Lapin yliopistokustannuksen (LUP) ohjeet väitöskirjan tekijälle

Tämä ohje koskee Lapin yliopiston julkaisemia väitöskirjoja. Väittelijällä on oikeus hakea väitökselleen myös muuta julkaisijaa tai kustantajaa tai tehdä väitöksensä omakustanteena.  

Julkaisuprosessia koordinoi Lapin yliopistokustannuksessa julkaisukoordinaattori Paula Kassinen, paula.kassinen at ulapland.fi, 040 4844 233.

 

Julkaisuprosessin aikataulu

Julkaisuprosessi vaatii vähintään 9 viikkoa ennen väitöspäivää. Aikaa tulisi mahdollisuuksien mukaan varata enemmänkin, jotta pelivaraa jää mahdollisten ongelmien ilmaantuessa.

1.
viikko
2.
viikko
3.
viikko
4.
viikko
5.
viikko
6.
viikko
7.
viikko
8.
viikko
9.
viikko
Kannen suunnittelu opiskelijatyönä (4 viikkoa)          
    Taittoaika (2 viikkoa)          
        Painoaika (vähintään 2 viikkoa)      
            Väitöskirjan riiputus (10 arkipäivää)  
                Väitöspäivä

 

Julkaisuprosessi

  Tunnistetiedot ja julkaisusopimus

 1. Julkaisukoordinaattori myöntää Acta Universitatis Lapponiensis -sarjaan hyväksytylle väitöskirjalle ISBN-, ISSN- ja Acta-numerot. Tunnistetietoja varten LUP tarvitsee tiedon teoksen lopullisesta nimestä.
 2. Julkaisukoordinaattori lähettää väittelijälle julkaisusopimuksen allekirjoitettavaksi. Julkaisusopimuksessa sovitaan sekä painettavan kirjan että pdf-muotoisen verkkoversion julkaisemisesta. Väittelijä vastaa siitä, että oikeudet työn sisältämään materiaaliin, esimerkiksi kuviin, ovat kunnossa.
 3. Julkaisun ulkoasu

 4. Väitöskirjat tehdään pääsääntöisesti kokoon A5 (148 x 210 mm). Erityisestä syystä voidaan käyttää myös kokoa B5 (176 x 250 mm); tästä sovitaan erikseen julkaisukoordinaattorin kanssa.
 5. Sisus painetaan pääsääntöisesti kauttaaltaan mustavalkoisena. Värillisiä sivuja voidaan harkita, jos väreillä on erityinen informaatioarvo, joka ei tule ilmi mustavalkoisena. Värillisistä sivuista sovitaan aina erikseen julkaisukoordinaattorin kanssa. Kansi on värillinen.
 6. Taittoon ja kannen suunnitteluun varataan yhteensä vähintään kuukauden verran aikaa.
 7. Kansi

 8. Väitöskirjan kannen suunnittelu voidaan teettää opiskelijatyönä taiteiden tiedekunnan graafisen suunnittelun opiskelijalla. Julkaisukoordinaattori välittää työhön lupautuneen opiskelijan yhteystiedot väittelijälle ja kannen suunnittelu alkaa.
 9. Väittelijä toimittaa kannen suunnittelijalle takakannen esittelytekstin, jonka pituus on enintään 1000 merkkiä välilyönteineen.
 10. Kannen suunnittelija tarvitsee kannen viimeistelyä varten työn tunnistetiedot (ISBN, Acta-numero) sekä takakanteen viivakoodin, jonka hän saa julkaisukoordinaattorilta. Tiedon selkämyksen leveydestä suunnittelija saa kirjan lopullista sivumäärää vastaan yliopistopainosta, osoitteesta paino at ulapland.fi.
 11. Painovalmis kansi toimitetaan julkaisukoordinaattorille, ei suoraan painoon.
 12. Taitto

 13. Kun väitöskirjan käsikirjoitus on oikoluettu ja valmis, väittelijä lähettää sen docx- tai doc-tiedostona sähköpostitse julkaisukoordinaattorille. Mahdollisten kuvien ja kuvioiden tulisi olla painovalmiissa muodossa: vektorigrafiikkana (pdf) tai 300 dpi:n resoluutiossa (jpg, tiff). Fontit, rivinvälit ym. muuttuvat taitossa, joten käsikirjoituksen ei doc/docx-muodossa tarvitse noudattaa tiettyä asettelua. Tarkempi ohjeistus käsikirjoituksen valmistelemisesta taittokuntoon
 14. Taittaja tekee käsikirjoituksesta pdf-muotoisen taittovedoksen, jonka väittelijä saa  tarkastettavakseen. Tässä vaiheessa voidaan vielä tarvittaessa tehdä pieniä korjauksia tekstiin. Väittelijä merkitsee muutettavat kohdat taittovedokseen pdf-kommenttityökaluilla (esimerkiksi tarralapuilla) mahdollisimman selkeästi: ”…tässä kohassa on…” korjataan: ”…tässä kohdassa on…”. (Ohje tarralappujen lisäämiseen.) Väittelijä palauttaa taittovedoksen kommentteineen julkaisukoordinaattorille.
 15. Taittaja siirtää korjaukset taittoon, minkä jälkeen väittelijä saa lopullisen version taitosta hyväksyttäväkseen.
 16. Väitöskirjan väliin tulee väitöslehti, josta käy ilmi väitöstilaisuuden aika ja paikka. Väitöslehti voi olla irrallisena kirjan välissä tai se voidaan liimata painossa kirjan ensimmäiseksi sivuksi.
 17. Sekä taiton että kannen osalta: väittelijällä on oikeus myös itse valita graafikko työlleen. Tässä tapauksessa suunnittelukustannukset jäävät kuitenkin väittelijän vastuulle. Jos taitto tulee LUPin kautta ja opiskelija suunnittelee kannen, väittelijälle ei tule niistä kustannuksia.
 18. Painatus ja verkkojulkaisu

 19. Taiton ja kannen valmistuttua LUP toimittaa kirjan painettavaksi Lapin yliopistopainoon. Painattaminen kestää yleensä vähintään kaksi viikkoa.
 20. Kirjan tultua painosta LUP hoitaa sen jakelun tiedekuntaan, kirjastolle, yliopiston viestintään sekä riiputukseen. Riiputuksessa (yliopistolla esillä) valmiin kirjan tulee olla kymmenen arkipäivää ennen väitöstilaisuutta.Tiedekunta toimittaa omista kappaleistaan kirjan vastaväittäjälle, kustokselle ym.
 21. LUP julkaisee teoksen verkkoversion Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkistossa.
 22. Tekijänkappaleet

 23. Väittelijä saa 20 kirjaa tekijänkappaleina maksutta. Hän voi myös tilata ensimmäisestä painoksesta itselleen lisäkappaleita painokustannusten hinnalla. Lisäkappaleiden määrä tulee ilmoittaa julkaisukoordinaattorille ennen kuin kirja toimitetaan painoon. Painattamisen jälkeen väittelijä voi ostaa kirjaansa LUPilta 50 %:n alennuksella julkaisijan kuluttajahinnasta.

 

Yhteystiedot

Julkaisukoordinaattori Paula Kassinen: paula.kassinen at ulapland.fi, 040 4844 233.
LUP yleinen: lup at ulapland.fi