valintaoppaat_465x220.jpg

Päävalinta

Tilasto sisältää päävalinnassa (kesävalinta) tiedekuntaan hakeneiden, pääsykokeeseen osallistuneiden ja hyväksyttyjen lukumäärät ja %-osuudet hakukohteittain. Tilastossa on nähtävissä myös sukupuoli- ja ylioppilastieto. Toisessa tilastossa päävalintojen tulokset on jaoteltu henkilöiden iän ja lääni-tiedon mukaan.