Taidetta nähtävänä

Taidegalleriat

Taiteiden tiedekunnassa on kuusi galleriaa (Galleriat Valo, Katve 1, Katve 2 Arktikum-talossa sekä F-talossa (Galleriat Seinä, Hämärä, Kilo, Lyhty ja Kajo), joissa tiedekunnan opiskelijat voivat esittää opintoihinsa kuuluvia taideproduktioita sekä henkilökunta omaa taiteellista työtänsä. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata galleriatiloja käyttöönsä.

Gallerioissa on esillä ns. perinteisten kuvataiteen alojen lisäksi mm. taideteollisuus- ja media-alojen tuotantoa.

Monimedia-arkisto

Monimedia-arkisto on verkkogallerioiden kokonaisuus sekä taiteiden tiedekunnan opiskelu- ja työväline. Arkistoon kootaan aineistoa erityisesti taiteellisista lopputöistä, projekteista ja tutkimushankkeista.

Monimedia-arkistoon on rakennettu kolme verkkogalleriaa. Galleria Kaiku on koko tiedekunnan yhteinen verkkosivu. Siinä esitellään kurssitöitä, tiedekunnan gallerioissa esillä olleita näyttelyitä, portfolioita ja keskeisiä projekteja. Galleria Kaikussa esitellään myös Lapin yliopiston tiloihin sijoitetut taidetokset. Talvitaide-galleria sisältää talvitaiteen koulutusprojekti The Snow Show’n tuottamaa ja kokoamaa aineistoa. Katoavan taiteen galleria dokumentoi ympäristö-, yhteisö- ja performanssitaidetta sekä taiteidenvälisiä tapahtumia.

Monimedia-arkiston ovat tuottaneet Digitys-, Digmo- ja Digmore-hankkeet.

Muut verkkogalleriat

Lapin ja Strathclyden yliopistojen yhteisessä ACE-arkistossa on esillä Lapin yliopiston opiskelijoiden ympäristö- ja yhteisötaidetta. Lisäksi arkisto esittelee kokemuksia ja tietoutta ympäristö- ja yhteisötaiteen sekä kuvataidekasvatuksen toteuttamisesta.

Jokivalkeat-arkisto sisältää Rovaniemellä vuosittain marraskuussa järjestettävän Jokivalkeat-tulitaidetapahtuman aineistoa vuodesta 2001 lähtien.