Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan opetusportfolioita koskevat ohjeet

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on kokouksessaan 14.2.2001 vahvistanut nämä tiedekunnan opetusportfolioita koskevat ohjeet, joiden mukaan opetusvirkoja hakevia pyydetään esittämään opetusansionsa opetusportfolion tai muun kirjallisen selvityksen avulla.

Opetusportfolio on näyteportfolio, joka on julkinen kuvaus opettajan opetustyöstä, sen laadusta ja ansioista. Näyteportfoliossa esiteltävät tiedot tulee pystyä dokumentoimaan tai tarvittaessa todistamaan.

Tiedekunnan opetusportfolion tai muun kirjallisen selvityksen yhteenvedon laajuus on enintään 5 sivua. Opetusportfolion tai muun kirjallisen selvityksen laadinnassa toivotaan noudatettavan seuraavaa ryhmittelyä ja vastattavan seuraaviin kysymyksiin:

Opetusfilosofia: Mikä on minun näkemykseni hyvästä opettamisesta ja oppimisesta? Miten opetusfilosofiani näkyy käytännön opetustilanteessa? Mihin tavoitteisiin pyrin opetuksellani? Millainen on opiskelijan rooli tiedeyhteisössä? Millainen sen pitäisi olla? Mitä on oikeutta koskeva tieto?

Opetushistoria / opetuskokemus: Miten ja miksi minusta tuli opettaja? Missä ja milloin ole opettanut? Kenelle? Kokemukseni opinto-ohjauksesta, opinnäytteiden ohjauksesta ja tutoroinnista jne.? Miten olen kehittynyt nykyisen kaltaiseksi opettajaksi? Miksi tällä hetkellä opetan niin kuin opetan? Onko opetustaipaleeltani tallella mitään dokumentteja?

Itsearvio omasta opetuksesta: Mitkä ovat vahvuuteni opettajana? Entä heikkoutena? Mihin suuntaan minun tulisi kehittää omaa opetustani?

Palaute opiskelijoilta ja kollegoilta: Minkälaista palautetta ole kerännyt/saanut? Kuinka usein ja millä menetelmällä olen kerännyt palautteen? Mitä palaute kertoo opetuksestani? Löytyykö palautteesta tietoa opetussuunnitelman tai koko laitoksen kehittämiseen? Miten ole hyödyntänyt saamaani palautetta oman opetukseni suunnittelussa ja kehittämisessä? Olenko itse antanut palautetta opiskelijoilleni ja kollegoilleni?

Tuotettu oppimateriaali: Millaista oppimateriaalia, oppikirjoja, monistetta, tehtäviä, itseohjautuvaa materiaalia, videoita, tietokoneohjelmia tms., olen tuottanut oman opetukseni tueksi? Miten ne ovat toimineet? Kuvalle uusinta materiaalia.

Korkeakoulupedagoginen aktiivisuus: Millaista pedagogista koulutusta minulla on? Millaisia julkaisuja, artikkeleita, esitelmiä olen kirjoittanut opetuksesta? Entä osallistumiseni laitoksen, tiedekunnan tai koko yliopiston opetuksen suunnitteluun ja arviointiin? Panokseni kansainvälistymiseen?

Opetuksen kehittäminen: Miten opetukseni on kehittynyt ajoista jolloin aloitin opetustyön? Millaisia kokeiluja/projekteja minulla on ollut opetuksessani? Millaisia tenttejä käytän? Miten ne ovat onnistuneet? Millaista palautetta olen saanut? Mitä niistä olen oppinut? Yhteistyö opiskelijoiden/kollegojen kanssa? Kokeilujen raportointi? Miten tulisit kyseisessä hakemassasi virassa kehittämään opetusta?

Muu opetustyöhön liittyvä toiminta: Mitkä ovat erityispiirteeni/vahvuuteni opettajana?

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK