Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot maisterin tutkinnon sivuaineeksi / Lapin yliopiston opiskelijat

Haku lukuvuonna 2015-2016  järjestettäviin erityisopettajan opintoihin (40 op) Oulun yliopistossa. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden Lapin yliopiston luokanopettajan koulutusohjelmassa opiskeleville hankkia erityisopettajan kelpoisuus.  Kaikkien valittujen opiskelijoiden edellytetään ottavan erityisopettajan opinnot maisterin tutkinnon sivuaineeksi. Koulutukseen valitaan lukuvuodeksi 2015-2016 enintään viisi Lapin yliopiston opiskelijaa.

Hakuaika 2.2.-27.2.2015. Haetaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sivuainehaussa webropol –lomakkeella http://www.oulu.fi/ktk/node/1153  ja sieltä sivuaineiden hakulomake. Täytä lomake seuraavasti: 

  1. Perustiedot: Kohtaan ’sukunimi’ kirjoita ensin (Lappi), sitten sukunimesi. Tällä tavalla Oulun yliopistossa saadaan LaY:n opiskelijoiden nimet poimittua.
  2. Sivuuta kohdat 2-4, valitse kohdasta 5 ’Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 40 op’.
  3. Klikkaa kohdasta 6 ”Olen lukenut…”

 

Valintamenettely

Valintamenettely muodostuu aineistokokeesta ja kolmen henkilön tekemästä yksilöhaastattelusta. Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan aineistokoe ja sen perusteella kutsutaan hakijoita haastatteluun kaksinkertainen määrä valittavien määrään nähden. Lopullinen valinta tehdään pelkästään haastattelusta saadun pistemäärän perusteella. Mikäli osa hakijoista saa saman pistemäärän haastattelusta, asetetaan heidät järjestykseen aineistokokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Aineistokokeeseen voivat ilman eri kutsua osallistua kaikki ne Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijat, jotka ovat hakeneet erityisopettajan opintoihin tässä haussa.

Aineistokoe järjestetään 9.3.2015 klo 14.00—16.00 Paikka LS17. Materiaali julkaistaan netissä 24.2.2015 osoitteessa: http://www.oulu.fi/ktk/erityispedagogiikka. Koetilanteessa vastataan yhden suomenkielisen ja yhden englanninkielisen artikkelin pohjalta laadittuihin kysymyksiin.

Haastatteluun kutsuttavien nimet julkaistaan tiedekunnan ilmoitustaululla maanantaina 13.3.2015. Haastatteluun kutsutun hakijan tulee 27.3.2015 mennessä palauttaa itse laatimansa enintään kolmisivuinen kirjoitelma ”Miksi haluan erityisopettajaksi?” sekä lyhyt yhteenveto työkokemuksesta osoitteisiin minna.sainio(at)oulu.fi ja tuomo.vilppola(at)oulu.fi. Kirjoitelmaa ja työkokemusta ei pisteytetä.

Haastattelu järjestetään 30.-31.3.2015. Valinnan tulokset julkistetaan 7.4.2015 tiedekunnan ilmoitustaululla. Opintoihin hyväksyttävän tulee olla suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja siihen sisältyvänä tai erillisinä opintoina suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) 31.7.2015 mennessä.

Mikäli opiskelija ei saa kutsua aineistokokeen perusteella haastatteluun hän voi tehdä oikaisupyynnön siitä yliopiston tutkintolautakunnalle (os. Oulun yliopiston kirjaamo PL 8000, 90014 OULUN YLIOPISTO) osoitetulla vapaamuotoisella kirjeellä 27.3.2015 klo 15.15 mennessä.

Haastattelun tuloksesta ja sen perusteella tehdystä lopullisesta valinnasta voi tehdä oikaisupyynnön 21.4.2015 15.15 mennessä niin ikään yliopiston tutkintolautakunnalle.

Myönnetty sivuaineoikeus on voimassa vain yhden lukuvuoden, eikä opiskelun aloitusta voi siirtääeuraavalle vuodelle! Peruutukset mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään 7.8.2015 minna.sainio@oulu.fi.

Erityisopettajan opintoihin on ilmoittauduttava WebOodissa 7.8.2015 mennessä. Tämän jälkeen ylijääneet paikat jaetaan järjestyksessä ensimmäisille kolmelle varasijoille sijoittuneelle.

Tarkemmat tiedustelut Lapin yliopiston opiskelijoiden osalta valintakokeeseen liittyen voi osoittaa Sai Väyryselle (sai.vayrynen@ulapland.fi).