Tutkimusuutiset
Samat geenit auttavat ihmistä ja kotieläintä selviytymään arktisissa oloissa 13.12.2018
Jos jakutiankarjan sonni ei halua mennä ulos 50 asteen pakkaseen, se ei kelpaa siitoseläimeksi Jakutiassa, Itä-Siperiassa. Ihminen ja kotieläimet ovat sopeutuneet yhdessä arktisiin oloihin, ja se näkyy molempien geeneissä. Miten ihminen ja ääriolot ovat eläinkumppaneitaan muokanneet, sitä on nyt selvitetty genetiikan lisäksi antropologian ja taiteen menetelmillä.
Tutkijat: Arktista aluetta koskevassa päätöksenteossa tarvitaan ajattelutavan muutosta 12.12.2018
Arktisen alueen inhimillistä turvallisuutta koskeviin kysymyksiin tulee etsiä ratkaisuja paikallisella tasolla, ehdottavat tutkijat HuSArctic-hankkeen loppuraportissa. Suomen Akatemian rahoittamassa nelivuotisessa hankkeessa on kartoitettu, millaisia inhimilliseen turvallisuuteen liittyviä haasteita ihmiset kohtaavat erityisesti Barentsin alueella ja miten alueen inhimillistä turvallisuutta voisi edistää.
Poronhoitajien kokemusten mukaan maajää on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana 5.12.2018
Noin puolessa suomalaisista paliskunnista maajäätalvia on ollut vuosien 1983–2016 aikana enemmän kuin vuosina 1948–1982. Tutkijat keräsivät poronhoitajien kokemusperäistä tietoa vuosilta 1948–2016 ja tältä kaudelta tunnistettiin seitsemän talvea, joiden aikana maajäätä muodostui harvinaisen tai poikkeuksellisen laajalla alueella. Näistä talvista viisi koettiin vuosina 1991–2016. Noin neljäsosa talvista, joina porolaitumilla raportoitiin homeen muodostumista, olivat myös maajäätalvia.
Väitös: Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa 9.11.2018
Marikaisa Laitin (KM) tutkimuksessa saadaan ensimmäisen kerran laajasti tietoa saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutuksesta Suomessa.
Lapin yliopisto jatkaa profiilialueidensa tutkimuksen vahvistamista 18.10.2018
Suomen Akatemian profiloitumisrahoitusta yliopistoille haettiin ja myönnettiin tänä vuonna neljännen kerran. Akatemian v. 2018 niin sanotussa PROFI4-rahoituspäätöksessä myönnettiin rahaa Lapin yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen yhteensä 400.000 euroa.
Lämmennyt ilmasto on lisännyt korkean kasvillisuuden määrää tundralla 26.9.2018
Arktisen alueen tundralle on ollut tyypillistä matala kasvillisuus, mutta ilmaston lämpeneminen on lisännyt korkeampien kasvien määrää kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, johon on osallistunut 130 biologia eri tutkimuslaitoksista.
Suomen ja Japanin arktinen tutkimusyhteistyö tiivistyy 12.9.2018
Suomen ja Japanin välinen arktinen tutkimusyhteistyö tiivistyy uuden Finnish-Japanese Arctic Studies -ohjelman myötä. Vuoden 2019 loppuun kestävässä projektissa on mukana Lapin, Oulun ja Helsingin yliopistot Suomesta ja Hokkaidon yliopisto Japanista.
Rakkaus koskettaa - Määtän ja Uusiauttin uutuusteos haastaa pohtimaan rakkauden olemusta 31.7.2018
Professori Kaarina Määttä ja professori Satu Uusiautti ovat toimittaneet tuoreen rakkauden olemusta käsittelevän teoksen Love Around Us, jonka keskiössä on rakkauden rooli ja se, miten rakkaus koskettaa ihmisiä elämän eri vaiheissa. Teoksen on kustantanut Peter Lang ja kirja koostuu neljästä osasta.
Uusi julkaisu: Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus 16.5.2018
Lappi jää usein pelkäksi maininnaksi tai unohtuu peräti kokonaan, kun käsitellään Suomen viime sotia, evakkoja, rauhaan paluuta ja jälleenrakennusta. Lappi kuitenkin koki kovia vielä pitkään sen jälkeen kun muuta Suomea jo jälleenrakennettiin.
Current Developments in Arctic Law -julkaisun viides numero on julkaistu 9.4.2018
Arktisen yliopiston (UArctic) oikeustieteisiin keskittyvä Arctic Law -tutkimusverkosto on julkaissut viidennen numeron Current Develompents in Arctic Law -julkaisusta, ja se keskittyy ajankohtaisiin arktisiin kysymyksiin.
Osallistu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriiheen 4.4.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 valmistelun. Laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa työstetty visio julkaistiin vuonna 2017 ja nyt on niin sanotun Verkkoaivoriihen aika.
Väitös: Hennalan naismurhat 1918 16.3.2018
YTL Marjo Liukkosen väitöstutkimuksen mukaan Lahden sotavankileirillä tehtiin vuonna 1918 Suomen suurin naismurha. Tutkimus on mikrohistoriallinen muistitietotutkimus, joka tukeutuu feministiseen sekä historialliseen sosiologiaan ja kuvaa laajaan arkisto- ja muistitietoaineistoon perustuen Suomen sisällissodan synkimpiä hetkiä. Vaikka tapahtumista on kulunut sata vuotta, koskaan aiemmin ei ole kerrottu mitä Hennalan vankileirillä tapahtui.
Väitös: Informaatio-oikeuden periaatteet ja tiedonantovelvollisuudet 16.3.2018
OTM, HTM, Maija Turusen tutkimus tarkastelee eräiden informaatio-oikeuden periaatteiden ilmenemistä ja merkitystä luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden kuluttaja-asiakkaiden luotto- ja vakuutussopimuksissa.
Tutkijat ehdottavat napajäätiköiden sulamisen hidastamista geotekniikan avulla 14.3.2018
Napa-alueiden jäätiköiden sulamista ja merenpinnan nousua voitaisiin hidastaa geotekniikan avulla ja sen soveltamista tulisi tutkia vakavasti, ehdottaa kansainvälinen tutkimusryhmä Nature-lehden kommenttiartikkelissa. Ryhmään kuuluvat John C. Moore ja Rupert Gladstone Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta, Thomas Zwinger Tieteen tietotekniikan keskus CSC:stä ja Michael Wolovick Princetonin yliopistosta USA:sta.
Saamelaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä vammaiset henkilöt kohtaavat moniperustaista syrjintää 2.3.2018
Saamelaiselle henkilölle vammaisuus tai seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen voi aiheuttaa erityisiä moniperustaisen syrjinnän kokemuksia. Saamelaisvähemmistön sisäisten vähemmistöjen tilannetta voitaisiin edistää Suomessa esimerkiksi lisäämällä tietoa, muuttamalla lainsäädäntöä, tekemällä työtä asenneilmapiiriin parantamiseksi ja kehittämällä kohdennettuja sosiaali- ja terveyspalveluita.
Väitös: Lapset peittoavat aikuiset tunnetaitojen opettamisessa 1.3.2018
Kasvatustieteen maisteri Mirja Könkään väitöstutkimus lasten tunneälystä paljastaa miten heikolla tasolla tunteiden käsittelyn tukeminen on nykyisessä päiväkotiarjessa. Tunteet jäävät helposti toiminnan ja stressin jalkoihin.
Mikä houkuttelee nuoria arktisen alueen teollisuuskaupunkeihin? 25.1.2018
Uudessa kansainvälisessä hankkeessa pohditaan, mikä lisäisi Suomen ja Venäjän arktisten teollisuuskaupunkien houkuttelevuutta asuin- ja työskentelypaikkoina. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti nuorten hyvinvoinnin kannalta ratkaiseviin tekijöihin. Suomen osalta kolmevuotista Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta koordinoi Lapin yliopiston Arktinen keskus.
Mediapedagogiikkakeskukselle Suomen Akatemian rahoitus kansainvälisessä haussa 22.11.2017
Kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskus on saanut 357 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta kansainvälisessä yhteisrahoitteisessa JPI MYBL kutsuhaussa: The Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change”.
Tutkimus vammaisten saamelaisten osallisuuskokemuksista ja hyvinvointipalveluiden käytöstä Suomessa on julkaistu 14.11.2017
Suomi ratifioi YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen kesäkuussa 2016. Saamelaisuutta käsittelevästä tutkimuksesta on puuttunut vammaisia käsittelevä tutkimus. Viime viikolla julkaistusta “Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities” -tutkimuksesta käy ilmi, että hyvinvointipalveluiden kyky toteuttaa yhtä aikaa YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta, sekä alkuperäiskansaoikeuksien julistusta osoittautuu heikoksi.
Väitös: Oikeusvertaileva tutkimus edellyttää tutkijan eettisten lähtökohtien pohdintaa 13.11.2017
Emma Patrignanin äskettäin valmistuneen artikkeliväitöskirjan mukaan oikeusvertaileva tutkimus nostaa esiin useita tärkeitä teoreettisia kysymyksiä. Tutkija liittää muiden tieteenalojen kuten filosofian, yhteiskuntatieteiden, epistemologian ja antropologian aineksia oikeustieteeseen: toiseutta, käsityksiä pluralismista ja kontekstin merkitystä tarkastellaan tässä teoreettisena pohjana, jonka perusteella vertailija tekee metodologiset valintansa. Väitöskirjan mukaan vertailevuutta tulisi tarkastella tieteellisenä toimintana, joka pohjautuu kompleksisuusteoriaan ja joka pohtii epistemologisesti itse itseään.
Lapin yliopiston edustajat Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleihin 23.10.2017
Julkaisufoorumin ohjausryhmä on nimittänyt Lapin yliopistosta kuusi henkilöä Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleihin kaudelle 2018–2021.
Uusi kirja Nils-Aslak Valkeapään elämäntyöstä – tuotanto ensimmäistä kertaa laajassa käsittelyssä 23.10.2017
Nils-Aslak Valkeapää eli Áillohaš (1943–2001) oli yksi merkittävimmistä Suomen saamelaisista kulttuurivaikuttajista ja monipuolinen taiteilija. Uudessa kirjassa Valkeapäätä tarkastellaan ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti: kirjailijana, muusikkona, kuvataiteilijana, teatterintekijänä sekä alkuperäiskansa-aktivistina. Áillohašin elämäntyön mittavuus ja ajankohtaisuus hämmästyttää edelleen.
Väitös: Matkailusta hyvinvointia syrjäisille kylille? 10.10.2017
Lapissa matkailu on onnistunut vakiinnuttamaan asemansa maakunnan pääelinkeinojen joukossa, ja matkailun painopistealueiksi ovat muodostuneet tunturi- ja kaupunkikeskukset. Menestyksen kannustamana matkailua halutaan kehittää myös keskusten ulkopuolisilla alueilla. Väitöskirjassaan YTM Maria Hakkarainen tarkastelee matkailutyön ja kehittämisen näkökulmista mitä tapahtuu, kun syrjäisessä kylässä ryhdytään kehittämään matkailua. Mitä se tarkoittaa kyläyhteisössä ja kyläyhteisölle?
Barents Studies perehdyttää kaupunginjohtajien johtamisstrategioihin, pohjoiseen identiteettiin ja kansainvälisiin projekteihin 28.9.2017
Barents Studies: Peoples, Economies and Politics -tiedejulkaisu esittelee Barentsin alueen kehitystä ihmisten, politiikan ja talouden näkökulmista. Uusin numero sisältää kolme vertaisarvioitua tiedeartikkelia, jotka perustuvat Barentsin alueen pohjoisosissa ja arktisella alueella toteutettuihin tutkimuksiin. Lisäksi julkaisussa esitellään neljä nuorta tutkijaa Barentsin alueelta: Camilla Brattland, Morgan Ip, Maria Lvova ja Gerald Zojer.
Selvitys perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa 15.9.2017
Yleisellä tasolla asiantuntijat arvioivat perus- ja ihmisoikeustutkimuksen tilan olevan hyvä. Tutkimuksen arvioidaan olevan kuitenkin suhteellisen kansallista, minkä vuoksi tutkijoiden toivotaan tulevaisuudessa tuottavan enemmän kansainvälisen tason julkaisuja.
Väitös: Vapaaehtoisten tieto rakentaa tapahtumia 12.9.2017
Vapaaehtoiset ovat usein merkittävä sosiaalinen ja taloudellinen sidosryhmä erilaisten tapahtumien ja festivaalien toteutuksessa ja kävijäkokemusten luomisessa. YTM Minni Haanpää tarkastelee väitöskirjassaan vapaaehtoisten tietoa ja sen ilmenemisen muotoja tapahtuma- ja festivaaliympäristöissä. Haanpään väitös sijoittuu markkinoinnin ja tapahtumatutkimuksen keskusteluihin.
Call for Participants: UArctic Thematic Network “Arctic Extractive Industries” Phd and Masters course 21.6.2017
Security, Geopolitics, and Governance Challenges in relation to Arctic Extractive Industries
Polar Law Symposium ja Rovaniemi Arctic Spirit kutsuvat esityksiä tutkijoilta 7.6.2017
Lapin yliopiston Arktinen keskus on mukana järjestämässä kahta kansainvälistä arktista tapahtumaa marraskuun puolivälissä Rovaniemellä. Kymmenes Polar Law Symposium järjestetään 13. – 14. ja Rovaniemi Arctic Spirit 14.–16. marraskuuta 2017.
Call for Papers: Northern Political Economy Symposium 2017 1.6.2017
Political Arctic/Arctic Political
Raportti tukee sopeutumista ilmastonmuutokseen Barentsin alueella 26.4.2017
Arktisen neuvoston Arctic Monitoring and Assessment –ohjelma (AMAP) on julkaissut raportin, joka antaa arviointiin perustuvaa tietoa siitä, miten Barentsin alueella on mahdollista sopeutua ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksen lisäksi raportissa otetaan huomioon sekä ympäristölliset että sosioekonomiset muutokset lyhyellä (2030) ja pitkällä tähtäimellä (2080), muutosten vaikutukset sekä niihin sopeutuminen ja sopeutumisen vaatimat toimet.
Edellinen 1 2 3 ... 37 38 39Seuraava
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK