Abstraktikirjat ym. - Abstractbooks etc.

To appear

Kangas, M., Randolph, J. & Ruokamo, H. (Accepted). An International Mixed-Method Investigation into Student Satisfaction with Playful Learning Environments. To be presented at 2009 AERA (American Educational Research Association) Annual Meeting, April 13–17, San Diego, California.

2014

Keskitalo, T., Poikela, P., Ruokamo, H. & Vuojärvi, H. 2014. MediPro (2012–2014) ―Simulation-based Pedagogy in Education and Services for First Aid. Poster and Abstract. IMSH 2014, 25–29 Jan 2014, San Francisco, CA.

2013

Keskitalo, T., & Ruokamo, H. 2013. Ohjaus, harjoittelu ja oppiminen (OHO) -malli simulaatioperustaiseen opetukseen ja mielekkääseen oppimiseen terveydenhoito-alalla. Abstrakti esitetty 21.11.2013, Kasvatustieteen päivät 2013, Jyväskylä, Suomi.

Keskitalo, T. & Ruokamo, H. 2013. Development of Simulation Pedagogy. Programme and Abstracts. Media Education in No Man’s Land–NBE 2013 Conference 5–7 August 2013, Pyhä, Finland, 10.

Poikela, P. & Ruokamo, H. 2013. Initial Pedagogical Model for Official Communications in Health Care Processes: How It Promotes Facilitating, Training and Learning Processes in SBLE? Programme and Abstracts. Media Education in No Man’s Land–NBE 2013 Conference 5–7 August 2013, Pyhä, Finland, 10–11.

Keskitalo, T. & Ruokamo, H. 2013. Students’ Expectations and Experiences of Meaningful Learning in Simulation-based Learning Environments. 19th Annual Meeting of SESAM (the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine), June 12–June 15, 2013, Paris, France.

2011

Ruokamo, H., & Pekkala, L. 2011. Mediakasvatus ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö suomalaisessa yliopisto-opetuksessa. Abstrakti, Kasvatustieteen päivät 24–25.11.2011, Joensuu: Suomen kasvatustieteellinen seura, 98. <URL: http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d29f6f9d-3b21-49e9-bc72-2756f7b19e71&groupId=1521206&p_l_id=1521230

Ruokamo, H., Lumme, P., & Korva, S. 2011. Opettajien ja oppilaiden mediataidot osana perusopetuksen mediakasvatusta – Arviontiperusteiden kehittäminen. Abstrakti, Kasvatustieteen päivät 24–25.11.2011, Joensuu: Suomen kasvatustieteellinen seura, 97–98. <URL: http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d29f6f9d-3b21-49e9-bc72-2756f7b19e71&groupId=1521206&p_l_id=1521230

Vuojärvi, H., Eriksson, M. & Ruokamo, H. 2011. Towards a Pedagogical Model for Work-Based Mobile Learning in Tourism Education. Programme and Abstracts. Social Media in the Middle of Nowhere–NBE 2011 Conference 20–23 June 2011, Salla, Finland, 13. <URL: http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=5191ddcc-4504-4f70-be83-47df89dd5ec0&gt

2010

Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2010). Facilitators’ and Students’ Views of Teaching and Learning in a Simulation-based Learning Environment. Linking high tech to high touch. 16th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine June 16–18, 2010, Groningen, The Netherlands.

2009

Eriksson, M. J., & Vuojärvi, H. (2009). Perceived flexibility and effectiveness of studying using laptops: Special attention given to non-traditional university students. In O. Ylitapio-Mäntylä & M.-L. Porsanger (Eds), 14 th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT). Abstracts (pp. 101-102). July 1-4, 2009, Rovaniemi, Finland. University of Lapland Publications in Education 20.

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H., & Ruokamo, H. (2009). University Students’ Expectations of Laptop Computers and Networks as Learning Tools that Support Everyday Life. Proceedings of the annual meeting of the American Educational Research Association 2009.

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H., & Ruokamo, H. (2009). University students’ use of laptops for collaboration and communication. Abstracts of the CAL’09 conference. Oxford. Elsevier.

Hakkarainen, P. (2009). Student-generated video cases as a learning tool for higher education.  In Online Educa Berlin 2009: Book of Abstracts (pp. 176-178). 15th International Conference on Technology Supported Learning and Training. December 2 – 4, 2009, Berlin, Germany.

Hakkarainen, P., & Vapalahti, K. (2009). Meaningful learning throuht digital video-supported forum-theatre. In O. Ylitapio-Mäntylä & M.-L. Porsanger (Eds), 14 th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT). Abstracts (pp. 25-26). July 1-4, 2009, Rovaniemi, Finland. University of Lapland Publications in Education 20.

Keskitalo, T. (2009). Students` Expectations of Teaching, Studying and Learning in Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments. Europe – Tradition and Innovation in Simulation. 15th Annual Meeting of SESAM June 11–June 13, 2009, Mainz, Germany.

Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2009). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments. Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. Abstracts (pp. 45–46). 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching 1–4 July, 2009, Rovaniemi, Finland.

Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2009). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments. Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. Abstracts (pp. 45–46). 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching 1–4 July, 2009, Rovaniemi, Finland.

Pekkala, L., Hakkarainen, P., & Heikkilä, H. (2009). Online tutoring for media education interns in practical training. In O. Ylitapio-Mäntylä & M.-L. Porsanger (Eds), 14 th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT). Abstracts (pp. 23-24). July 1-4, 2009, Rovaniemi, Finland. University of Lapland Publications in Education 20.

Vuojärvi, H., Eriksson, M., & Ruokamo, H. (2009). SWOT-analyysi mobiiliteknologian käytöstä yliopisto-opiskelussa. Proceedings of the Interactive Technology in Education 2009 conference.

Vuojärvi, H., Eriksson, M. J., & Ruokamo, H. (2009). Strengths, weaknesses, opportunities and threats of using laptops and networks in teaching and learning – University students’ perspective. Proceedings of the EARLI 2009 conference.Available online: http://www.usecue.com/xml/start.html

Vuojärvi, H., Isomäki, H., & Hynes, D. (2009). Domestication of a laptop on a wireless campus. Abstracts of the CAL’09 conference. Oxford: Elsevier.

2008

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H. (2008). Perheellisten ja työssäkäyvien yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia kannettavien tietokoneiden ja tietoverkkojen käytöstä opiskelussa ja oppimisessa. Kasvatustieteen päivät 2008 abstraktit (pp. 118-119). Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry.

Hakkarainen, P. (2008). Opiskelijat digivideoiden tuottajina - innovatiivinen oppimisen ja opetusmateriaalien tuotannon menetelmä? Teoksessa M. Mielty (Toim.), Opi valitsemaan - olet aikaasi edellä. ITK -Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssin 2008 abstraktijulkaisu (p. 57). Aulanko, Hämeenlinna, 17.-18.4.2008. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B.

Kangas, M. & Ruokamo, H. (2008). Kokemuksia leikillisten oppimisympäristöjen opetuskäytöstä. ITK 2007 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssi: Opi valitsemaan – olet aikaasi edellä. 17.–18 .4.2008, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna. Hämeen kesäyliopisto: Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, Sarja B, 60.

Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008). Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Koulutus politiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Abstraktit (pp. 125–126). Kasvatustieteen päivät 27–28.11.2008, Turku.

Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008). Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Koulutus politiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Abstraktit (pp. 125–126). Kasvatustieteen päivät 27–28.11.2008, Turku.

Randolph, J. J., & Kangas, M. (2008). A scale for measuring sense of community in online courses: Preliminary psychometric results, predictors of course satisfaction, and predictors of sense of community. In J. Viteli and S. Kaupinmaki (Eds.), Proceedings of the Scholars’ Meeting at the Interactive Technology in Education Conference 2008, (pp. 95-118). Tampere, Finland: Tampere University Hypermedia Lab. [Best paper award.]

Vuojärvi, H., Lehtonen, M. & Ruokamo, H. (2008). The added pedagogical value of laptop computers in computer-supported collaborative learning on a wireless campus. Abstracts of the ED-MEDIA 2008 conference (p. 147). Chesapeake, VA: AACE.

2007

Huhta, E., Kangas, M., Krokfors, L., Pöyry-Lassila, P., Ruokamo, H., Smeds, R., Staffans, A., Tella, S., Teräväinen, H. & Vitikka, E. (2007). Tulevaisuuden koulua kehittämässä - pedagogiikasta arkkitehtuuriin: InnoSchool - Innovative School Concept for the Future. Kasvatustieteen päivät 22-23.11 2007, Vaasa.

Hyvönen, P. (2007). Teachers´expectations on the Playful Learning Environment (PLE). Developing potentials for learning: Abstracts. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 - September. Compact disc. Earli.

Hyvönen, P. & Ruokamo, H. (2007). Integrating playing in the curriculum-based education: pedagogical Tutoring, Playing and Learning (TPL) model and the features of playfulness. Abstracts. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 - September. Compact disc. Earli.

Kangas, M. (2007). Novel avenues for learning: Children’s experiences of co-creation and a Playful Learning Environment. Abstracts. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 - September. Compact disc. Earli.

Kangas, M. & Ruokamo, H. (2007). Children’s Views on the Ideal Learning Environment. Abstracts. 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Budapest, Hungary, August 28 - September. Compact disc. Earli.

Keskitalo, T. (2007). Teoreettisia näkökulmia opetushenkilöstön asiantuntijuuden tarkasteluun hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön kontekstissa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Abstraktit (p. 158). Kasvatustieteen päivät 22.–23.11.2007, Vaasa.

Ruokamo, H., Kangas, M. & Hyvönen, P. (2007). Innovatiivisia, leikillisiä oppimisympäristöjä kehittämässä. ITK 2007 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. 18.-20.4.2007 Hotelli Aulanko, Hämeenlinna.

Räisänen, H. (2007). Kannettavan tietokoneen vaiheittainen kotouttaminen väylänä tietokoneilla tuettuun yhteisölliseen opiskeluun. Education, citizenship and critique. Abstracts of the Annual Meeting of the Finnish Educational Research Association (FERA) 2007 (pp. 162). Vaasa: Åbo Akademi University.

Räisänen, H., Lehtonen, M., Kuvaja, P. & Ruokamo, H. (2007). MobIT- Developing Mobile Network-Based Teaching, Studying and Learning Processes. Students’ and Teachers’ Expectations. Presentation at the medialiteracy.info conference in Vaasa 11.5.2007. Presentation available online: http://www.mediakasvatus.fi/vasa/documents/raisanen1105.pdf

Smeds, R., Krokfors, L., Tella, S., Staffans, A., Ruokamo, H. & Kangas, M. (2007). InnoSchool -innovations in architecture, playful learning, education and services for the future school. Poster presentation at LLinE (Lifelong Learning in Europe) Conference 18–20 January 2007, Rovaniemi, Finland. 

2006

Hakkarainen, P. (2006). PBL-tutoriaali informaatiolukutaidon yhteisöllisen rakentumisen paikkana. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2006, Oulu. Oulu: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry, 205-206.

Hyvönen, P., & Kangas, M. (2006). Playfulness – A conceptual tool for evaluating playful learning environment (PLE) and activities. 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application (Abstracts) (p. 48). June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Hyvönen, P., & Kangas, M. (2006). Tutoring playing and learning in a playful learning environment. 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application (Abstracts) (p. 49). June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Kangas, M., & Kultima, A. (2006) Fiktiivisiä pelimaailmoja kouluopetuksessa: lasten kokemuksia oman pelin luomisesta ja sen pelaamisesta innovatiivisella leikkikentällä. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät 23.–24.11. 2006. Oulu, 219.

Kangas, M., & Kultima, A. (2006). Co-Creative Learning Processes in School Settings - a Case of the Game Concept of a "Different World". In 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application (Abstracts) (p.55). June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Lehtonen, M., Ruokamo, H., Räisänen, H. & Isomäki, H. (2006). Odotuksia ja kokemuksia mobiiliverkko-opiskelusta langattomalla kampuksella . In Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt: Paradigmat katosivat – mitä jäljellä? The abstracts of the Annual Meeting of the Finnish Educational Research Association (pp. 129). Helsinki: Finnsh Educational Research Association.

Miloseva, L. & Lehtonen, M. (2006) Informal learning in Digital Era: Social relationships, emotion and competencies [Abstracts & programme]. In K. Drotner, H. S. Jensen, F. H. Mortensen & K. C. Schrøeder (Eds.), Informal Learning and Digital Media: Constructions, Contexts, Consequences [Abstracts & programme] (pp. 48). Odense, Denmark: University of Southern Denmark.

2005

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Emootioiden yhteys oppimistuloksiin tapauslähtöisessä digitaalisilla videoilla tuetussa opiskelussa. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005, Jyväskylä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry, 199.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Towards Meaningful Learning through Designing, Producing and Solving Digital Video-Supported Cases with Students. In G. Richards (Ed.) Proceedings (Abstracts) of  E-Learn 2005 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, October 24-28, 2005, Vancouver, Canada, 35.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2005). Affordances of Playful Environment: A View of  Finnish Girls and Boys. P. Kommers & G. Richards (Eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 26-July 2, 2005. Montréal, Canada. ED-MEDIA 2005 Conference, 60.

Hyvönen, P. Juujärvi, M. Latva, S. & Ruokamo, H. (2005)  Peliin ja leikkiin perustuvia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä kehittämässä. Teoksessa J. Muttonen, M. Myllylä & M. Kariluoto (toim.) Missä pedagogiikka? Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa 20 – 22. 4. 2005. Hämeenlinna, 90 – 91.

Hyvönen, P., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Experientiality and Emotionality in Network-Based Mobile Education: Looking into the Potential of Dormant Affordances. Book of Abstracts. IPSI-2005 Montenegro, International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research. Sveti Stefan, September 24 - October 1, 2005, 19-20. ISBN: 86-7466-117-3.

Hyvönen, P., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Emotionaalisyys, elämyksellisyys ja sensaationaalisuus mobiiliverkko-opetuksessa: affordanssien mahdollisuuksia etsimässä. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät Jyväskylässä. 17.–18.11.2005. Jyväskylä: Kopijyvä, 199–200.

Juujärvi, M., Kultima, A. & Ruokamo, H. (2005). A Narrative View on Children´s Creative and Collaborative Activity. In C. P. Constantinou et al. (eds.) 11th European Conference for Research on Learning and Instruction: Integrating Multiple Perspectives on Effective Learning Environments, Cyprus, Nicosia 22. - 27.8.2005, 1204.

Lehtonen, M., Hyvönen, P., Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Experientiality and Emotionality in Network-Based Mobile Education: Looking into the Potential of Dormant Affordances. Book of Abstracts. IPSI-2005 Montenegro, International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research. Sveti Stefan, September 24 – October 1, 2005, 19–20. ISBN: 86-7466-117-3.

Ruokamo, H. (2005). Näkökulmia mediakasvatukseen. Keynote, ITK05 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssi: Missä pedagogiikka? 20–22.4.2004, Aulanko, Hämeenlinna, 21–23.

Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). The MOMENTS Integrated Metamodel-Future Multidisciplinary Teaching-Studying-Learning (TSL) Processes and Knowledge Construction in Network-Based Mobile Education (NBME). International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research. IPSI-2005 Hawai’i. Book of Abstracts, 17–18.

Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Multidisciplinary Network-Based Mobile Education (NBME) and Teaching–Studying–Learning (TSL) Processes: The MOMENTS Integrated Metamodel. In Kommers, P. & Richards, G. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Abstracts. June 26–July 2, 2005. Montréal, Canada, 113.

Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). The MOMENTS Metamodel for Network-Based Mobile Education (NBME). In:Latva-Karjanmaa, R. & Outinen, H. (Eds.) Programme and abstracts.   Interlearn – Multidisciplinary Approaches to Learning Conference, December 1–2, 2005, Helsinki, Finland, 64–65.

Räisänen, H., Lehtonen, M. Ruokamo, H. & Isomäki, H. (2005). Network-Based Mobile Teaching and Studying on a Wireless Campus. . In Kommers, P. & Richards, G. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Abstracts. June 26–July 2, 2005. Montréal, Canada, 108.

Solesa, D., Obric, M. & Ruokamo, H. (2005). Professional Competences of Media Designers. Book of Abstracts. IPSI-2005 Montenegro, International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research. Sveti Stefan, September 24 – October 1, 2005, 19. ISBN: 86-7466-117-3.

Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S., Vaattovaara, V., Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Applying Pedagogical Models in Network-Based Education: Research Findings from the Finnish HelLa Project Case Studies. In Kommers, P. & Richards, G. (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Abstracts. June 26–July 2, 2005. Montréal, Canada, 132.

Vaara, S-I. (2005). Verkkopedagogisia malleja etsimässä! -Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia pedagogisista malleista Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa. Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005, Jyväskylä. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry, 208.

Vaattovaara, V. (2005). Teoriaa ja käytäntöä verkko-opiskelijan silmin. Abstraktikirja. ITK-konferenssi ’Missä pedagogiikka?’, Hämeenlinna 21.– 22.4.2005.

2004

Hyvönen, P. (2004). Ruumiillisuus poikien ja tyttöjen tarinoissa. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.) Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004. Abstraktit. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 152-153.

Hyvönen, P & Juujärvi, M. (2004). Representations in Playful Learning: Children’s Views of Playful Environments,  In L. Cantoni & C. McLoughlin (eds.), Proceedings of ED-MEDIA 2004 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Abstracts. June 21-26, 2004; Lugano, Switzerland. Association for the advancement of computing in education AACE: Norfolk. 2004, 61.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). The Affordances and Representations of Playful Learning Environment. In B. Muchacka, K. Kraszewski & R. vad der Kooij (eds.) Play and Education Spiel und Pädagogik. Abstracts book, 57. 23rd ICCP World Play Conference. Krakow 2004.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. & Latva, S. (2004). Taikinavuori ja kiemuralaava – kasvun mahdollistavat hauskat oppimisympäristöt. Teoksessa H. Turunen (toim.) Parhaat paikalla, toimivia käytäntöjä arkeen, 79. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa –konferenssi 2004, Aulanko. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Riihimäki: Riihimäen kirjapaino.

Hyvönen, P., Juujärvi, M. Latva, S. (2004). Teknologiaa lasten oppimisympäristöön? Kokemuksia testikentältä. Teoksessa M. Lehtonen, H. Ruokamo, R. Rajala, J. Jaakkola, J. Multisilta & J. Viteli (toim.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaari. Tutkijatapaamisen abstraktit 2004. Abstracts of the Lapland Information Society Seminar Researcher Workshop 2004. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Juujärvi, M. (2004). Leikin tarinoiden rakentuminen yhteisöllisessä ja luovassa prosessissa. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.) Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004. Abstraktit. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 152-153.

Latva, S. (2004). Lasten elämyksiä pelissä.  Teoksessa H. Turunen (toim.) Parhaat paikalla, toimivia käytäntöjä arkeen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi 2004, Aulanko. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Riihimäki: Riihimäen kirjapaino.

Lehtonen, M., Karppinen, P., Matikainen, T., Säkkinen, R. & Ruokamo, H. (2004) Mobiili multimediavälitteisyys opetus-opiskelu-oppimisprosessissa ja tutkimuksen työvälineenä. In: Lehtonen, M., Ruokamo, H., Rajala, R., Jaakkola, H., Multisilta, J., & Viteli, J. (Eds.) Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen 2004 abstraktijulkaisu. Lapin Yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus. Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino, 27.

Lehtonen, M., & Koskimaa, R. (2004). Lappilainen laajakaistainen monipalveluverkko palveluja, asumista ja aluekehitystä määrittävinä tekijöinä tulevaisuudessa. In M. Lehtonen, H. Ruokamo, R. Rajala, H. Jaakkola, J. Multisilta & J. Viteli (Eds.), Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen abstraktit 2004 [Abstracts of the Lapland Information Society Seminar Researcher Workshop] (pp. 20-21). Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education, Centre for Media Pedagogy (CMP). Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino.

Lehtonen, M., Ruokamo, H., Rajala, R., Jaakkola, H., Multisilta, J., & Viteli, J. (2004). Lapin tietoyhteiskuntaseminaari tutkijatapaamisen abstraktit 2004 [Abstracts of the Lapland Information Society Seminar Researcher Workshop]. Rovaniemi: University of Lapland, Faculty of Education, Centre for Media Pedagogy (CMP). Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino.

Lehtonen, M., Ruokamo, H., Tissari, V. & Tella, S. (2004). A Multidisciplinary Metamodel of "Moments" as Mediator for future Network-Based Mobile Education (NBME). In The Positioning of Education in Contemporary Knowledge Society. Abstracts. NERA’s 32nd Congress, Iceland University of Education, Reykjavik, March 11–13, 2004, 93.

Manner-Raappana, T. (2004). Just do it! : brändäys sosiaalisen todellisuuden rakentajana : sukupuolen representaatioita televisiomainonnan diskursseissa. Teoksessa S. Havu-Nuutinen & M. Heiskanen (toim.) Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät 2004. Abstraktit. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 156.

Mattila, H., Lehtonen, M., Ruokamo, H. & Isomäki, H. (2004). Mobiiliverkko-opetus ja –opiskelu langattomalla kampuksella.  Abstraktikirja.  Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteen päivät, 25–26.11.2004, Joensuu, 183–184.

Multisilta, J. & Ruokamo, H. (2004). Yksilöllinen ja yhteisöllinen tiedon rakentaminen mobiiliverkko-opetuksessa ja –opiskelussa. Koulu ja opettajat oppimisympäristöjen rakentajina II — yksilön ja yhteisön hyvinvointi, 10.12.2004, Suomen Akatemia, Finlandiatalo, 19–20.

Ruokamo, H. & Lehtonen, M. (2004). MOMENTSin integroitua metamallia kehittämässä — simulaatioiden, multimediavälitteisyyden sekä mobiiliverkko-opetuksen, -opiskelun ja oppimisen tutkimuksen keinoin. LEARN Periodical 2/2004, 17–19.

Tella, S. & Ruokamo, H. (2004). MOMENTSin integroitu metamalli — tulevaisuuden monitieteiset opetus–opiskelu–oppimisprosessit ja tiedon rakentaminen mobiiliverkko-opetuksessa. Abstraktikirja.  Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Abstraktikirja. Kasvatustieteen päivät, 25–26.11.2004, Joensuu, 184–185.

Vaattovaara, V. (2004). Opiskeluintoa vuorovaikutuksessa – verkkoympäristö reflektiivisenä tilana. Teoksessa Lehtonen, M., Ruokamo, H., Rajala, R., Jaakkola H., Multisilta, J. & Viteli, J. (toim.) Lapin tietoyhteiskunta-seminaari 16.–17.9.2004. Tutkijatapaamisen 2004 abstraktit. Rovaniemi: Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, 26.

2003

Hyvönen, P. (2003). Eskarityttöjen ja –poikien pelit ja leikit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaaminen. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 20.-21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsinki: Yliopistopaino.

Hyvönen, P., Lahti, J. Littleton, K. & Marjomaa, E. (2003). Embodied Subjects and Intentionality in Virtual Learning Environments. In D. Lassner & C. McNaught (eds.) Proceedings of ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication. Abstracts. June 23–28, 2003, Honolulu, USA.

Karppinen, P. & Hyvönen, P. (2003). Tirkistelyä tekstien taakse - ruumiillisuus ja emootiot verkkokurssilla. Teoksessa H. Turunen (toim.) Eväitä tulevaisuuteen. ITK - Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssi 2003, Aulanko, Hämeenlinna, 9.-11.4.2003. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 93. Abstraktijulkaisu. http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk03/areenatpe/tirkistelya_tekstien_taakse.html

Latva, S. (2003). Elämyksellisyys oppimisessa - lapsen ja virtuaalisen leikkikentän välinen interaktio. Teoksessa Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaaminen. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 2003. Helsinki: Yliopistopaino.

Lehtonen, M. (2003). Tieto- ja viestintätekniset välineet osana perinteisiä työvälineitä sekä osin uudentyyppisinä ajattelun työvälineinä teknisessä työssä ja teknologiakasvatuksessa. In T. Kananoja & G. Thorsteinsson (eds.), Proceedings of annual TEKA / FATE symposium (pp. 21). Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino.

Lehtonen, M., Kananoja, T., & Thorsteinsson, G. (eds.). (2003). Proceedings of annual TEKA / FATE symposium. Abstracts book. Rovaniemi: Lapin Yliopistopaino.

Liimatta, S. & Karppinen, P. (2003). Dialogue and Emotions in an Online Course Module. Proceedings (Abstracts) of the 11th International PEG Conference - Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, June 28 - July 1, St. Petersburg, Russia, 29.

Vaattovaara, V. (2003). Verkkokeskusteluja ja pedagogisia kohtaamisia. Tieto, tunteet ja kokemukset – opettamisen ja oppimisen ulottuvuuksia -työryhmä. Naistutkimuspäivät Musta tuntuu: Kokemuksen tieto ja rationaaliset tunteet, 14.11.–15.11.2003. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http://ktk.ulapland.fi/naistutkimuspaivat2003/R6.pdf

Vaattovaara, V. (2003). Verkkoympäristö mediaesityksenä – Verkkokeskustelujen tarinoita. Teoksessa: Abstraktit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivät Helsingissä 21. – 21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja Suomen kasvatustieteellinen seura, 31. http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2003/ktpaivat2003abstraktit.pdf

Vahtivuori, S., Tissari, V. Tella, S. Vaattovaara, V. Tuovinen, H. & Ruokamo, H. (2003). Network-based education revisited: pedagogical models in focus – pilot findings and the educational use of ICT programmes evaluation project. PEG 2003: Conference Proceedings. Abstracts. XI International PEG Conference. Powerful ICT Tools for Learning and Teaching. St. Petersburg, Russia. June 28– July 1, 2003. 40–41.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S.,  Ruokamo, H., Vaattovaara, V. & Tissari, V. (2003). Verkko-opetusta arvioimassa – tapaus HelLa. Teoksessa Rundgren, S. (toim.) Kasvatuksen yhteisöt - uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Abstraktit. Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 21. –22.11.2002, 78.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. (2003). First Evaluations of Network-Based Education: Preliminary Findings of the ICT Programs Evaluation Project. Full Paper in Proceedings of ED-MEDIA, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunication June 23–28, 2003, Honolulu, USA. (PDF) In D. Lassner & C. McNaught (Eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2003 – Abstracts, June 23–28, 2003, Honolulu, USA, 134.

Vahtivuori, S., Tuovinen, H., Tella, S., Ruokamo, H., Tissari, V. & Vaattovaara, V. (2003). First Evaluations of Network-Based Education – Results of the HelLa Project. In Proceedings of NERA’s 31st Congress, Education as a Critical Force – Myth or Reality, March 6–9, 2003, Copenhagen, Denmark, 103.

2002

Heikkilä, I., Ruokamo, H. & Liimatta, S. (2002). The Development Project for University-level Teaching Methods, New Learning Environments in the Work of the Teacher (NET) – Development and the Assessment of Effectiveness. In P. Barker & S. Rebelsky (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002 –Abstracts, June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 38–39.

Hyvönen, P. (2002). Virtuaaliopiskelun viestinnän ruumiillisuus. Kasvatuksen yhteisöt - Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät 21.- 22.11.2002 Rovaniemi, Abstraktijulkaisu, 83.

Johansson, T. & Ruokamo, H. (2002). The Realization of Interaction in Cognitive Science Network Studies. In P. Barker & S. Rebelsky (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002, June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 46.

Karppinen, P. (2002). Olihan loistava/turhauttava yhteistyökokemus! - Opiskelijoiden kertomuksia opettaja-opiskelija vuorovaikutuksesta verkkokurssilla. Kasvatuksen yhteisöt - Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2002 Rovaniemi, Abstraktijulkaisu, 80.

Karppinen, P. & Pieniniemi, M. (2002). Opettajuuden uudet haasteet Connet-virtuaaliyliopistohankkeessa. Teoksessa H. Turunen (toim.) ITK02 - Yhdessä uuteen oppimisen toimintakulttuuriin. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, Aulanko, Hämeenlinna, 17.-19.4.2002. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, 86-87. http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk02/areenape/pe28.html

Liimatta, S. (2002). Dialogi yhteisöllisen oppimisen edellytyksenä verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Kasvatuksen yhteisöt - Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2002 Rovaniemi, Abstraktijulkaisu, 84.

Ruokamo, H. & Savola, U. (2002). Extending SOLVER into a Learning Game Environment. (Invited speaker). Eleventh International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications, August 12–17, 2002, Plovdiv, Bulgaria, 61–62.

Ruokamo, H. & Syrjäkari, M. (2002). Tutkimusta, koulutusta ja tukipalveluita – Lapin yliopisto vastaamassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishaasteisiin. ITK02 Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, Aulanko, Hämeenlinna, 17–19.4.2002, 44.

Ruokamo, H., Syrjäkari, M. & Karppinen, P. (2002). The University of Lapland Faces the Challenges of the Virtual University. In P. Barker & S. Rebelsky (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002 – Abstracts, June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 86.

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. (2002). Pedagogiset mallit verkko-opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa (HelLa-projekti). Abstrakti. Ainedidaktiikan symposiumi 2002, 1.2.2002, Helsinki, 55–56.

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. (2002). Pedagogical Models in the Design and Assessment of Network Based Education. Paper presented at the NERA’s 30th Congress in Tallinn: Education and Cultural Diversities. March 7–9 2002, Tallinn, Estonia, 36–37. 

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. (2002). Pedagogical Models in the Design and Assessment of Network-Based Education. In P. Barker & S. Rebelsky (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2002 - Abstracts, June 24–29, 2002 Denver, Colorado USA, 86.

Tella, S., Tuovinen, H., Vahtivuori, S., Ruokamo, H. & Tissari, V. (2002). Pedagogisia malleja verkko-opetuksen ja -opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Teoksessa Turunen, H. (toim.) ITK´02: Yhdessä uuteen oppimisen toimintakulttuuriin. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna, 17.-19.4.2002, Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B, 47 - 48.

2001

Ruokamo, H. (2001). The Solver Learning Environment and Anchored Instruction on Mathematical Word Problem-Solving. In C. Montgomerie & J. Viteli (eds.) Proceedings of ED-MEDIA 2001 Conference – Abstracts, June 25–30, Tampere, Finland, 98.

Ruokamo, H. (2001). Mathematical Word Problem-Solving in the Solver Learning Environment. (Invited speaker). Abstracts of Invited Lectures and Short Communications Delivered at the Tenth International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications, August 12–17, 2001, Plovdiv, Bulgaria, 137.

Ruokamo, H & Syrjäkari, M. (2001). Mediapedagogiikkaa Lapin yliopistossa. ITK’01, Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, Aulanko, Hämeenlinna, 19–21.4.2001, Hämeen kesäyliopisto, 16.