Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 2014
Lauri Rauhala 100 vuotta
11. – 12.9.2014
Lapin yliopisto
 
On ilo kutsua teidät kaikki Kokemuksen tutkimuksen konferenssiin Lapin yliopistoon 11.-12.9.2014! Konferenssin ensimmäinen päivä on omistettu täydet sata vuotta täyttävän kokemuksen tutkimuksen pioneerin Lauri Rauhalan elämäntyölle. Lauri Rauhala 100 vuotta –juhlaseminaarissa hänen työnsä merkitystä arvioidaan filosofian, empiirisen tutkimuksen ja käytäntöyhteyden kautta. Konferenssin toisena päivänä ääneen pääsevät kaikki kokemuksen tutkijat emerituksista opiskelijoihin. Työryhmissä kokemuksen tutkimusta lähestytään sekä tutkimustapojen ja metodien että tieteenalojen sisältöjen kannalta.

Tulkintamme kokemuksesta ja kokemuksen tutkimuksesta on lavea ja tieteenaloja toisiinsa lähentävä. Lauri Rauhalan sanoin, ”Kokemuksella me tarkoitamme kaikkea ihmisen erityyppistä ja –tasoista mielellistä suhdetta maailmaan ja omaan itseensä.” Toisin sanoen, kokemus on merkityssuhde, jossa maailma, ihminen itse mukaan lukien, tulee ymmärretyksi. Kokemusten maailma on inhimillisesti rikas eikä sen tutkiminen ole minkään tieteenalan yksinoikeus. Jo nyt löytyy helposti parikymmentä tieteenalaa, joilla pelkästään Suomessa tehdään kokemuksen tutkimusta. Käytetyimmät teoreettiset ja metodologiset näkökulmat ovat olleet fenomenologisia, hermeneuttisia, narratiivisia, fenomenografisia ja psykodynaamisia. Niiden ohella kaikki käsitteellis-metodiset ratkaisut tutkia kokemusta inhimillisenä subjektiivisena maailmana ovat perusteltuja.

Haluamme tehdä Kokemuksen tutkimuksen konferenssista suomalaisten kokemuksen tutkijoiden inspiroivan kohtauspaikan. Kokemuksen tutkimusta tehdään yhä enemmän, mutta valtakunnallinen konferenssin laajuinen foorumi on puuttunut. Tulkaa kaikki jakamaan ajatuksianne ja oppimaan toisiltamme riippumatta siitä, miten pitkällä kokemuksen tutkijoina koette olevanne. Rovaniemellä on kokemuksille tilaa. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, myös vain kuuntelijoina osallistuvat.

Lämpimästi tervetuloa Euroopan Unionin pohjoisimpaan yliopistoon, Lapin yliopistoon!

Juha Perttula
Psykologian professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani
 
Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK