Rehtorit tehtävät

 • johtaa yliopiston toimintaa ja päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi
 • vastaa yliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
 • vastaa siitä, että yliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • käy yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa sopimusneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
 • raportoi neljännesvuosittain yliopiston hallitukselle yliopiston talouden tilanteesta
 • vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä
 • vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta
 • vastaa yliopiston laadunvarmistuksen järjestämisestä
 • käy tulos- ja kurkistusneuvottelut yliopiston tiedekuntien ja erillislaitosten kanssa
 • päättää henkilöstön ottamisesta
 • myöntää työvapaudet lukuun ottamatta työvapaita, jotka dekaani tai erillislaitoksen johtaja myöntää henkilöstölleen yksikön omien tehtävien hoitoa varten
 • päättää henkilöstön irtisanomisesta kuultuaan asianomaista yksikköä
 • tekee hallitukselle esityksen vararehtoreiden nimeämiseksi ja päättää johtavan henkilöstön ottamisesta
 • päättää, onko tiedekuntaneuvostojen jäsenmäärä yhdeksän vai kaksitoista jäsentä tiedekuntia kuultuaan
 • nimeää dekaanit tiedekuntia kuultuaan
 • nimeää erillislaitoksen johtajan erillislaitosta kuultuaan
 • päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillislaitoksen esityksestä
 • asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut yliopiston yhteiset toimielimet
 • määrää tiedekunnan esityksestä lisäjäsenet tiedekuntaneuvostoon opinnäytteiden arvostelua varten
 • edustaa yliopistoa
 • käyttää yliopiston nimenkirjoitusoikeutta ja siirtää nimenkirjoitusoikeuden tarvittaessa toiselle henkilölle
 • toimii hallintoyksikön esimiehenä
 • määrittelee hallituksen, yliopistoneuvoston ja hallintoyksikön valmistelu- ja esittelyvastuut ja toimeenpanon menettelytavat
 • valvoö ja edistää yliopistoyhteisön hyvinvointia ja tasa-arvon toteutumista
 • turvaa henkilöstön kehittymismahdollisuudet yliopistossa
 • päättää yliopiston varoista myönnettävistä apurahoista

Rehtorin erinäiset oikeudet

 • Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian yliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Rehtori voi ottaa siirtämänsä asian yksittäistapauksessa ratkaistavakseen.
 • Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yliopiston kaikkien toimielimien kokouksissa.
 • Rehtori voi saattaa hallituksen tai yliopistoneuvoston päätettäväksi tiedekuntien yhteistyötä koskevan asian, joka yliopiston hallintojohtosäännön mukaan muuten kuuluu tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.

(Lapin yliopiston hallintojohtosääntö 11 ja 12 §)

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK