Saamentutkimuksen uutisia
Tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden työpaja saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 20.-21.11. (19.11.2018)

"Re-searching Indigenous Methodologies and Engaging Communities" työpajassa tarkoituksena on kutsua tohtoriopiskelijat ja tutkijat pohtimaan yhdessä alkuperäiskansatutkimuksen laadullisia ja osallistavia menetelmiä ja transformatiivisia lähestymistapoja.

Väitös: Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutus Suomessa (9.11.2018)

Marikaisa Laitin (KM) tutkimuksessa saadaan ensimmäisen kerran laajasti tietoa saamelaisen varhaiskasvatuksen toteutuksesta Suomessa.

Uusi teos haastaa ajattelemaan pohjoista erityisenä maailmassa olemisena, kuulumisena ja tietämisenä (8.11.2018)

Viime vuosina tieteellinen, taloudellinen ja poliittinen kiinnostus pohjoista kohtaan on voimakkaasti kasvanut. Pohjoisen katsotaan olevan monien globaalien ympäristöllisten, taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten haasteiden tapahtumapaikka, johon peilataan erilaisia maailmallisia toiveita ja pelkoja.

Väitös: Saamenkielisessä kielipesässä elvytetään saamen kieltä monipuolisin menetelmin (25.11.2016)

Saamen kieli on keskeisessä asemassa saamenkielisen kielipesän arjessa. Kielipesän toiminta perustuu uhanalaisen saamen kielen elvyttämiseen ja kielen omaksumisen tukeminen näkyy kielipesän kaikissa toimissa. Saamen kieltä omaksutaan saamelaisesta kulttuurista käsin ja kielipesän arki rytmittyy luonnon vuotuiskierron mukaan. KM Rauni Äärelän väitöskirja tarkastelee saamenkielisen kielipesän toiminnan toteuttamista saamelaisessa varhaiskasvatuksessa.

Indigenous Knowledge, IPRs and Human Rights -seminaari 5.12. (2.11.2016)

Oikeustieteiden tiedekunta ja Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti järjestävät seminaarin alkuperäiskansojen tiedosta, immateriaalioikeudesta ja ihmisoikeuksista. Englanninkielinen seminaari järjestetään Arktisessa keskuksessa, Arktikumissa 5. joulukuuta 2016 klo 12–16.

Saamelaisen kouluhistorian konferenssi (14.10.2016)

Norjan Koutokeinossa järjestetään 15.–16. marraskuuta 2016 eri maiden saamelaista kouluhistoriaa käsittelevä konferenssi.

Sámi Society Matters – alkuperäiskansoilla on väliä (12.10.2016)

Professori Jarno Valkosen ja apulaisprofessori Sanna Valkosen toimittamaan Sámi Society Matters -teokseen on koottu FT, erikoistutkija Elina Helander-Renvallin tiedeartikkeleita ja asiantuntemusta. Helander-Renvall on tehnyt pitkän ja merkittävän uran saamentutkimuksen kehittäjänä ja edelläkävijänä. Hän on kansainvälisesti tunnetuimpia saamelaisia tutkijoita.

Väitös: Saamelaisopetuksen kehittäminen yksittäisten opettajien varassa (7.10.2016)

Saamelaisopetuksen kehittäminen saamen kieltä ja kulttuuria tukevaksi edellyttää laajoja rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia, ilmenee KM Rauna Rahko-Ravantin väitöstutkimuksesta. Saamelaisopetuksen asema on heikko Suomen kouluissa, ja saamelaisopetuksen kehittäminen on tällä hetkellä yksittäisten opettajien varassa. Kehittämistyö tulisi nähdä koko koulun yhteisenä asiana.

Uusi kirja paneutuu alkuperäiskansojen kohtaamiin turvallisuushaasteisiin (29.8.2016)

Uudessa kirjassa tuodaan esiin erilaisia inhimilliseen turvallisuuteen liittyviä haasteita, joita kohtaavat arktisen ja subarktisen alueen alkuperäiskansat, mukaan lukien ainut, inuitit, nenetsit, saamelaiset ja Mongolian alkuperäiskansat. Kirjassa korostetaan erityisesti sosiaaliseen ympäristöön ja luontoon liittyviä muutoksia, joilla on vaikutuksia alkuperäiskansojen ainutlaatuisiin ja luontoon perustuviin elinkeinoihin.

Anne Nuorgam YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäseneksi (10.6.2016)

Lapin yliopiston tutkija Anne Nuogam on valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäseneksi kaudelle 2017–2019. Hän edustaa foorumissa arktisia alkuperäiskansoja, saamelaisia ja inuitteja.

Klemetti Näkkäläjärvi tutkijatohtoriksi Lapin yliopistoon (11.5.2016)

Filosofian tohtori Klemetti Näkkäläjärvi on nimitetty arktisten alkuperäiskansojen tutkimuksen tutkijatohtorin tehtävään Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ajalle 2.5.2016–28.2.2019.

Barents Cafessa esitetään Porot kuuluvat tuulelle -elokuva (1.4.2016)

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen järjestämässä Barents Cafessa keskustellaan torstaina 7. huhtikuuta siitä, voisiko ympäristösovittelun mallia hyödyntää Suomessa paikallisten yhteisöjen elinympäristöön liittyvissä ristiriitatilanteissa. Aihetta alustaa Arktisen keskuksen tutkija Assi Harkoma, ja lisäksi katsotaan Porot kuuluvat tuulelle -dokumenttielokuva, jossa Käsivarren poronsaamelaiset kertovat heitä koskettavista ympäristöuhkista.

Lapin asiantuntijuus kysyttyä arktisissa asioissa (31.3.2016)

Pohjoista arktista asiantuntijuutta hyödynnetään Suomen hallituksen päätöksenteon ja Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden tukena. Lapin yliopiston Arktinen keskus on valittu toteuttamaan valtioneuvostolle päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa kahden hankkeen kautta vuosina 2016–2019. Lisäksi Suomen arktisella puheenjohtajuuskaudella Lapin arktista profiilia ja arktista asiantuntijuutta vahvistetaan hankekokonaisuudella.

Saamelaisten perinnetietoa kerätään ympäristöpäätöksenteon tueksi (4.3.2016)

Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa on käynnistynyt hanke, joka kartoittaa Käsivarren alueen saamelaisten maankäyttöön liittyvää perinnetietoa, jotta se voidaan paremmin huomioida luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä sekä saamelaisten oikeuksia koskevassa päätöksenteossa. Nesslingin Säätiön tukema hanke keskittyy Käsivarren alueen porosaamelaisten perinnetiedon taltioimiseen yhteistyössä paikallisen Akwé:Kon-ryhmän kanssa.

Barents Cafe johdattaa saamelaisten perinnetiedon äärelle (17.2.2016)

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen järjestämässä Barents Cafe -tilaisuudessa keskustellaan tiistaina 23. helmikuuta saamelaisten perinnetiedosta. Arktikumin kirjastossa klo 14 alkavassa tilaisuudessa aihetta alustaa Elina Helander-Renvall, joka on saamentutkimuksen ja alkuperäiskansatutkimuksen pioneereja Suomessa ja pohjoismaissa.

Alkuperäiskansat politiikan odotushuoneissa (8.2.2016)

Lapin yliopisto ja Westminsterin yliopiston demokratian tutkimuksen keskus järjestävät seminaarin poliittisesta vallasta ja alkuperäiskansakysymyksistä Lontoossa 12. helmikuuta 2016. Seminaari on osa Koneen Säätiön rahoittamaa kansainvälistä tutkimushanketta, joka tarkastelee alkuperäiskansoja koskevia oikeudellisia ja institutionaalisia kehityskulkuja osana poliittista vallankäyttöä.

Tutkijat hämmensivät ympäristökonfliktisoppaa: syntyi videomateriaalia opetuskäyttöön (28.1.2016)

”YK:n eritysraportoijan mukaan Suomea on pidetty alkuperäiskansojen oikeuksia noudattavana esimerkkimaana. Tällaista mainetta ei tulisi vesittää sillä, että metsähallituslain valmistelun viime vaiheessa tehtiin lakiesitykseen muutoksia konsultoimatta saamelaiskäräjiä ja kolttien kyläkokousta.”

Poikkeukselliset sääolosuhteet haastavat poroelinkeinon (19.1.2016)

Poikkeuksellisten olosuhteiden yleistyminen voi lisätä poroelinkeinon epävarmuutta ja asettaa poronhoitajien perinteisen tiedon ja kokemuksen koetukselle. Poronhoitoa vaikeissa olosuhteissa voidaan tukea takaamalla riittävästi tilaa laidunkiertoon ja jakamalla poronhoitoalueella tietoa hyvistä käytännöistä.

Saamelaisten oikeudet puhuttavat seminaarissa Helsingissä 22.1. (11.1.2016)

Saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet ovat esillä ympäristöpäätöksenteon näkökulmasta Helsingissä Voimatalon Eurooppasalissa perjantaina 22. tammikuuta 2016 klo 12–16.15 järjestettävässä seminaarissa. Samana iltana saa ensi-iltansa dokumenttielokuva Porot kuuluvat tuulelle.

Koneen Säätiön apurahat Lapin yliopistoon (8.12.2015)

Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoina Lapin yliopistoon yhteensä 471 710 euroa. Neljä työryhmää saivat apurahoina yhteensä 294 590 euroa ja henkilökohtaisina apurahoina jaettiin 177 120 euroa viidelle eri tutkijalle.

Alkuperäiskansatutkimuksen kansainvälinen huippunimi vierailee Lapin yliopistossa (20.10.2015)

Yksi kansainvälisesti tunnetuimmista alkuperäiskansatutkijoista, antropologian professori Audra Simpson Columbian yliopistosta New Yorkista vierailee Lapin yliopistossa 21.–23. lokakuuta. Professori Simpson on kutsuttu Etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksen seuran ETMUn vuotuisen konferenssin yhdeksi pääpuhujaksi.

ETMU-päivät Lapin yliopistossa 22.–23.10.2015 (19.10.2015)

Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran (ETMU) vuosittainen konferenssi ETMU-päivät pidetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Lapin yliopistossa. Tapahtuma keskittyy tarkastelemaan liikettä, juurtumista ja rajojen ylittämistä erityisesti alkuperäiskansojen näkökulmasta. Rovaniemelle kokoontuu yhteensä liki sata alkuperäiskansatutkimuksesta sekä etnisten suhteiden ja muuttoliikkeen tutkimuksesta kiinnostunutta tutkijaa ympäri Suomea ja myös ulkomailta.

Väitös: Saamelaisyhteisöön tulija tarvitsee sosiaalista ja kulttuurista pääomaa (20.8.2015)

Kaikissa yhteisöissä on omat pelisäännöt, tavat, arvot ja verkostot. Saamelaisyhteisöön tulijan on hyvä opetella muun muassa saamen kieltä sekä erilaisia arjen toimintoja, kuten kädentaitoja, ruokakulttuuria ja pukeutumistapoja. Tulokkaista kehittyykin usein monikulttuurisuusosaajia, jotka pystyvät toiminaan kahden kulttuurin tulkkeina, ilmenee FL Outi Korpilähteen tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Seminaari: Perinteiden ja tapojen huomioon ottaminen saamelaisia koskevassa päätöksenteossa (25.3.2015)

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta järjestää Perinteiden ja tapojen huomioon ottaminen saamelaisia koskevassa päätöksenteossa -seminaarin yliopistolla torstaina 26. maaliskuuta kello 10 alkaen. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Arktisen keskuksen ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa.

Väitös: Alkuperäiskansojen aseman vahvistuminen ei ole vähentänyt heihin kohdistuvaa vallankäyttöä (16.3.2015)

Vallankäyttö alkuperäiskansoja kohtaan ei ole vähentynyt, vaikka heidän mahdollisuutensa poliittiseen osallistumiseen on parantunut ja heidän oikeuksiaan on tunnustettu. Sen sijaan valta ja hallinta ovat ottaneet aiempaa hienovaraisempia muotoja, ilmenee YTM Marjo Lindrothin tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Alkuperäiskansojen ekologinen perinnetieto tulee säilyttää tuleville sukupolville (13.1.2015)

Lapin yliopiston juuri julkaisema Ekologisen perinnetiedon käsikirja johdattelee ekologisen perinnetiedon eri osa-alueisiin, perinnetiedon säilyttämisen haasteisiin ja sen mahdollisuuksiin kestävän kehityksen edistämisessä. Kirjassa pohditaan myös perinnetiedon keräämiseen ja käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Käsikirjan ovat kirjoittaneet tutkija Inkeri Markkula ja erikoistutkija Elina Helander-Renvall Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta.

Julkaisu: Saamelaisten kouluhistoriasta kokoava esitys (15.12.2014)

Saamelaisten koulunkäynnin historia löytyy nyt yksistä kansista. Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa on ensimmäinen kokoava esitys saamelaisten kouluhistorian kehitysvaiheista ja siitä, millainen asema saamelaisten opetuksella on suomalaisessa koululaitoksessa.

Arktikumissa dokumenttielokuvia shamanismista (18.11.2014)

Lapin yliopiston Arktinen keskus ja taiteiden tiedekunta järjestävät englanninkielisen Shamanism, Symbolism and Culture -seminaarin Rovaniemellä 27.–28. marraskuuta 2014. Seminaarin yhteydessä järjestetään kaksi kaikille avointa elokuvailtaa, joissa esitetään yhteensä neljä unkarilaisen Mihály Hoppálin shamanismista kertovaa dokumenttielokuvaa.

Seminaarissa käydään vuoropuhelua poronhoidon tulevaisuudennäkymistä (13.10.2014)

Pohjoismaisia tutkijoita ja asiantuntijoita kokoontuu Rovaniemelle Arktiseen keskukseen porotalousseminaariin 19.–21. lokakuuta 2014. Seminaarin pääaiheena on porotalouteen ja poronhoitoalueen maankäyttöön liittyvät kysymykset Pohjoismaissa. Seminaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa ja vaihdetaan kokemuksia poronhoidosta tutkijoiden, viranomaisten, kouluttajien ja käytännön toimijoiden välillä.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat Lapin yliopistoon (10.10.2014)

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi torstaina 9. lokakuuta palkintoina ja apurahoina yhteensä 11 miljoonaa euroa. Tukea myönnettiin yksityishenkilölle, työryhmille ja yhteisölle, yhteensä 486 hakijalle. Lapin yliopistoon myönnettiin neljä apurahaa, yhteensä 39 000 euroa.

Ainujen ja saamelaisten kulttuurit esillä seminaarissa 17. lokakuuta (10.10.2014)

Arktisessa keskuksessa, Rovaniemellä järjestetään perjantaina 17. lokakuuta 2014 klo 9–15 avoin englanninkielinen seminaari ainujen ja saamelaisten kulttuureista. Järjestyksessään kolmannen Ainu–Saame-seminaarin teemoja ovat naisten asema ainujen kulttuurissa, ruotsalaisten vähemmistökulttuurien yhteistyö ja saamelaisten oikeudet sekä näkökulmat liittyen kaivostoimintaan.

Pigga Keskitalo dosentiksi Helsingin yliopistoon (5.6.2014)

Helsingin yliopiston kansleri on myöntänyt kasvatustieteen tohtori Pigga Keskitalolle kasvatustieteen dosentin arvon 30.5.2014.

Arktinen keskus mukana järjestämässä pyhiä paikkoja ja kulttuurimaisemia koskevaa työpajaa (3.6.2014)

Arktinen keskus järjestää yhdessä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, SIIDA-museon, Montréalin yliopiston ja Arktisen yliopiston oikeudellisen temaattisen verkoston kanssa alkuperäiskansatyöpajan Inarissa (Aanar) 11.–13.6.2014.

Väitös: Alkuperäiskansojen vaatimukset haastavat kansallisvaltion oikeuden (5.5.2014)

Alkuperäiskansat ovat nousseet vaatimaan oikeuksiaan viime vuosikymmeninä eri puolella maailmaa, myös Suomessa. Usein alkuperäiskansojen oikeudelliset käsitykset ovat ristiriidassa valtioiden etujen ja ideologian kanssa. Kun globalisaatio on heikentänyt kansallisvaltion asemaa, ovat länsimaiset oikeusjärjestelmät joutuneet antamaan tilaa oikeudelliselle moniarvoisuudelle. Näin myös alkuperäiskansojen asema on jatkuvasti kehittynyt, sanoo Lapin yliopistossa väittelevä Jari Uimonen.

Väitös: Enemmistökieli hallitsee saamelaisen koulun kielimaisemaa (14.4.2014)

FM Inker-Anni Linkolan tutkimus tarkastelee saamen kielen näkyvyyttä saamelaisen toisen asteen oppilaitoksen kielimaisemassa Norjassa. Kielimaisemalla tarkoitetaan näkyvillä olevaa kirjoitettua kieltä koulun seinillä ja ilmoitustauluilla. Vaikka tutkimuskoulun oppilaista enemmistö puhuu saamea ensimmäisenä kielenään, koulun kielimaisemaa hallitsee norjan kieli, mikä vahvistaa sen dominoivaa asemaa.

Lappilais-japanilainen alkuperäiskansaseminaari (27.2.2014)

Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Hokkaidossa Japanissa sijaitseva Muroran Institute of Technology järjestävät maaliskuun alussa Rovaniemellä yhteisen, alkuperäiskansojen tilannetta käsittelevän seminaarin.

Yliopistolle saamenkieliset sivut (23.10.2013)

Lapin yliopisto on julkaissut saamenkieliset verkkosivut. Kaikkiaan sivuja on noin kolmekymmentä. Sivut on toimitettu Lapin yliopiston viestintäpalveluissa.

Julistus arktisten pyhien paikkojen suojelusta (13.9.2013)

Pyhätunturilla on perjantaina 13. syyskuuta 2013 julkistettu luonnos ensimmäiseksi konferenssijulistukseksi arktisen alueen alkuperäiskansojen pyhien paikkojen suojelusta.

Arktisella alueella asuvien ikäihmisten tilannetta pohditaan tutkijatapaamisessa Tromssassa (4.9.2013)

Tutkijaryhmä Lapin yliopistosta osallistuu The Arctic change and older people -tutkijatapaamiseen 10.–11. Syyskuuta Tromssassa. Tapaamisessa eri alojen tutkijat pohtivat ajankohtaisia teemoja liittyen arktisella alueella asuvien ikäihmisten tilanteeseen.

Kansainvälinen saamentutkimuksen konferenssi kehittää rajat ylittävää monitieteistä tutkimusta (8.8.2013)

Saamentutkimuksen konferenssi kokoaa pohjoismaisia saamentutkimukseen ja saamelaiseen kulttuuriin perehtyneitä tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita Inariin saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen 25.–27.9.2013. Konferenssin tavoitteena on analysoida saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuurista vuorovaikutusta hyödyntämällä kulttuurin sisäisiä ja ulkopuolisia näkökulmia sekä erilaisia teoreettisia ja käsitteellisiä lähestymistapoja.

Venäjän saamelaisten pakkosiirrot Kuolan niemimaalla aiheuttivat merkittäviä kulttuurisia muutoksia ja sosiaalisia ongelmia (28.6.2013)

Suullista perinnetietoa kartoittava tutkimus tarkastelee Kuolan niemimaalla tapahtuneita saamelaisten pakkosiirtoja toisen maailman sodan loppumisesta vuonna 1945 aina perestroikan alkamiseen asti.

Keskitalolta, Määtältä ja Uusiauttilta kansainvälinen pioneeriteos saamelaiskasvatuksesta (27.6.2013)

Saamelaiskasvatuksesta ja sen erityispiirteistä on julkaistu kansainvälinen pioneeriteos. Kyseessä on erityisasiantuntija, amanuenssi Pigga Keskitalon, professori Kaarina Määtän ja erityisasiantuntija Satu Uusiauttin kirjoittama englanninkielinen teos Sámi Education. Kirja käsittelee saamenpedagogiikkaa, saamelaiskasvatuksen kehittämistä sekä saamelaiskoulutuksen haasteita. Se on samalla avaus aikamme koulun kehittämiseen siten, että saamenpedagogiikka tulisi arvostetuksi myös käytännön koulutusratkaisuissa aina varhaisopetuksesta aikuiskoulutukseen.

Ilmoittautuminen avoinna: Arktisten alkuperäiskansojen pyhien paikkojen suojelu -konferenssi (18.6.2013)

Monitieteinen konferenssi tuo yhteen alkuperäiskansojen ja järjestöjen edustajia, tutkijoita, päätöksentekijöitä ja muita aiheesta kiinnostuneita keskustelemaan pohjoisten alueiden pyhistä paikoista ja niihin liittyvistä moninaisista kulttuurisista merkityksistä ja uhkakuvista sekä oikeudellisesta suojelusta.

Uutuusteos saamelaisuuden identiteetistä (18.6.2013)

Kasvatustieteen tohtorit Erika Sarivaara ja Satu Uusiautti sekä professori Kaarina Määttä ovat toimittaneet saamelaisuuden identiteettiä tarkastelevan teoksen, joka täydentää Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtävää saamentutkimusta.

Kansainvälinen arktinen konferenssi Rovaniemellä joulukuussa (12.6.2013)

Kansainvälinen konferenssi In the Spirit of the Rovaniemi Process – Arctic Cities, Global Processes and Local Realities järjestetään Rovaniemellä 2.–4. joulukuuta 2013. Konferenssi keskittyy arktisen alueen kehitykseen etenkin ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen näkökulmista. Tieteellisen osion lisäksi merkittävässä roolissa on arktisten kaupunkien johtajien kokoontuminen.

Tekstiilisuunnittelun oppilastöitä esillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa (11.4.2013)

Sisustus- ja tekstiilimuotoilun opiskelijat esittelevät töitään Kohtaamisia kotona -näyttelyssä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa Inarissa 11.–13.4.2013.

Tutkimusrahoitus ILO-sopimukseen liittyvien maankäyttökysymysten selvittämiseen (5.4.2013)

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA) on myöntänyt 130 000 euroa Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin (PYVI) tutkijatohtori Tanja Joonalle.

Saamentutkimuksen konferenssi Inarissa syyskuussa (4.4.2013)

Inarissa järjestetään 25.–27. syyskuuta 2013 kansainvälinen konferenssi saamentutkimuksen uusista käsitteistä, teorioista ja menetelmistä.

Luento ja keskustelua alkuperäiskansojen ekologisesta perinnetiedosta (21.3.2013)

Lapin yliopiston Arktisen keskuksen antropologian tutkimusryhmä järjestää seminaarin alkuperäiskansojen ekologisesta perinnetiedosta lauantaina 6. huhtikuuta 2013 klo 12 Arktikumissa Rovaniemellä.

Suomen Kulttuurirahastosta 10 apurahaa Lapin yliopistoon (28.2.2013)

Suomen Kulttuurirahasto jakoi vuoden 2013 apurahat ja palkinnot, yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, vuosijuhlassaan 27. helmikuuta. Lapin yliopistoon apurahoja myönnettiin kymmenelle henkilölle tai ryhmälle.

Saamentutkimuksen työryhmä on nimetty (15.2.2013)

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on nimennyt Lapin yliopistolle oikeustieteellisen ja yhteiskunnallisen saamentutkimuksen työryhmän vuosille 2013–2014. Työryhmän tehtävänä on vahvistaa ja kehittää saamentutkimusta sekä liikkeellepanna saamentutkimuksen toimenpiteet, joista hallitus on päättänyt joulukuussa 2012.

Uusi kirja pohjoismaisesta saamelaissopimuksesta (12.2.2013)

Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutin johtama kansainvälinen tutkimusryhmä tarkastelee uunituoreessa tutkimuksessaan pohjoismaista saamelaissopimusta oikeusvertailun sekä kansainvälisen ja kansallisen oikeuden kehityksen näkökulmista. Kirja tuo esiin haasteita valtioiden asennoitumisessa pohjoismaista saamelaissopimusta kohtaan sekä tarpeita tarkentaa tiettyjä sopimuksen artikloja. Kirjan on julkaissut arvostettu kansainvälinen kustantaja Hart.

Konferenssi alkuperäiskansojen pyhien paikkojen suojelusta arktisella alueella (7.2.2013)

Lapin yliopiston Arktinen keskus järjestää kansainvälisen konferenssin arktisten alkuperäiskansojen pyhien paikkojen suojeluun liittyen Rovaniemellä ja Pyhätunturilla 11.–13. syyskuuta 2013.

Poronhoidosta on tulossa uhanalainen elinkeino (7.2.2013)

Poroelinkeinon nykytilan kohentaminen edellyttää suurpetokysymyksen ratkaisemista poronhoitoalueella. Lisäksi ammattiporonhoitajien tarpeisiin tulisi rakentaa selkeä paketti erilaisia neuvonta-, tuki- ja toimeentulopalveluita. Tämä tulee ilmi Anneli Pohjolan ja Jarno Valkosen toimittamassa kirjassa Poronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet.

Lapin yliopisto vahvistaa saamentutkimustaan (17.12.2012)

Lapin yliopiston hallitus on päättänyt oikeustieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen saamentutkimukseen suunnatun rahoituksen kohdentamisesta. Yliopisto sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä tarkoitukseen yhteensä miljoonan euron määrärahan vuosille 2013–2016.

Pigga Keskitalolta ja Kaarina Määtältä uutuusteos saamelaispedagogiikasta (17.12.2012)

Teoksessa pohditaan saamelaisopetuksen käytäntöjä saamen kielellä.

Arktisella alueella asuvien ikäihmisten tilannetta pohditaan tutkijatapaamisessa Uumajassa (5.12.2012)

Tutkijaryhmä Lapin yliopistosta osallistuu Elderly & Arctic Change -tutkijatapaamiseen Uumajassa 11.–12. joulukuuta. Tapaamisessa eri alojen tutkijat pohtivat ajankohtaisia teemoja liittyen arktisella alueella asuvien ikäihmisten tilanteeseen.

Sajoksessa pohditaan saamelaisten historiaa, elämäntapaa ja kulttuuria (12.11.2012)

Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry. järjestää lauantaina 24. marraskuuta Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa seminaarin, jossa pohditaan saamelaisten historiaa, elämäntapaa ja kulttuuria.

Vierailuluento alkuperäiskansojen maaoikeuksista Siperiassa ja Kanadassa (8.11.2012)

Professori Gail Fondahl luennoi Arktisessa keskuksessa ensi viikolla. Professori Fondahlin luento käsittelee arktisen alkuperäiskansa evenkien maaoikeuksia, alueellisuutta ja voimavarojen kehittämistä Siperiassa.

Luentosarja saamentutkimuksesta (17.9.2012)

Lapin yliopiston ja Arktisen keskuksen tutkijat luennoivat ajankohtaisista saamentutkimuksen aiheista syksyllä 2012 Rovaniemen kaupunginkirjaston Lappi-osastolla ja Arktikumissa.

Täydennyskoulutusta saamelaisiin ja suvaitsevaisuuteen liittyen (6.9.2012)

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö on saanut Opetushallitukselta rahoituksen Saamelaiset ja suvaitsevaisuus -koulutushankkeeseen, joka toteutetaan syksyn 2012 ja kevään 2014 aikana.

Pohjoissaamen kielen aineopintoja verkossa (21.8.2012)

Davvi-koulutushanke tarjoaa lukuvuonna 2012–2013 pohjoissaamen kielen aineopintoja verkossa yhdeksän opintopisteen verran. Opintojen sisältö on Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opintosuunnitelman mukainen.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK