Erasmus+ -henkilökuntavaihto

  • Vaihdon kesto: vähintään 5 päivää matkoineen
  • Kulukorvaus: 850 € (matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin)
  • Hakeminen: Kulukorvauslomake (Application and Decision Form for Reimbursement of Travel Costs for Staff) sekä vaihtojaksoa koskeva suunnitelma (Academic Plan for Mobility Period) toimitettuna kv- asiain suunnittelijalle

 

EU:n Erasmus+ -ohjelmassa henkilökuntavaihtoon voi lähteä niin opetushenkilökunta kuin muukin henkilökunta. Vaihto toteutetaan johonkin eurooppalaiseen yliopistoon tai yritykseen. Lista yliopistomme yhteistyökorkeakouluista on nähtävillä SoleMOVE-liikkuvuusjärjestelmässä.

Vaihto voi olla luonteeltaan opintovierailu, seminaari, kielikurssi tai muu vastaava. Vaihdon pituus voi olla viidestä (5) päivästä kuuteen (6) viikkoon sisältäen kaksi (2) matkustuspäivää vaihdon pituudesta riippumatta. KV- kulukorvauksella tuetaan henkilökuntavaihdon matka- ja majoituskuluja enintään 850 eurolla. Tiedekunnan tai oman yksikön maksettavaksi jää päivärahat sekä 850 euroa ylittävät matka- ja majoituskulut.

Erasmus+-ohjelman vaihtojen uusi sopimuskausi on 01.06.2015-30.09.2016, jonka ajalle vaihdon on ajoituttava. Tiedekunnissa hakemukset palautetaan oman tiedekunnan kansainvälisten asiain suunnittelijalle ja muissa yksiköissä yksikön esimiehelle, jotka myös opastavat vaihtoon liittyvissä kysymyksissä

Hakuvaiheessa hakijan tulee täyttää kulukorvauslomake sekä laatia vaihdon sisältöä koskeva suunnitelma. Tarvittavat lomakepohjat löytyvät tämän sivun oikealta reunalta. Hakemus sekä kulukorvauslomake tulee palauttaa 30.9 mennessä. Hakemukset palautetaan tiedekunnan kv- suunnittelijalle tai oman yksikön esimiehelle, joka myös opastaa vaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Matkavaraukset voi tehdä vasta hyväksytyn päätöksen jälkeen.

Matkan jälkeen hakijan tulee lisätä vaihdon vahvistus SoleMove-liikkuvuusjärjestelmään, jonne hän myös antaa vaihtoa koskevan palautteen.