4. MUU TIETEELLINEN TOIMINTA

 Muuhun tieteelliseen toimintaan kuuluu muun muassa tutkimushankkeen johtaminen, toiminta tieteellisten aikakauskirjojen toimituskunnissa, referee-arvioinnit, yliopistollisten tehtävien tieteellinen arviointi, tieteellisten kokousten tai konferenssien järjestäminen sekä niihin osallistuminen ja tutkimustuloksista tiedottaminen.

 

a. Tehtävien kuvaus

b. Työaika %