Lapin yliopistoon 14 uutta kunniatohtoria

Lapin yliopiston 25. juhlavuoden päätapahtuma on 27.-29.5.2004 järjestettävä kolmas tohtori- ja maisteripromootio, jossa promovoidaan 14 uutta kunniatohtoria tieteellisistä tai taiteellisista ansioistaan. Lapin yliopisto huomioi kunniatohtorin arvolla henkilöitä, jotka ovat olleet kehittämässä yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa sekä toiminnallaan edistäneet kansainvälistä yhteistyötä tai tehneet tunnetuksi lappilaista kulttuuria ja elinkeinoelämää.     

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erityispedagogiikan laitoksen professori, kasvatustieteiden tohtori Sakari Moberg on osallistunut Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toimintaan Lapin korkeakoulun alkuajoista lähtien. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansiokkaasta toiminnastaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja erityispedagogiikan opetuksen kehittämisessä.

 

Los Angelesissa sijaitsevan University of Californian professori, tohtori PhD Peter McLaren on tunnetuimpia kriittisen kasvatustieteen edustajia maailmassa. McLaren on tehnyt yhteistyötä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa mm. tutkijavierailujen muodossa. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen tieteellisistä ansioistaan kriittisen kasvatustieteen alalla.

 

Kasvatustieteiden tohtori, erikoistutkija Marjatta Saarnivaara toimii Oppiminen ja opettajuus tiedeyhteisössä -tutkimusryhmän johtajana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Saarnivaara on nimetty Lapin yliopiston dosentiksi vuonna 1996. Dosentuurin alana on kasvatustiede, erityisesti naistutkimus. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansiokkaasta toiminnastaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja erityisesti naistutkimuksen kehittämisessä.

 

Professori, oikeustieteen tohtori Wolfgang Mincke on kansainvälinen oikeustieteilijä, jolla on pitkäaikaiset siteet suomalaiseen oikeustieteeseen. Lapin yliopistossa hän on antanut opetusta vuodesta 1990 lähtien oikeusinformatiikassa, oikeusvertailussa, varallisuusoikeudessa sekä lakimieslatinassa. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen  ansioistaan oikeuden yleistieteiden opetuksen ja tutkimuksen edistäjänä Lapin yliopistossa sekä suomalaisen oikeustieteen kansainvälisenä arvioitsijana.

 

Osastonjohtaja, oikeustieteen tohtori h.c. Karin Cornils vastaa Freiburgissa Max Planck-instituutin ulkomaisen ja kansainvälisen rikosoikeuden yksikön pohjoismaisen rikosoikeuden osaston toiminnasta. Karin Cornils on vieraillut Lapin yliopistossa ja eräät oikeustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijat ovat olleet yhteistyössä hänen kanssaan. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansioistaan suomalaisen ja pohjoismaisen rikosoikeuden tutkimuksen edistäjänä ja tunnetuksi tekijänä.

Tietosuojavaltuutettu, oikeustieteen kandidaatti Reijo Aarnio on kolmas suomalainen tietosuojavaltuutettu. Reijo Aarnio on mm. ohjannut opinnäytetöiden valmistumista ja  antanut useaan otteeseen opetusta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa sekä Pohjois-Suomen tuomarikoulussa. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansioistaan tietosuojan suomalaisena ja kansainvälisenä tunnetuksi tekijänä sekä edistäjänä.

 

Rovaniemellä syntynyt kuvanveistäjä Kari Huhtamo on koko uransa ajan osallistunut aktiivisesti Lapin kulttuurielämän kehittämiseen. Hänen tuotantoaan oli laajasti esillä vuonna 2003 retrospektiivisessä näyttelyssä Rovaniemen taidemuseossa. Kari Huhtamolla on Suomen kulttuurirahaston Lapin rahastossa oma nimikkorahastonsa, jonne hän on halunnut ohjata merkkipäivinään saamansa huomionosoitukset. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansioistaan kansainvälisesti arvostettuna kuvanveistäjänä ja pohjoisen visuaalisen kulttuurin rakentajana.

 

Valokuvaaja, professori Matti Saanio on kuvannut viisikymmentäluvulta alkaen pohjoisen ihmisen arkipäivää ja ympäristöä pääasiassa Pohjoiskalotin alueella. Puolen vuosisadan aikana tapahtunut kulttuurin ja ympäristön muutos tulee dramaattisesti esiin hänen taiteessaan. Matti Saanion vahvaa sitoutumista Lappiin kuvaa hyvin päätös luovuttaa mittava sodanjälkeistä Lappia käsittävä negatiivikokoelma Lapin maakuntamuseolle. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen taiteellisista ansioistaan dokumentaarisen valokuvauksen edelläkävijänä pohjoiskalotin alueella.

Tekstiilitaiteilija Ritva Puotila on maamme tunnetuimpia, arvostetuimpia ja kansainvälisimpiä tekstiilitaiteilijoita. Hänen suunnittelutyönsä oli vaikuttamassa merkittävästi sodan jälkeisen suomalaisen muotoilun ja taideteollisuuden nousemisessa kansainväliseen arvoonsa. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen monipuolisista ansioistaan tekstiilitaitelijana ja muotoilijana.

Arkkitehti, valtiotieteen tohtori Tapio Periäinen on toiminut pitkään arkkitehtuurin ja muotoilun tutkijana, aiheena ihmisen ja luonnon välinen suhde ympäristössä ja erityisenä kiinnostuksen kohteena lasten ja ympäristön suhde. Hänellä on ollut vuodesta 1975 alkaen tärkeä merkitys suomalaisen muotoilun kehittämisessä ja hän on toiminut aktiivisesti myös kansainvälisen yhteistyön alalla. Euroopan kulttuurisäätiön hallituksessa hän oli esittämässä Arktisen keskuksen perustamista Rovaniemelle.

University of Vermontin sosiaalityön professori Stanley Witkin on ansioitunut kansainvälisen yhteistyön ja suomalais-amerikkalaisen tutkimussuhteen rakentaja. Hän on tukenut merkittävällä tavalla myös Lapin yliopiston sosiaalityön kansainvälistä kehittymistä. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansiokkaasta toiminnastaan Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kansainvälisen opetuksen ja kansainvälisten yhteyksien kehittämisessä.

Raha-automaattiyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Ruohonen on edistänyt merkittävällä tavalla sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tutkimusta kolmannen sektorin alueella. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansioistaan Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen kolmannen sektorin tutkimuksen edellytysten kehittämisessä ja yhteyksien rakentamisessa tutkijoiden, kuntien ja kolmannen sektorin välille Lapissa.

Emeritusprofessori Antti Eskola on Suomen tunnetuimpia yhteiskuntatieteilijöitä. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden opetukseen hän on osallistunut opettajana, dosenttina ja väitöskirjojen ohjaajana, vastaväittäjänä sekä lausunnonantajana. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen merkittävästä akateemisesta toiminnastaan, roolistaan kriittisenä yhteiskuntakeskustelijana ja panoksestaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden opetuksen kehittämisessä.

Teollisuusneuvos, hallituksen puheenjohtaja Antero Ikäheimo on tehnyt työuransa lappilaisen elinkeino- ja yritystoiminnan palveluksessa. Lapin yliopiston neuvottelukunnan varapuheenjohtajana Antero Ikäheimo on toiminut vuosina 1995 - 2004 ja Lapin yliopistosäätiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vuodesta  2001. Kunniatohtorin arvo myönnetään hänen ansioistaan lappilaisen elinkeinoelämän kehittäjänä ja yritysjohtajana sekä Lapin yliopiston ja yrityselämän yhteyksien luojana.

Lapin yliopiston aikaisemmat kunniatohtorit
Vuoden 1999 promootiossa Lapin yliopisto vihki viisitoista kunniatohtoria. Tuolloin kunniatohtorin arvon saivat Viron presidentti Lennart Meri, taitelija Nils Aslak Valkeapää, emeritusprofessori Martti Jussila, Euroopan unionin oikeusasiamies Jacob Söderman, hovioikeuden presidentti emeritus Kaarlo Ståhlberg, hovioikeuden presidentti emeritus Martti Leistén, professori Aulis Aarnio, tekstiilitaitelija Elsa Montell, kauppaneuvos Veli Aine, professori Leena Peltola, professori emerita Liisa Rantalaiho, professori Raimo Väyrynen, professori emeritus Zygmunt Bauman, professori Geoffrey R Weller ja professorit Stephen M Rose.

Ensimmäinen tohtori- ja maisteripromootio järjestettiin Lapin yliopistossa vuonna 1992. Kunniatohtoreiksi vihittiin professori Henning Johansson, professori Tibor Horvárth, varatuomari Tuure Salo, professori Peter Seipel, filosofian tohtori Teivo Pentikäinen, maaherra Asko Oinas, pääjohtaja Jaakko Pajula, rehtori Lauri Anttila ja kuvataiteilija Liisa Rautiainen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK