Yhteiskunta  / Social sciences

 

Marjatta_Martin.jpg

Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys

Martin Marjatta

9789523109674.jpg

Kaivos suomalaisessa yhteiskunnassa

Tuija Mononen & Leena Suopajärvi (toim.)

Arja_Kilpelainen.jpg

Teknologiavälitteisyys kyläläisten arjessa. Tutkimus ikääntyvien sivukylien teknologiavälitteisyydestä

Kilpeläinen Arja

PDF.png

Juhani_Tarkkonen.jpg

"Näin on tehty ennenkin". Tutkimus turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallintaa estävistä ja vaikeuttavista uskomuksista

Tarkkonen Juhani

PDF.png

 Sirpa_Salminen.jpg

Kohtuulliset palvelut. Tapaustutkimus kuljetuspalvelujen uudelleen organisoinnista

Salminen Sirpa

PDF.png

  Asentopaikkoja.jpg

 

Asentopaikkoja. Kesämökin merkitys ikääntyneiden elämänkulussa

Hakapää Liisa, Koskinen Simo (toim.)

 Kari-Björkbacka_Irmeli.jpg

Alueen ja työn sukupuoli

Kari-Björkbacka Irmeli

PDF.png

 Eevi_Jaakkola.jpg

Yhteisöllisyys syrjäisellä maaseudulla asuvien ikääntyneiden arjessa

Jaakkola Eevi

PDF.png

 Helena_Herrala.jpg

Tytöt kaukalossa. Etnografinen tutkimus tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta

Herrala Helena

PDF.png

 Heidi-Sinevaara-Niskanen.jpg

Setting the Stage for Arctic Development: Politics of Knowledge and the Power of Presence

Sinevaara-Niskanen Heidi

Suden kanssa_isokuva_verkko.jpg

Suden kanssa

Juha Hiedanpää & Outi Ratamäki (toim.)

PDF.png

  Marjo Lindroth.jpg

Governing Indigeneity Globally: Indigenous Peoples in the United Nations

Lindroth Marjo

PDF.png

Hyvinvointivaltion_kulttuurintutkimus.jpg

Hyvinvointivaltion kulttuurintutkimus

Autto Janne & Nygård Mikael (toim.)

PDF.png

  Maria Virranniemi.jpg

Tutkimus- ja innovaatiojohtaminen suomalaisissa yliopistoissa

Virranniemi Maria

PDF.png

 Barry_Zellen.jpg

Bernard Brodie and the Bomb. At the birth of the Bipolar World

Zellen Barry

PDF.png

  Alla Bolotova.jpg

Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North

Bolotova Alla

PDF.png

 Maarit-Pallari.jpg

The EcoCuva Model for Sustainable Enterprising

Pallari Maarit

PDF.png

  Ilkka Kamaja.jpg

Ajan vuorovedet vaihtuvat.
Tieteenalan kehittäminen käsitteen-, mallin- ja teorianmuodostuksen avulla

Kamaja Ilkka

PDF.png

 Mari Kivistö.jpg

Kolme ja yksi kuvaa osallisuuteen.
Monimenetelmällinen tutkimus vaikeavammaisten ihmisen osallisuudesta toimintana, kokemuksena ja kielenkäyttönä

Kivistö Mari

PDF.png

  Pekka Alaräisänen.jpg

Palkitseminen työelämässä. Palkitsemisen todellisuus suomalaisilla työmarkkinoilla johtavassa asemassa työskentelevien näkökulmasta

Alaräisänen Pekka

PDF.png

 Reittejä_luontosuhteeseen.jpg

Reittejä luontosuhteeseen

Valkonen Jarno, Salonen Toivo (toim.)

  kuka_on_saamelainen.jpg

Kuka on saamelainen ja mitä on saamelaisuus. Identiteetin juurilla

Sarivaara Erika, Määttä Kaarina, Uusiautti Satu (toim.)

 

 Toini Harra.jpg

Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa

Harra Toini

PDF.png

  Northern_Insights.jpg

Northern Insights. Feminist Inquiries into Politics of Place, Knowledge and Agency

Keskitalo-Foley Seija, Naskali Päivi, Rantala Pälvi (eds.)

 saamelaisten_hyvä_elama.jpg

Saamelaisten hyvä elämä ja hyvinvointipalvelut

Heikkilä Lydia, Laiti-Hedemäki Elsa, Pohjola Anneli

  Ville Kivivirta.gif

People, International Projects and Public Administration: Interpreting the International Human Resource Management Frame

Kivivirta Ville

 Liisa Hokkanen.jpg

Autetuksi tuleminen. Valtaistavan sosiaalisen asianajon edellyttämät toimijuudet

Hokkanen Liisa

PDF.png

  Sonata Maciulskyte.jpg

The Code of Society Transformation in Social Work: Modeling the Construction of Lithuanian Social Work Professionalization

Maciulskyte Sonata

PDF.png

 Jaana Angle.jpg

Maahanmuuttajan puolisona Suomessa. Narratiivinen tutkimus kestävistä monikulttuurisista avioliitoista

Anglé Jaana

PDF.png

  Saara Koikkalainen.jpg

Making it Abroad. Experiences of Highly Skilled Finns in the European Union Labour Markets

Koikkalainen Saara

PDF.png

 Jari Helminen.jpg

Päämääränä sosiaalialan ammattilaisuus. Sosiaaliohjaajien näkemyksiä ammattialasta ja alan tulevaisuuskuvasta

Helminen Jari

  Jari Lindh.jpg

Kuntoutus työn muutoksessa. Yksilön vajavuuden arvioinnista toimintaverkostojen rakenteistumiseen

Lindh Jari

 Anneli Ilonen.jpg

Rajan lapset. Identiteettityö Kannaksen evakkojen sukupolvissa

Ilonen Anneli

  Markus Heiskanen.jpg

Rajakeisarin uudet (v)aatteet. Käsiteanalyysi rajaturvallisuudesta

Heiskanen Markus

 Arja Jääskeläinen.jpg

Työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen osallistavilla menetelmillä. Toimintatutkimus työhyvinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- ja vammaispalveluja tuottavissa työyhteisöissä Sallassa

Jääskeläinen Arja

 Julija Eidukeviciute.jpg

Family Social Work Practices In The Context of Transitional Lithuanian Society

Eidukevičiūtė, Julija

 Vesa Markuksela.jpg

Aisti kuin kala. Etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännössä

Markuksela Vesa

 Arto Selkälä.jpg

Kansalaisuuden hallinta suomalaisessa sosiaali- ja terveyspolitiikassa

Selkälä Arto

 Pohjola&Valkonen.jpg Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet

Pohjola Anneli, Valkonen Jarno (toim.)
 Dalia Puidokiene.jpg Covert Codes of Women in Prostitution. Pathways for Recovering Roots after Trauma Interface

Puidokiene Dalia
 Tapio Nykänen.jpg Kahden valtakunnan kansalaiset. Vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia

Nykänen Tapio
 Kaisa Hytönen.jpg Suomen maabrändäyksen taustasyyt ja toimintamallin kehittäminen

Hytönen Kaisa
 Monica Tennberg.jpg Politics of Development in the Barents Region

Tennberg Monica (ed.)
 Susanna Hast.jpg Beyond the Pejorative: Sphere of Influence in International Theory

Hast Susanna
 Marko Kesti.jpg The Tacit Signal Method in Human Competence Based Organization Performance Development

Kesti Marko
 Anneli Kimpimäki.jpg Puolison rinnakkaissuhteen paljastuminen, äkillinen ero ja intimiteettiloukkaus. Narratiivinen tutkimus intiimin suhteen päättymisestä

Kimpimäki Anneli
 Antti Syväjärvi ym..jpg Inhimillisesti tehokas sairaala. Työn mielekkyys henkilöstön kokemana

Syväjärvi Antti, Lehtopuu Heidi, Perttula Juha, Häikiö Mikko ja Jokela Jari
 Janne Autto.jpg Päivähoitopolitiikka kamppailuna hyvinvointivaltiosta. Kentät, subjektiasemat ja oikeutukset

Áutto Janne
 Joona_kansi.jpg ILO Convention No. 169 in a Nordic Context with Comparative Analysis: An Interdisciplinary Approach

Joona Tanja
 Tökkäri_kansi.jpg Käsittämätöntä! Mielekkyyden luomisen keinot ja funktiot työyhteisön kertomuksissa

Tökkäri Virpi
 Sosiaalityön vaikuttavuus.jpg Sosiaalityön vaikuttavuus

Pohjola Anneli,  Kemppainen Tarja, Väyrynen Sanna (toim.)
 Pietarila Joona.jpg Kambodža kriisien jälkeen. Kirjoituksia yhteiskunnan kehityksestä ja tulevaisuuden haasteista

Pietarila Joona (toim.)
 Rantala Outi.jpg Metsä matkailukäytössä. Etnografinen tutkimus luonnossa opastamisesta

Rantala Outi
 Henkilöstö ja kuntayhteistyön.jpg
Henkilöstö ja kuntayhteistyön tuloksellisuus. POLKU - Seutuyhteistyöllä tuloksellisuuteen -hankkeen loppuraportti

Koski Antti, Vakkila Hanna
 sanoja_ja_tekoja_kansi.jpg Sanoja ja tekoja. Dynaamisen aluekehityksen haasteita ja tulevaisuuskuvia

Heikkinen-Moilanen Riitta, Inkinen Sam (toim.)
 Rauno Rusko.jpg Coopetition in the Finnish forest industry
- a case study

Rusko Rauno
 Malinauskas_Gedas.jpg

This Child is also Mine. A Narrative Approach to the Phenomenon of Atypical Custodial Grandparenthood

Malinauskas Gedas

 pehrman_timo.jpg

Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä

Perhman Timo

 Masennus.jpg Masennus 

Romakkaniemi Marjo
 Tietopertainen johtaminen.jpg Tietoperustainen johtaminen palvelutoiminnan suunnittelussa julkisella terveydenhoitoalalla

Rytilä Maari
 Kuntoutus_muutoksessa_kansi.jpg Kuntoutus muutoksessa

Järvikoski Aila, Lindh Jari, Suikkanen Asko (toim.)
 Räsänen.jpg Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan ja johtamisen laadun merkitys sille

Räsänen Riitta
 lappailainen_naisia_uuden_talouden_ajassa.jpg
Lappilaisia naisia uuden talouden ajassa. Tulkintoja hallinnasta, toimijuudesta, koulutuksesta ja yrittäjyydestä
 Rimkus.jpg Bridging the Islands of Society

Valdas Rimkus
 kreiviniene.jpg The Representations of Social Support from External Resources by Families Raising Children with Severe Disability in Connection with Dolphin Assisted Therapy

Kreivinienè Brigita
 mertala.jpg Yhdessä tietämisen episodeja
Terveydenhuollon kompleksiset työympäristöt

Mertala Sirpa
 nisula.jpg Vuorovaikutuskulttuuri ja sen jäsentyminen
maahanmuuttajien työllistämisvalmennuksessa

Nisula Leila
 juntunen.jpg Politikointia ja reviiri-intressejä.
Puolueiden hallintoideologiat ja virkamiesten hallintoajattelu aluehallintouudistuksissa

Juntunen Pekka
 seppälä.jpg Globalizing Resistance Against War?
A Crirical Analysis of the Theoretical Debate through a Case Study of the 'New' Anti-War Movement in Britain

Seppälä Tiina
 skaffari.jpg Rajat ylittävä prostituutio.
Tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa

Skaffari Pia
 leppiman.jpg Arjen elämyksiä. Leiri- ja elämyspohjainen Arkipäivät-perhepalvelu sosiaalisen kokemuksen tuottajana

Leppiman Anu
 matinvesi_80.jpg Prosessin ja ajoittamisen ongelmat kuntoutuksessa. ICF:n tulkintaa

Matinvesi Seppo
 ihalainen.jpg Tietohallinto osana julkishallinnon sähköistyvää muutosta

Ihalainen Harri
 walter.jpg Structural Conditions
of Natural Resource Management

Walter Stefan
 kotia paikantamassa.jpg Kotia paikantamassa

Vilkko Anni, Suikkanen Asko, Järvinen-Tassopoulos Johanna (toim.)
 koukkari.jpg Tavoitteena kuntoutuminen.
Kuntoutujien käsityksiä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta

Koukkari Marja
 pietiäinen.jpg Johtajan ammatillisten kompetenssien profiloituminen kompleksisessa toimintaympäristössä

Pietiläinen Ville
 auvinen.jpg  On Money

Tero Auvinen
  Tänään töissa.
Sosiologisia näkökulmia työhön

Kinnunen Merja, Autto Janne (toim.)
    
"Se vain ilmestyi". Vuorovaikutukseen perustuva strategian viestintä  kuntaorganisaatiossa

Kristiina Strandman
 

Asiantuntijuutta vakuuttamassa.
Opettajien työelämäsuhteen asiantuntijuus-
puhe sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston
työelämäprojekteissa

Rautajoki Arto M.

 

Työttömien syrjäytymistä ehkäisevien hyvinvointi-interventioiden
kontekstuaaliset edellytykset

Saari Erkki

 

Vahvuuden väri on helakanpunainen. Naiseuden muovautuminen kulttuurihistoriallisesti ja yhteiskunnallisesti seksityötä tekevän naisen elämässä

Ranz Seija

  Modernin eheydestä postmodernin rikkonaisuuteen. Yhteiskunnan muutos sosiaalityön ammattilaisten tulkitsemana

Sutinen Riikka
 

Rajua, rujoa ja raitista.
Alkoholinkäyttöä Lapissa

Orjasniemi Tarja, Tiuraniemi Olli (toim.)

  "Kyllähän nyt pitäs olla jo semmonen aika, että pääsis niin kö
keskustelemhan näistä asioista"

Tuomaala Ritva
  Metsään raivatut elämänpolut. Toimijuus ja identiteetti asutustilallisten elämänkertomuksissa

Kietäväinen Asta

  Discrimination Against Men.
Appearance and Causes in the Context of a Modern Welfare State

Malmi Pasi
  Saamelainen etnisyys ja pohjoinen paikallisuus.
Saamelaisten etninen mobilisaatio ja paikallisperustainen vastaliike

Pääkkönen Erkki
  Kuntatason valta ja vastuu aluekehitystyössä -toimijanäkökulma

Jankkila Hilkka
 

Muutoskyky ja laatuperustaisen kunnan tuloksellisuus. Tapaus Utajärvi

Merilä Asko

  Salatusta suhteesta kahden kimppaan
- Analyysi sosiaalityön prosessien rakentumisesta

Niskala Asta
  Sähköä kyselyyn!
Web-kysely tutkimuksessa ja tiedonkeruussa

Ronkainen Suvi, Karjalainen Anne (toim.)
 

Kerrottu tulevaisuus. Alueet ja nuoret, menestys ja marginaalit

Ollila Anne K

 

Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa

Näre Sari, Ronkainen Suvi (toim.)

 

Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä

Laitinen M., Virokanas E., Juhila K, Julkunen I., Karisto A.

  

Kyläläiset keskiössä. Tutkimus kylien hyvinvointipalveluista

Kilpeläinen Arja, Pohjola Anneli

 kuulumisia.jpg

Kuulumisia. Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista

Autti Mervi, Keskitalo-Foley Seija, Naskali Päivi, Sinevaara-Niskanen Heidi (toim.)

 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK