7. Muut jatkokoulutuksen tehtävät

Suunnittele muut jatkokoulutukseen liittyvät tehtävät sekä niihin kohdennettava työaika suunnittelukaudella.
Tehtäviin kuuluvat tohtoriopiskelijoiden rekrytointi, jatko-opintoihin ohjaaminen ja osallistuminen JOPSien laadintaan, jatko-opiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta ja tukeminen, tohtoriopiskelijoiden orientointi työelämään ja kansainväliseen toimintaan, vastaväittäjänä ja esitarkastajana toimiminen (muut yliopistot).

a. Tehtävien kuvaus

b. Työaika