Mediapedagogiikkakeskuksen julkaisut

The Publications of Centre for Media Pedagogy

Kategoriat ovat linkkejä julkaisuihin
Categories are links to the publications

 1. Artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
  Articles in international scientific journals with referee practice


 2. Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö
  Articles in international compilation works and in international scientific conference proceedings with referee practice


 3. Artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö
  Articles in Finnish scientific journals with referee practice


 4. Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö
  Articles in Finnish scientific compilation works and in Finnish scientific conference proceedings with referee practice


 5. Tieteelliset monografiat
  Scientific monographs


 6. Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa
  Other scientific publications, such as articles in scientific journals, and conference proceedings without referee practice, and publications in university and department series


 7. Abstraktikirjat ym.
  Abstractbooks etc.


 8. Konferenssiesitykset
  Conference presentations


 9. Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym.
  Other publications (textbooks, articles popularizing science etc.), lectures, visiting lectures, radio and television programmes, etc.


 10. Medianäkyvyys
  Appearances in media