yo_talvi_ulkoa_690x220px.jpg

Kansainväliset asiat

Kansainväliset asiat kehittää, koordinoi, suunnittelee ja rahoittaa kansainvälisiä toimintoja Lapin yliopiston strategian mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös eri vaihto-ohjelmien ja sopimuksien hallinnointi, opiskelija- ja opettajavaihdon toimeenpano, kansainvälisten asioiden ulkoinen ja sisäinen tiedotus sekä yliopiston henkilökunnan ja muiden kv. toimijoiden koulutus.

Tervetuloa Lapin yliopiston maailmanlaajuiselle kampukselle!

Kansainvälisty Lapin yliopistossa

Vieraskielinen opetustarjonta

Maisteriopintoja englanniksi

Kotikansainvälistyminen

Ystäväperhetoiminta

Kansainvälinen tuutorointi

Café Lingua

 

Henkilökunnalle

Tutkijavaihto

Henkilöstöliikkuvuus


Opiskelija- ja
harjoittelijavaihtoon ulkomaille

Opiskelijavaihto

Harjoittelu ulkomailla

Apurahat

Vaihtokokemuksia

Lomakkeet ja oppaat

Erasmus-peruskirja

 

Euroopan komission myöntämä Erasmus toimintoihin oikeuttava Erasmus-peruskirja: University of Lapland Erasmus Charter for 2014-2020

Erasmus+ toimintojen strateginen suunnitelma:
University of Lapland Erasmus Policy Statement

Lapin yliopiston

Erasmus -koodi:
SF ROVANIE01

Erasmus Charter EUC -numero:
29314

Participant Identification Code (PIC) -koodi:
998208474