TYÖAJAN KIRJAAMINEN TOIMINTOIHIN

Työaika kirjataan lomakkeen eri tehtäväalueisiin prosentteina omasta kokonaistyöajastasi. Jokaiseen tehtäväalueeseen, kuten julkaisujen tuottamiseen, rahoituksen hakemiseen tai perustutkintokoulutuksen opintojaksoihin kohdennettava työaika merkitään lomakkeelle yhtenä prosenttilukuna. Jokaiseen julkaisuun, opintojaksoon tai tutkimukseen arvioitua työaikaa ei tarvitse merkitä erikseen.