Valintaoppaat_ 2012.jpg

Päävalinta

Tilasto sisältää päävalinnassa (kesävalinta) tiedekuntaan hakeneiden, pääsykokeeseen osallistuneiden ja hyväksyttyjen lukumäärät ja %-osuudet hakukohteittain. Tilastossa on nähtävissä myös sukupuoli- ja ylioppilastieto.

Päävalintojen tulokset on raportoitu myös henkilöiden iän ja alueellisen luokittelun mukaan.