Artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö

Articles in Finnish scientific journals with referee practice

Hakkarainen, P. & Hyvönen, P. (2010). Tietokoneeton elämä yli 60-vuotiaan valintana - Tunteita ja perusteluja. Media & Viestintä, 33(4), 79-96.

Pekkala, L. (2006). Osallistava kasvatus. [Inclusive Education]. Vierailevan päätoimittajan pääkirjoitus. Guest Editorial at the Kasvatus (Education) –journal of the Finnish Educational Research Association, FERA. Kasvatus 37 (4), 323-325.

Ruokamo, H. 2000. Voiko teknologiasta olla matematiikan oppimisen apuvälineeksi? Lectio Praecursoria väitöstilaisuudessa 24.5.2000 (Helsingin yliopisto). Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Didacta Varia, 5 (2), 2000, 153–162.