Home Conference. May 17.-19.2001 Helsinki, Finland. Proceedings.

Ylikulppi Johanna 2001. Ikääntyminen saamelaisyhteisössä. Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät Rovaniemellä 23.-24.2.2001. Alueellinen ja paikallinen näkökulma ikääntymiseen –työryhmä.

Ylikulppi Katri 2001. Lappilaisten ikääntyneiden elämänkulun käänteitä. Valtakunnalliset sosiaalityön tutkimuksen päivät Rovaniemellä 23.-24.2.2001. Alueellinen ja paikallinen näkökulma ikääntymiseen –työryhmä.

Ylikulppi Katri 2001. Lappilaisten ikääntyneiden elämänkulun käänteitä. Vanhuus –mahdollisuudet ja haasteet. IV Gerontologian päivät, 26.-27.1.2001, Turun yliopisto. Elämänkaaritutkimus –teema. Abstraktit. Gerontologia 1/2001, 86.

  Takaisin 


2000

Piekkari Jouni 2000. ”Käyttäjälähtöinen tieto ja ikäihmistä palvelevan ympäristön suunnittelu”. Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksen Kutu (Kulttuuri – Tuote – Ympäristö) –seminaari Oulussa 19.-20.10. 

Takaisin 
1998

Aula Pertti, Koskinen Simo, Piekkari Jouni & Ylikulppi Katri 1998. Ikääntyvien ihmisten kotona selviytymisen edistäminen käyttäjälähtöisen suunnittelun ja muotoilun avulla”.  Vanheneminen vuosituhannen vaihtuessa – tutkimusta ja käytäntöjä. III Gerontologian päivät 30.-31.1.1998, Tampereen yliopisto. Abstraktit 1998. Gerontologia 4/1997, 349-350.

Paluu

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK