OHJELMA 

TYÖRYHMIEN ESITYSJÄRJESTYS
ABSTRAKTIT

   
Torstai 11.9.2014 Lauri Rauhala 100 vuotta -juhlaseminaari
   
10:00 – 12:00 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit, yliopiston pääaula
   
12:00 – 13:30 Lauri Rauhala 100 vuotta -juhlaseminaari, Castrén-Sali
Puheenjohtaja: professori Juha Perttula, Lapin yliopisto

Lauri Rauhalan elämäntyön merkitys kokemuksen tutkimukselle
Juha Perttula, Lapin yliopisto

Lauri Rauhalan merkitys ymmärtävän psykologian kehittelyssä
Timo Latomaa, Oulun yliopisto
   
13:30 – 14:00 Kahvit, yliopiston pääaula
   
14:00 – 16:00 Lauri Rauhala 100 vuotta -juhlaseminaari (jatkuu), Castrén-Sali

Lauri Rauhala ihmisen ainutkertaisuuden ajattelijana
Jussi Backman, Jyväskylän yliopisto

Kehittyvä ihminen – Lauri Rauhalan inspiroimaa käytännön psykologiaa
Tony Dunderfelt

Monitieteistä kokemuksen tutkimusta Lauri Rauhalan jalan jäljissä
Virpi Tökkäri, Lapin yliopisto
   
19.00 – 20:00 Rovaniemen kaupungin vastaanotto
Rovaniemen kaupungintalo, Hallituskatu 7
   
Perjantai12.9.2014 Tutkijoiden työryhmät
   
09:30 – 11:00

Työryhmät
1. Tulkinnallinen fenomenologinen kokemuksen tutkimus, LS 13
2. Kokemuksen tutkimus esimies- ja johtamistyössä, LS 17
3. Filosofinen näkökulma kokemuksen tutkimukseen, LS 9
4. Kasvatustieteellinen kokemuksen tutkimus, LS 11
5. Kokemuksen tutkimus sosiaalityössä ja terveystieteissä, LS 8
6. Kokemuksen tutkimus taiteiden ja kulttuurin alalla, LS 12

   
11:00 – 11:30 Kahvit, yliopiston pääaula
   
11:30 – 12:30

Työryhmät
7. Grounded theory (GT) kokemuksen tutkimuksessa, LS 13
8. Kokemuksen tutkimus työyhteisöissä ja organisaatioissa, LS 17
3. Filosofinen näkökulma kokemuksen tutkimukseen, LS 9
4. Kasvatustieteellinen kokemuksen tutkimus, LS 11
9. Insight-workshop: Kokemuksellisuus yhteisöllisen dynamiikan tutkimuksessa, LS8
6. Kokemuksen tutkimus taiteiden ja kulttuurin alalla, LS 12

   
12:30 – 13:30 Lounas, ravintola Felli
   
13:30 – 15:00

Työryhmät
10. Narratiivinen ja syvähermeneuttinen kokemuksen tutkimus, LS 13
8. Kokemuksen tutkimus työyhteisöissä ja organisaatioissa, LS 17
4. Kasvatustieteellinen kokemuksen tutkimus, LS 11
6. Kokemuksen tutkimus taiteiden ja kulttuurin alalla, LS 12

   
15:15 – 15:30 Päätöstilaisuus, Castrén-sali
   
Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK