KyläELVI - ELÄMISEN VÄLINEITÄ IKÄÄNTYNEILLE

 

Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta
Vene ikääntyneille ihmisille ja vähän muillekin
SILLANPÄÄ, MISKA TAPANI
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Pro gradu-tutkielma
Sivumäärä: 80
Kevät 2002

Pro gradu tutkielmani aiheena on ikääntyneille ihmisille tarkoitetun veneen

ominaisuuksien selvittäminen ja veneen suunnitteleminen konseptiasteelle. Työtä tehdessäni toimin tutkimusapulaisena monitieteellisessä KyläElvi2 -hankkeessa, joka myös rahoitti ja mahdollisti tämän työn tekemisen aikatauluni mukaisesti.Työni on tuotesuunnitteluprojekti, joka alkoi briefistä edeten

tiedontiedonhankintavaiheen kautta ideointivaiheeseen ja päätyen konseptiin, jossaolin pyrkinyt sekä huomioimaan että ratkaisemaan esiin tulleet ongelmat. Pro gradunisisältää kirjallisen kuvauks en tuotekehitysprosessista sekä suunnittelemani veneenpienoismallin mittakaavassa 1:10.

Tiedonhankinataosuus sisältää katsauksen teollisen muotoilun tiedonhankintamenetelmiin. Niiden joukosta etsin työhöni parhaiten sopivat
menetelmät ja käytin niitä tarvitsemani tiedon tuottamiseen. Tutustuin myös

vesikulkuneuvojen kehitykseen pohjoisella pallonpuoliskolla viime jääkauden lopusta nykypäivään ja kirjoitin siitä koosteen kronologisessa järjestyksessä. Ryhmittelin vesikulkuneuvot valmistusmateriaalien mukaa n. Lisäksi esittelin viisi erilaista markkinoilla jo olevaa venettä, joissa jokaisessa oli joitain huomionarvoisia ratkaisuja, joko ominaisuuksien tai valmistustekniikoiden osalta. Syvennyin myös veneilyturvallisuutta koskevaan kirjallisuuteen, sekä CE –direktiivin vaikutuksiin kyseisen kokoluokan veneiden suunnittelussa ja rakentamisessa.

Ideointivaiheen aloitin aivoriihellä, jolla tuotin ideoita konseptien muodostamiseksi.Aluksi kehitin kolmea eri konseptia. Niiden kehittäminen tapahtui pääasiassa ideoita ja ehdotuksia paperille skissaillen. Tämän jälkeen valitsin sopivimmalta vaikuttavan konseptin jatkokehitykseen. Tässä tapauksessa valitsemani ratkaisu oli kooste kahdesta eri konseptista. Näiden pohjalta syntyi yksi konsepti, joka mielestäni täytti ne vaatimukset, jotka työlleni asetin.

Avainsanat: jokivene, turvallisuus, kaksikuorirakenne, CE-määräykset

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi

Suostun tiivistelmän tallentamiseen yliopiston WWW-palvelimelle

Paluu

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK