aloitussivu_tietoa_yo_helmikuu2014.jpg

Yleis- ja henkilöstöhallinto

Yleis- ja henkilöstöhallinnon toimintokokonaisuus vastaa lakiasiainpalvelujen koordinoinnista ja johtamisesta, yleishallintoasioiden valmistelusta, yliopistokollegioon tulevien asioiden valmistelusta ja esittelystä, yhteyksistä osakkuusyrityksiin, asiakirjahallinnasta, turvallisuudesta ja kriisinhallinnasta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, vakuutuksista, hallintoyksikön sihteeripalveluista, työsuojelukysymysten koordinoinnista, henkilöstöhallinnosta, palkka- ja palvelussuhdeasioista, henkilöstökoulutuksesta, rekrytoinneista ja työterveydenhuollon järjestämisestä.