Laatu opiskelupalveluissa

Opiskelupalveluiden laatukäsikirja toimii yksikön laadunvarmistajana ja toimintakäsikirjana, mutta myös perehdyttämismateriaalina uusille työntekijöille. Opiskelupalveluiden laatukäsikirja on osa yliopiston laadunvarmistusjärjestelmää ja opiskelupalveluiden tulee toiminnallaan ja toimenpiteillään tukea yliopiston strategisia tavoitteita ja toimeenpanosuunnitelmaa sekä laatutavoitteita. Laatukäsikirja kytkeytyy siten selkeästi yliopiston tulosohjausjärjestelmään.

Opiskelupalvelut tekee yhteistyötä sekä yliopiston sisällä että yliopiston ulkopuolella. Opintoasian päällikkö osallistuu noin viisi- kuusi kertaa vuodessa järjestettäviin opintoasiain päälliköiden valtakunnallisiin seminaarikokouksiin, joissa käsitellään ajankohtaisia opintohallintoasioita.

Yliopiston opintohallintoasioiden yhteisistä linjauksista, yhteisestä valmistelusta ja päätöksistä sovitaan kuukausittain kokontuvassa opintopäälliköiden kokouksissa, joihin osallistuvat opintoasiain päällikkö, tiedekuntien opintopäälliköt ja kielikeskuksen opintohallinnosta vastaava amanuenssi.