Tutkimuksen etiikka

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimuksen eettisyys oikeuttavat tieteellisen tutkimuksen ja tiedeinstituutioiden olemassaolon. Kyse on tieteen ammattietiikasta, joka varmistaa tutkittavien turvallisuuden, mahdollistaa luottamuksen tieteen tuloksiin ja akateemisen yhteisön toimimisen tietävänä yhteisönä. Akateemisen yhteisön toiminta tietävänä yhteisönä on puolestaan yksi tieteellisen tiedon pätevyyden takaaja. Hyvään tieteelliseen käytäntöön sisältyy mm.:

• velvoite hyvän, huolellisen ja ammattitaitoisen tutkimuksen tekemiseen
• tutkittavien turvallisuuteen liittyvä arviointi, joka koskee tutkimustavan valintaa, aineiston käsittelyä ja julkaisemista sekä yleisesti koko tutkimusprosessia
• tutkijan oikeudet omiin ideoihinsa, aineistoihin, sekä julkaisemiseen liittyvät kysymykset
• kollegiaalisuus, muiden tutkijoiden työn arvostaminen ja tunnustuksen antaminen
• tiedon yhteiskunnallinen relevanssi ja julkisuus

Opetusministeriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on asettanut yleiset periaatteet hyvälle tieteelliselle käytännölle sekä menettelytapaohjeet loukkauksien varalle. Lapin yliopisto on sitoutunut näiden ohjeiden noudattamiseen. Koska TENKin ohjeet on tarkoitettu lähinnä ammattitutkijoille ja ongelmatilanteisiin, on Lapin yliopistossa laadittu yhteiset, tutkimuseettiset toimintaohjeet. Ohjeet kuvaavat yleisemmin niitä Lapin yliopiston toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toimiminen eettisesti oikein. Joissakin tilanteissa tutkimuksille tarvitaan eettinen ennakkoarviointi. Lapin yliopistossa tutkimuksen kehittämisryhmä toimii eettistä ennakkoarviointia tekevänä elimenä.

Hyvää tieteellistä käytäntöä ei ole mahdollista kuvata pelkästään säännöillä tai normeilla tai sen vastakohdan eli loukkausten määrittelyllä. Tämän johdosta Lapin yliopiston tutkijakoulu järjestää vuosittain hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan sekä immateriaalioikeuden kursseja ja seminaareja. Seminaareissa käsitellään jatko-opiskelijoiden tutkimusten eettisiä ratkaisuja. Kurssiaikataulut ja tiedot löytyvät opetusohjelmasta ja web-oodista. Tutkijakoulussa on myös kehitetty erilaisia eettisiä toimintatapoja.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK