yliopisto_ttkn_suunnalta690x220.jpg

Erillishaku

Tilasto sisältää tiedekuntaan hakeneiden ja hyväksyttyjen lukumäärän hakukohteittain. Erillishakuun kuuluvat maisterivaiheen, maisteriohjelmien, siirto-opiskelijoiden ja avoimen väylän sekä lisähaun kautta hakeneet ja hyväksytyt.

Korkeakoulujen erillishaun valintatietoja voi tarkastella vuodesta 2015 lähtien opetushallinnon tilastopalvelu VIPUSESTA

Erillisvalinnat 2014
Erillisvalinnat 2011