Tutkijavaihto

  • Vaihdon kesto: vähintään 5 päivää matkoineen
  • Kulukorvaus: 850 € (matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin)
  • Hakeminen: Kulukorvauslomake (Application and Decision Form for Reimbursement of Travel Costs for Staff) sekä vaihtojaksoa koskeva suunnitelma (Academic Plan for Mobility Period) toimitettuna kv-asiain suunnittelijalle

 

Lapin yliopistossa tutkijan tehtävissä työskentelevällä henkilöllä on mahdollisuus lähteä tutkijavaihtoon. Vaihto voi olla luonteeltaan opintovierailu, seminaari, kielikurssi tai muu vastaava. Vaihdon pituus voi olla viidestä (5) päivästä kuuteen (6) viikkoon sisältäen kaksi (2) matkustuspäivää vaihdon pituudesta riippumatta. KV- kulukorvauksella tutkijavaihdon matka- ja majoituskuluja korvataan enintään 850 eurolla.

Tutkijavaihto suoritetaan ensisijaisesti Lapin yliopiston yhteistyökorkeakouluun tai muuhun eurooppalaiseen korkeakouluun tai tutkimusyksikköön. Lista yliopistomme yhteistyökorkeakouluista on nähtävillä SoleMOVE-liikkuvuusjärjestelmässä. Vaihto on mahdollista suorittaa Erasmus+-tutkijavaihtona tai ilman vaihto-ohjelmaa. Erasmus+-ohjelman vaihtojen uusi sopimuskausi on 01.06.2015-30.09.2016, jonka ajalle vaihdon on ajoituttava.

Hakuvaiheessa hakijan tulee täyttää kulukorvauslomake sekä laatia vaihdon sisältöä koskeva suunnitelma. Tarvittavat lomakepohjat löytyvät tämän sivun oikealta reunalta. Hakemus sekä kulukorvauslomake tulee palauttaa 30.9 mennessä. Tiedekunnissa hakemukset palautetaan oman tiedekunnan kansainvälisten asiain suunnittelijalle. Matkavaraukset voi tehdä vasta hyväksytyn päätöksen jälkeen.

Matkan jälkeen hakijan tulee lisätä vaihdon vahvistus SoleMove-liikkuvuusjärjestelmään, jonne hän myös antaa vaihtoa koskevan palautteen.

Raportointi (valitse näistä toinen)
Palaute vaihdon jälkeen
Banner_login_to_SoleMOVE.jpg