tutkimus_tutkijalle.jpg

Strategiaa tukevat kärkihankkeet

Lapin yliopisto rahoittaa yhdeksää tutkimuksen kärkihanketta osana strategiansa toimeenpanosuunnitelmaa. Kärkihankkeiden kautta vahvistetaan tutkimusta ja taiteellista toimintaa yliopiston profiili- ja painoaloilla. Kärkihankkeet on valittu vuonna 2011 yliopiston tutkimusryhmille järjestetyn avoimen rahoitushaun kautta.