Ráidogovva

Dahkki: Sunna Kitti

Ráidogova dahkki lea ožžon inspirašuvnna Marikaisa Laiti čállin artihkkalis.

Laiti, Marikaisa (2019) Saamelaisen varhaiskasvatuksen arki. Girjjis Maria Peltola, Pigga Keskitalo & Rauni Äärelä-Vihriälä (toim.) Saamelainen varhaiskasvatus nyt – arvot, käytänteet ja osallisuus arjessa, Oulun yliopisto, Oulu, s. 33–50.

Dieđaráidogovva lea ráidogova dahkki dulkojupmi dieđalaš artihkkalis.

Cuoŋománnu 2020