Tavoitteet

Rovaniemen lintuatlas -projektin tavoitteena on edistää kaupungin kestävää kehitystä tarjoamalla työvälineitä alueen ekologisen tilan parantamiseen, ylläpitämiseen ja seurantaan. Projektilla pyritään edesauttamaan korkeatasoista kaupunki- ja taajamaympäristön sekä vetovoimaisen matkailuympäristön suunnitteluprosessia. Lintuatlas -projektin aikana kartoitetaan Rovaniemen kaupungin pesimälinnusto ja tarkastellaan linnustossa tapahtuneita muutoksia. Koottuja lintutietoja voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelussa esimerkiksi pohdittaessa kaupungin uusia leviämissuuntia. Uutta lintutietoutta voidaan käyttää myös viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa.

Uhanalaisten lintulajien, EU:n lintudirektiivilajien, Suomen erityisvastuulajien sekä harvalukuisten lajien esiintymispaikat ovat arvokasta tietoa ympäristönsuojelu- ja matkailusektorille. Projektimateriaalia voidaan hyödyntää myös opetussektorilla. Rovaniemen lintuatlas -projektin aikana luodaan yhteistyöverkosto, jossa harrastaja- ja kansalaistieto kerätään, testataan ja muokataan ympäristön tilan arvioinnin ja seurannan käyttöön. Projektin kuluessa verkostoudutaan paitsi kansallisella (Suomen lintuatlas, BirdLife Suomi) myös kansainvälisellä tasolla. 


                                                                        

Rvnm_Lintualtas_Footer.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK