Kasvatus, opetus  / Education

 

 Sirkku_Korkatti.jpg

Geometriaa laatoittamalla? van Hielen teorian mukainen geometrinen ajattelu ja tesselaatioon nojautuva Laatoitusprojekti perusopetuksessa

Korkatti Sirkku

PDF.png


 Hyvärinen_kansi.jpg

Monta polkua johtajuuteen.
Naisjohtajien urakertomuksia

Hyvärinen Sanna

PDF.png

Anneli_Hermanoff.jpg


"Mukava mennä iloisella mielellä".
Narratiivinen tutkimus kehitysvammaisten nuorten toisen asteen opinnoista

Hermanoff Anneli

PDF.png

 Ulla-Maija_Louhela.jpg

Nuorten osallisuuskertomuksia Juopulin yhteisössä

Louhela Ulla-Maija

PDF.png

Mari_Salmela.jpg


Tie ylioppilastutkinnon huippuarvosanoihin laudaturylioppilaiden kertomana

Salmela Mari

PDF.png

 Mistä_puhutaan_kansi.jpg

Mistä puhutaan kun puhutaan opettamisesta Lapin yliopistossa? Kahviokeskustelun virtaa

Määttä Kaarina

PDF.png

Sirpa_Perunka.jpg

"Tässä on hyvä syy ammatillisesti keskustella". Ohjaavien opettajien käsityksiä opetusharjoittelun ohjauksesta ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Perunka Sirpa

PDF.png

 Tiina_Laajala.jpg

Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista

Laajala Tiina

PDF.png

Osei_Twumasi_Ankrah.jpg

Education Experts' Perceptions of the Ghanaian Language Policy and Its Implementation

Osei Twumasi Ankrah

PDF.png

 Outi_Korpilähde.jpg

Kun pohjoisen matkasta tuli elämän mittainen. Suomalaisvaimot saamelaisyhteisöissä

Korpilähde Outi

PDF.png

Virpi Vaattovaara

Elämänkulku ja toimijuus.
Lapin maaseudun nuorista aikuisiksi 1990–2011

Vaattovaara Virpi

PDF.png

 Marja-Riitta Kotilainen

Itseohjautuvuuden tukeminen vieraan kielen etäopetuksessa. Design-perustainen oppimisympäristön  kehittämistutkimus perusasteen 5.–6. luokilla

Kotilainen Marja-Riitta

PDF.png

 Tuulikki Keskitalo.jpg

Developing a Pedagogical Model for Simulation-based Healthcare Education

Keskitalo Tuulikki

PDF.png

 Sirkka Räisänen-Ylitalo.jpg

”ME – yhdessä kasvaen ja oppien – tuemme ja vahvistamme toinen toisiamme”. Sosiaalinen hyvinvointi yhtenäiskoulussa neljän lappilaiskoulun oppilaiden käsitysten mukaan

Räisänen-Ylitalo Sirkka

PDF.png

 Seikkaillen_elämyksiä_III_etukansi 7x11.jpg

Seikkaillen elämyksiä III. Suomalainen seikkailupedagogiikka 2015

Karppinen Seppo J.A. & Latomaa Timo

 Paikka_ja_kasvatus.jpg

Paikka ja kasvatus

Hyry-Beihammer Eeva Kaisa,  Hiltunen Mirja, Estola Eila (toim.)

 Pirjo Vuoskoski.jpg

Work-Placement Assessment as a Lived-Through Educationally Meaningful Experience of the Student. An Application of the Phenomenological Descriptive Approach

Vuoskoski Pirjo

PDF.png

 Piritta Pietilä-Litendahl.jpg

Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta

Pietilä-Litendahl Piritta

PDF.png

 Eija Häyrynen.jpg

Kun oppilaan liikuntavamma haastaa. Monitoimijaisen verkoston käsityksiä oppimisympäristöön liittyvistä vaatimuksista ja hyvistä käytännöistä

Häyrynen Eija

PDF.png

 Saamelaispedagogiikan_ydin_kansi.jpg

Saamelaispedagogiikan ydinkysymysten äärellä

Keskitalo Pigga, Uusiautti Satu,
Sarivaara Erika, Määttä Kaarina (toim.)

 Anita Haataja.jpg

”Siinä pitäs pomottaa itteään…” Tapaustutkimus vastuuseen kasvamisesta alkuopetusluokassa

Haataja Anita K.

PDF.png

 how to study children.jpg

How to Study Children? Methodological Solutions of Childhood Research

Uusiautti Satu, Määttä Kaarina (eds.)

 Miia Heikkinen.jpg

Ongelmaperustainen pedagogiikka muuttaa arviointia. Tapaustutkimus ongelmaperustaisen opetussuunnitelman siirtymävaiheesta Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa

Heikkinen Miia

PDF.png

 Anne Koski-Heikkinen.jpg

Ammatillisen opettajan identiteetti ja auktoriteetti. Ammatilliset opettajat ja opiskelijat ideaalia ammatillista opettajuutta etsimässä

Koski-Heikkinen Anne

PDF.png

 Keijo Sipilä.jpg

No Pain, No Gain? Educational Use of ITC in Teaching, Studying and learning Processes: Teachers' and Students' Views

Sipilä Keijo

PDF.png

 Hanna Vuojärvi.jpg

Conceptualising Personal and Mobile Learning Environments in Higher Education. Focus on Students' Perspective

Vuojärvi Hanna

PDF.png

 Susanna Lähteenmäki.jpg

Miten elämä kantaa. Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista

Lähteenmäki Susanna

PDF.png

 Marjatta Rautiainen.jpg

Onko teillä ammattia? Meilläpä on! Rovaniemen ammattilukion kehitys vuosina 1996–2008

Rautiainen Marjatta

 Tuija Anttila.jpg

Vaikka en lakkia saisikaan, niin olenpahan jotain oppinut. Lukiolaisten opiskelukokemuksilleen antamat merkitykset

Anttila Tuija

 Taina Järvi.jpg Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Järvi Taina
 keskitalo&Määttä.jpg Ulbmilin sámi pedagogihka ollašuhttin

Keskitalo Pigga, Määttä Kaarina
 Tanja Äärelä.jpg "Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla" - Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan

Äärelä Tanja
 Petri Vanninen.jpg Toisen asteen opiskelijoiden lukemisvaikeus ja sen kuntoutus aivojen tasapainomallin mukaan. Teoria, harjoitusmateriaali ja luokittelujärjestelmä kahden kuntoutuskokeilun valossa

Vanninen Petri
 Elizabeth E. Alssen.jpg Student Perceptions of Learning English for Specific Purposes. Through ICT- Enhanced Peer Design of Instructional Materials

Alssen Elizabeth E.
 Kunnari.jpg
Liikuntapääoma ja holistinen ihmiskäsitys liikuntaa opettavan työssä

Kunnari Ari
 järvi_taina.jpg

Yrittäjyyden oppiminen ammatillisella toisella asteella

Järvi Taina

 Kärnä_maija.jpg

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena

Kärnä Maija

 Hietanen_kansi.jpg "Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin"
Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen
7. luokan musiikin oppimisympäristössä

Hietanen Lenita
 Anneli Lauriala.jpg Koulu ja pohjoisen pojat

Lauriala Anneli (toim.)

 Työtä rakkaudella.jpg Työtä rakkaudella - rakkaudesta tiedettä

Lauriala Anneli, Naskali Päivi  & Tuomila Seija
 Maija_Rask_kansi.jpg Lukiolaisten terveydenlukutaidon ja terveysarvostusten ilmeneminen. Laadullinen sisällönanalyysi vuoden 2007 terveystiedon ylioppilaskirjoitusten reaalikokeen vastauksista.

Rask Maija
 saamelaispedagogiikan_perusteet_kansi.jpg Sámi pedagogihka iešvuođat
Saamelaispedagogiikan perusteet
The Basics of Sámi Pedagogy
Grunderna i samisk pedagogik
Основы саамской педагогики

Keskitalo Pigga, Määttä Kaarina
 Peltokorpi.jpg On elettävä kun koska tahansa voi kuolla. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945

Peltokorpi Kaisa-Maria
 Partanen.jpg Challenging the School Mathematics Culture
An Investigative Small-Group Approach

Partanen Anna-Maija
 Hast.jpg Konstruktio käsityön teknologiasta
Analyysi- ja tulkintaprosessi teknologiasta yleissivistävän käsityön oppiaineen osana

Hast Miia
 tenno.jpg Surffaajat ja syventyjät -
verkko-oppimisympäristön pedagogisen rakenteen ja opiskelijoiden toimintaorientaatioiden tarkastelua

Tenno Tiiu
 lakkala.jpg Sodankylän oppikoulut vuosina 1943-1972

Lakkala Irja-Kaisa
 yliraudanjoki.jpg Mikä luokaton lukio?
Feministinen kouluetnografia luokattomuuden järjestyksissä

Yliraudanjoki Virpi
 lifelong_eucen.jpg

Lifelong Learning for the New Decade

Urponen Helka, Mark Rob (eds.)

 kangas.jpg The School of the Future: Theoretical and Pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments

Kangas Marjaana
 sukupuolitietoisuus...jpg Sukupuolitietoisuus Lapin yliopiston opettajankoulutuksessa

Vidén Sari, Naskali Päivi
 Seppänen.jpg Ikäns elä, ikäns opi, oppimatta kuole
Saamelaisten ikämiesten elämänhallinnan muistelukset Pohjois-Lapissa

Seppänen Raija
 Krishna.jpg Effects of Globalization on the Cultural Continuity of Nepalese Society

Krishna Prasad Adhikari
 

Seikkaillen elämyksiä
Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia

Karppinen Seppo J.A., Latomaa Timo (toim.)

 

Seikkaillen elämyksiä II
Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä

Karppinen Seppo J.A., Latomaa Timo (toim.)

 Sanna Alila.jpg

"Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja ... toimintakulttuurin luomisessa". Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena

Alila Sanna

PDF.png

  Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä

Ylitapio-Mäntylä Outi
 

Kyläkoulusta "yliopistoksi"
Aapajärven jälleenrakennuskoulu
kohtaa hyvinvointi-Suomen

Kilpimaa Marita

[Loppuunmyyty]

 

Väitöskirjan lumo
Tohtoriksi valmistumisen vaiheet
sekä sen tuki ja ohjaus

Määttä Kaarina (toim.)

 

"Mitä tulikaan sanottua"
Hannu Taanilan radiopuheen analyysi

Alajoutsijärvi Seppo

 

Tie yliopistoon
Narratiivinen tutkimus
avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneista

Purtilo-Nieminen Sirpa

 

Kirkkoherran virkaan pätevöittävä johtamiskoulutus opiskelijoiden arvioimana

Asikainen Pekka

  Tornion alakansakoulunopettajaseminaarin
opettajakuva lukuvuosina 1921-1945...

Paksuniemi Merja
  Affordances of Playful Learning Environment for Tutoring, Playing and Learning

Hyvönen Pirkko
  Opintokeskuksen itsearviointi -
muuttuuko sana toiminnaksi?

Korpivaara Varpuliisa
 

Narratiivikirja:
Menetelmiä ja esimerkkejä

Kaasila Raimo, Rajala Raimo, Nurmi Kari E. (toim.)

 

Psychosocial Well-being of Schoolchildren in the Barents Region

Ahonen Arto

 

Hankkeita lähellä ja kaukana
Juhlakirja Kyösti Kurtakko 60 vuotta

Rantaniemi M., Rajala R., Toivonen K.  (toim.)

  Opettajaksi kehittyminen, hyvinvointi ja oppimisen strategiat
Juhlakirja Raimo Rajala 60 vuotta

Kurtakko K, Leinonen J,
Pehkonen M (toim.)
  Laatua opiskeluun.
Oppiminen ja opetus yliopistossa

Poikela Esa, Poikela Sari (toim.)
  Kauniit asiat ja ihmisten ilot
eivät voi olla Jumalalle vieraita.
Kirjailija, pappi Arvi Järventaus ja Lappi

Oinas Outi
  Kasvatuspsykologian näkökulmia
ihmisen  voimavarojen tueksi

Määttä Kaarina, Uusitalo Tuula (toim.)
 

Psykososiaalisen hyvinvoinnin
edistäminen opetustyössä

Ahonen & al. (toim.)

 

Asiantuntijavalta - koulutettu mielikuvitus

Sauren Kirsi-Marja

  Siedä olevaa, muuta tulevaa. Hyvinvointialojen opettajien stressin kokeminen

Turpeenniemi Kaisa 
 

Tutkimustarinoita Ounaksen varrelta

Poikela Esa, Poikela Sari

  Let’s Play
Tutkimuksia leikillisistä oppimisympäristöistä

Hyvönen P., Kangas M., Kultima A., Latva S.
   Dokument om de ryska samerna och Kolahalvön

red. Rantala Leif
 

 

Kuolaan
Venäjän vallan aikana Kuolan niemimaalla käyneet suomalaiset tiedemiehet ja heidän kirjoituksensa

Rantala Leif 
 
 
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK