Konferenssiesitykset - Conference presentations


2016

 

Rasi, P., & Kilpeläinen, A. (2016). Older people’s use and learning of new media: A case study on remote rural villages in Finnish Lapland. Second International Conference on Human Aspects of IT for the Aged Population, held jointly with HCI International 2016, July 17-22, Toronto, Canada.

Rasi, P., & Hyvönen, P. (2016). How to support senior citizens’ media literacies: A review of existing research literature. Poster presentation at the ICLS 2016 – 12th International Conference of the Learning Sciences, June 20-24, Singapore.

Maasilta, M., Rasi, P., & Ruokamo, H. (2016). Kohti kulttuurisesti inklusiivista ja tiederajat ylittävää mediakasvatuksen opetussuunnitelmaa. The Finnish Conference for Media and Communication Research , April 8-9, 2016, Helsinki, Finland.

Rasi, P., Vuojärvi, H., & Hyvönen, P. (2016). Katsaus aikuisten ja ikääntyneiden mediataitoihin sekä niiden edistämiseen [A review of adults’ and older people’s media literacies and their promotion]. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2016 [The Finnish Society for Research on Adult Education Conference], February 18-19, 2016, Jyväskylä, Finland.

 

2015

Rasi, P., & Vuojärvi, H. (2015). Multimodaaliset palautteenantokeinot verkko-opetuksessa ja sulautuvassa opetuksessa [Providing multimodal feedback in online learning and blended learning]. Presentation at the Kasvatustieteen päivät 2015 [Finnish Educational Research Days], November 19-20, 2015, Vaasa, Finland.

Ruokamo, H., & Rasi, P. (2015). Current research on media education: From school children to senior citizens. Keynote lecture at the Rethinking Media Education conference, October 22, 2015, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy.

Rasi, P., & Kilpeläinen, A. (2015). Digital competences and agency of older people living in rural villages of Finnish Lapland. Presentation at the MEC 2015 Conference, June 15-18, 2015, Salla, Finland.

Kilpeläinen, A., & Rasi, P. (2015). Sivukylien ikääntyneiden digitaidot toimijuuden modaliteettien valossa kehyksenä teknologisoituvan yhteiskunnan normit. Maaseutu markkinoilla – maaseutututkijatapaaminen 2015, 27. 28.8.2015, Säkylä.

 

2014

Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2014). Terveydenhuollon ohjaajien ja opettajien näkemyksiä opettamisesta ja oppimisesta. Kasvatuksen ja oppimisenympäristöt – entä arvot? Kasvatustieteen päivät 2014, 20.11.2014, Oulu.

Rasi, P., Hautakangas, M., & Väyrynen, S. (2014). Olemmeko valmiita oppimaan kansainvälisiltä opiskelijoiltamme? Tapaustutkimus kansainvälisestä maisteriohjelmasta. Presentation at the Peda-forum Conference 2014, May 27-28, 2014, Lappeenranta, Finland.

Rasi, P., Hautakangas, M., & Väyrynen, S. (2014). Towards culturally more inclusive curricula and university teaching – A case study on an international master’s programme. Presentation at the International Conference Voices from the North: Calling for Inclusion in Education, April 10-11, 2014, University of Lapland, Rovaniemi, Finland.

Rasi, P. (2014). Maltilliset, ”hitaat” ja kieltäytyjät – kaikki eivät innostu internetistä! A commentary at 'Mediakasvatus.nyt 2014' [Media Education.now] Researcher Meeting, April 1, 2014, Helsinki, Finland.

2013

Hakkarainen, P., Hautakangas, M., & Väyrynen, S. (2013). Kohti kulttuurisesti inklusiivisempaa yliopisto-opetusta. Tapaustutkimus kansainvälisestä maisteriohjelmasta [Towards more culturally inclusive university teaching. A case study on an international Master's programme]. Presentation at the 2013 Finnish Educational Research Association (FERA) Conference on Educational Research, November 20-22, 2013, Jyväskylä, Finland.

Hakkarainen, P. (2013). Commentary at the 2013 Finnish Educational Research Association (FERA) Conference on Educational Research pre-seminar "Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna" [Teacher education yesterday, today and tomorrow], November 20, 2013, Jyväskylä, Finland.

Hakkarainen, P., & Aho, S. (2013). Hei Suomi: Finnish Language and Culture Lessons in a Finnish American School. Lecture at FinnFest USA 2013, June 21, 2013, Michigan Technological University, USA.

Poikela, P. & Keskitalo, T. (2013). A Computer-Based Simulation to Enhance Official Communication in the Health Care Process—How Does it Promote the Facilitating and Learning Processes? Presentation given at the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2013, 22.10.2013, Las Vegas, NV, USA.

Siivola, J., & Hakkarainen, P. (2013). “I would probably be very lonely without Facebook”: Social media in the lives of young people living in remote and sparsely populated areas of Finnish Lapland. Presentation at the Youth 2.0 – Connecting, Sharing and Empowering? Affordances, Uses and Risks of Social Media workshop, March 20-22, 2013, Antwerp, Belgium.

2012

Eriksson, M., Hakkarainen, P., Ruokamo, H., & Vuojärvi, H. (2012). Outdoor recreation resorts as a location for meaningful mobile telework: An underused resource? Empowerment through learning in a Global World Conference, Researchers’ workshop, January 17-19, 2012, Stanford University, USA.

Hakkarainen, P., & Tillett, W. (2012). “They just wanna know your business” : Education students’ representations of online communities. Round Table presentation at the SITE 2012 - Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012, March 5-9, 2012, Austin, Texas, USA.

2011

Vuojärvi, H., Eriksson, M.J., & Ruokamo, H. (2011). Towards a pedagogical model for work-based mobile learning in tourism education. Presentation at NBE 2011 conference “Social media in the middle of nowhere”, Salla, Finland, 21.6.2011.

Vuojärvi, H., Eriksson, M.J., & Ruokamo, H. (2011). Developing a pedagogical model for decentralized tourism education. Presentation at the IADIS international conference Mobile Learning 2011, Ávila Spain, March 10th, 2011.

2010

Hakkarainen, P., & Hyvönen, P. (2010). Tietokoneeton elämä yli 60-vuotiaan valintana. Kasvatustieteen päivät 2010 - Kasvatuksellinen mielikuvitus ja oppimisen tilat. 25.-26.11.2010 Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Vuojärvi, H., Eriksson, M. J., & Ruokamo. H. (2010). Pedagogisen mallin kehittäminen hajautettuun matkailualan koulutukseen. Presentation at the annual meeting of the Finnish Educational Research Association, Rovaniemi Finland, November 25th, 2010.

2009

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H., & Ruokamo, H. (2009). University students’ use of laptops for collaboration and communication. Presentation at the Learning in Digital Worlds 2009 conference (CAL’09). March 23-25, Brighton, United Kingdom.

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H. (2009). University Students’ Expectations of Laptop Computers and Networks as Learning Tools that Support Everyday Life. Poster presentation at the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA). April 13-17, San Diego, United States.

Eriksson, M. J., & Vuojärvi, H. (2009). Preceived flexibility and effectiveness of studying using laptops: Special attention given to non-traditional university students. ISATT 2009 conference, 1.-4.7.2009, University of Lapland, Rovaniemi.

Hakkarainen, P. (2009). Student-generated video cases as a learning tool for higher education. Presentation given at Online Educa Berlin 2009 - 15th International Conference on Technology Supported Learning and Training, December 2 – 4, 2009, Berlin, Germany.

Hakkarainen, P. (2009). Why should university students produce videos about their subject matter? Poster presentation given at CELDA 2009 - Cognition and Exploratory Learning in Digital Age Conference, November 20-22, Rome, Italy.

Hakkarainen, P., & Vapalahti, K. (2009). Meaningful learning through digital video-supported forum-theatre. ISATT 2009 conference - Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. July 1-4, 2009, University of Lapland, Rovaniemi.

Kangas, M., Randolph, J. & Ruokamo, H. (2009). An International Mixed-Method Investigation into Student Satisfaction with Playful Learning Environments. Manuscript accepted to 2009 AERA (American Educational Research Association) Annual Meeting, April 13–17, San Diego, United States.

Keskitalo, T. (2009). Students` Expectations and Teachers` Approaches – A Starting Point for Designing a Pedagogical Model for Virtual and Simulated Learning environments. Presentation given at the AERA (American Educational Research Association) 2009 Annual Meeting, 16.4.2009, San Diego, California.

Keskitalo, T. (2009). Students’ Expectations of Teaching, Studying and Learning in Virtual Reality and Simulation-based Learning Environments. Presentation given at the 15th Annual Meeting of SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) 2009, 12.6.2009, Mainz, Saksa.

Keskitalo, T. & Pyykkö, E. (2009). Enhancing Global Virtual Project Collaboration Skills through Meaningful Learning in Second Life. Presentation given at the 13th IFIP 5.7 Special Interest Group Workshop on Experimental Interactive Learning in Industrial Management, 25.5.2009, Zürich, Switzerland.

Keskitalo, T., & Ruokamo, H. (2009). Designing a pedagogical model for virtual reality and simulation-based learning environments. Presentation given at the 14th Biennial Conference of International Study Association on Teachers and Teaching, 1.7.2009, Rovaniemi, Finland.

Keskitalo, T., Ruokamo, H., & Väisänen, O. (2009). Aiding Facilitators to Promote Meaningful Learning of Healthcare Students. Presentation given at the ED-Media Conference 2010 June 27–July 1, 2010, Toronto, Canada.

Pekkala, L., & Hakkarainen, P. (2009). Mediakasvatuksen harjoittelun ja työssä oppimisen ohjauksen kehittäminen design-perustaisen tutkimuksen avulla. Presentation given at Kasvatustieteen päivät 2009 [Finnish Educational Research Conference 2009], November 26-27, Tampere, Finland.

Pekkala, L., Hakkarainen, P., & Heikkilä, H. (2009). Online tutoring for Media Education interns in practical training. ISATT 2009 conference - Navigating in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialogue. July 1-4, 2009, University of Lapland, Rovaniemi.

Vuojärvi, H., Eriksson, M. J., & Ruokamo, H. (2009). Strengths, weaknesses, opportunities and threats of using laptops and networks in teaching and learning – University students’ perspective. Presentation at the EARLI 2009 conference. August 25-29, Amsterdam, the Netherlands.

Vuojärvi, H., Isomäki, H., & Hynes, D. (2009). Domestication of a laptop on a wireless campus. Presentation at the Learning in Digital Worlds 2009 conference (CAL’09). March 23-25, Brighton, United Kingdom.

2008

Eriksson, M. J., Vuojärvi, H. & Ruokamo, H. (2008). Perheellisten ja työssäkäyvien yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia kannettavien tietokoneiden ja tietoverkkojen käytöstä opiskelussa ja oppimisessa. Esitys Kasvatustieteen päivillä 27.11.2008. Turun yliopisto.

Hakkarainen, P. (2008). Video production as pedagogy. The IADIS CELDA 2008 Conference - Cognition and Exploratory Learning in Digital Age. October 13-15, 2008, Freiburg, Germany.

Hakkarainen, P. (2008). Opiskelijat digivideoiden tuottajina - innovatiivinen oppimisen ja opetusmateriaalien tuotannon menetelmä? ITK -Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssin 2008, Aulanko, Hämeenlinna, 17.-18.4.2008.

Hakkarainen, P. (2008). Videotuottamisen pedagogista mallia rakentamassa design-perustaisen tutkimuksen avulla. ITK -Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssin 2008 Tutkijatapaaminen, Aulanko, Hämeenlinna, 17.-18.4.2008.

Kangas, M. & Ruokamo, H. (2008). Kokemuksia leikillisten oppimisympäristöjen opetuskäytöstä. ITK 2007 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssi: Opi valitsemaan – olet aikaasi edellä. 17.–18 .4.2008, Hotelli Aulanko, Hämeenlinna.

Keskitalo, T. (2008). Kohti asiantuntijuutta hyvinvointialojen virtuaalisessa oppimisympäristössä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi. 16–18.4.2008, Hämeenlinna.

Keskitalo, T. (2008). Towards Expertise – Pedagogical Approaches and Educational Tools in a Virtual Learning Environment for Health and Welfare. Proceedings of ED-MEDIA 2008: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 30–July 5, 2008. Vienna, Austria (pp. 3799–3808). CD-ROM. Electronic version of papers presented at ED-Media 2008 conference.

Keskitalo, T. (2008). Pedagogical, subject matter and technical expertise of emergency care teachers in a virtual learning environment: Theoretical perspectives (pp. 133–135).In International Scientific Conference. November 1-3, 2007, Murmansk, Russia.

Keskitalo, T., & Nakamura, R. (2008). Medi Peda tutkimus- ja kehittämishanke. ITK – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2008, 17.4.2008, Hämeenlinna.

Keskitalo, T., Ruokamo, H., Pyykkö, E., Smeds, R., & Pöyry-Lassila, P. (2008). Osaamisen kehittäminen kansainvälisissä liiketoimintaverkostoissa Second Life -ympäristössä. Kasvatustieteen päivät 2008, 27.11.2008, Turku.

Randolph, J. J., & Kangas, M. (2008). A scale for measuring sense of community in online courses: Preliminary psychometric results, predictors of course satisfaction, and predictors of sense of community. Paper presented at the ITK ‘08 Tutkijatapaaminen [Researcher’s Workshop], Hämeenlinna, Finland. [Best paper award.]

Vuojärvi, H., Lehtonen, M. & Ruokamo, H. (2008, July). The added pedagogical value of laptop computers in computer-supported collaborative learning on a wireless campus. Presentation at the ED-MEDIA 2008 conference in Vienna, July 3rd, 2008.

2007

Huhta, E., Kangas, M., Krokfors, L., Pöyry-Lassila, P., Ruokamo, H., Smeds, R., Staffans, A., Tella, S., Teräväinen, H. & Vitikka, E. (2007). Tulevaisuuden kouluakehittämässä - pedagogiikasta arkkitehtuuriin: InnoSchool - Innovative School Conceptfor the Future. Kasvatustieteen päivät 22-23.11 2007, Vaasa.

Hyvönen, P. (2007). Teacher’s expectations of playful learning environments (PLEs).Paper presentation at The 2nd NBE-conference 13–15 June, Rovaniemi, Finland.

Hyvönen, P. (2007). Teachers’ expectations for Playful Learning Environment (PLE).Paper presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary August 28 - September 1, 2007.

Hyvönen, P. & Ruokamo, H. (2007). Integrating play and playfulness into curriculumbasededucation: the Tutoring-Playing-Learning (TPL) model. Paper presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary August 28 - September 1, 2007.

Kangas, M. (2007). Novel avenues for learning: Children’s experiences of co-creation and a Playful Learning Environment. Paper presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary, August 28 - September 1, 2007.

Kangas, M. Hyvönen, P., Latva, S. (2007). ). Space treasure outdoor game in the playful learning environment: experiences and assessment. Paper presentation at The 2nd NBE-conference 13–15 June, Rovaniemi, Finland. 

Kangas, M. & Ruokamo, H. (2007). Children’s Views on the Ideal Learning Environment. Paper presented at 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, Budapest, Hungary August 28 - September 1, 2007.

Keskitalo, T. (2007). Teoreettisia näkökulmia opetushenkilöstön asiantuntijuuden tarkasteluun hyvinvointialojen virtuaalisen oppimisympäristön kontekstissa. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Abstraktit (p. 158). Kasvatustieteen päivät 22.–23.11.2007, Vaasa.

Pekkala, L. (2007), December 5 – 7. National Strategies as tools for ICT4D – the Case of Finland. Paper presented at the The Southern African Nordic Centre (SANORD) Centre Conference: Higher Education, Research and Development: Shifting Challenges and Opportunities, at the University of the Western Cape, Cape Town, South Africa.

Pekkala, L. (2007), 26 – 28 March. BENEDICT - Benchmarking European Development Cooperation (via) ICT. Paper presented at the Computer Assisted Learning CAL 07 – ‘Development, Disruption and Debate’, - Conference. Trinity College Dublin, Ireland.

Ruokamo, H., Kangas, M. & Hyvönen, P. (2007). Innovatiivisia, leikillisiä oppimisympäristöjä kehittämässä. ITK 2007 – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. 18.-20.4.2007 Hotelli Aulanko, Hämeenlinna.

Räisänen, H. (2007, November). Kannettavan tietokoneen kotouttaminen väylänä tietokoneilla tuettuun yhteisölliseen opiskeluun..Presentation at the Annual Meeting of the Finnish Educational Research Association. Åbo Akademi University, Vaasa. November 22, 2007.

Räisänen, H., Lehtonen, M., Kuvaja, P. & Ruokamo, H. (2007). MobIT- Developing Mobile Network-Based Teaching, Studying and Learning Processes. Students’ and Teachers’ Expectations. Presentation at the medialiteracy.info conference in Vaasa 11.5.2007.

Räisänen, H., Lehtonen, M., Kuvaja, P. & Ruokamo, H. (2007). MobIT - Developing Mobile Network-Based Teaching, Studying and Learning Processes. Poster presentation at the medialiteracy.info conference in Vaasa, 10.-11.5.2007.

Smeds, R., Krokfors, L., Tella, S., Staffans, A., Ruokamo, H. & Kangas, M. (2007). InnoSchool -innovations in architecture, playful learning, education and services for the future school. Poster presentation at LLinE (Lifelong Learning in Europe) Conference 18–20 January 2007, Rovaniemi, Finland.

2006

Hakkarainen, P. (2006). PBL-tutoriaali informaatiolukutaidon yhteisöllisen rakentumisen paikkana. Presentation given at Kasvatustieteen päivät 2006, teemaryhmä "Vuorovaikutustutkimus", 24.-25.11.2006, Oulu.

Hakkarainen, P. (2006). Designing and Producing Digital Videos as a Problem-based Learning Cycle to Support Meaningful Learning. Presentation given at the Workshop on Human Centered Technology HCT06, June 11- 13, 2006, Tampere University of Technology, Pori, Finland.

Hakkarainen, P. (2006). Producing Digital Videos as a Problem-based Learning Cycle to Support the Meaningful Learning of Information Literacy. Presentation given at the Constructing Knowledge in Information Society — The Sixth Conference on Problem-based Learning in Finland, June 6-7, 2006, University of Tampere, Finland.

Hyvönen, P., & Kangas, M. (2006). Playfulness – A conceptual tool for evaluating playful learning environment (PLE) and activities. Presentation given at the 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application. June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Hyvönen, P., & Kangas, M. (2006). Tutoring playing and learning in a playful learning environment. Presentation given at the 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application. June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Kangas, M., & Kultima, A. (2006) Fiktiivisiä pelimaailmoja kouluopetuksessa: lasten kokemuksia oman pelin luomisesta ja sen pelaamisesta innovatiivisella leikkikentällä. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät 23.–24.11. 2006. Oulu.

Kangas, M., & Kultima, A. (2006). Co-Creative Learning Processes in School Settings - a Case of the Game Concept of a "Different World". Presentation given at the 9th Conference of EARLI’s JURE. Models and Learning: Theory, Design and Application. June 30-July 4, 2006, Tartu, Estonia.

Kangas, M., Kultima, A., & Ruokamo, H. (2006). Co-Creative Learning Processes (CCLP) - Children as Game World Creators to the Outdoor Playground Contexts. Presentation given at the Workshop on Human Centered Technology HCT06, June 11-13, 2006, Pori, Finland.

Lehtonen, M., Ruokamo, H., Räisänen, H. & Isomäki, H. (2006, November). Odotuksia ja kokemuksia mobiiliverkko-opiskelusta langattomalla kampuksella [Expectations and experiences of mobile network-based studying on a wireless campus]. Paper presented at the Annual Meeting of the Finnish Educational Research Association. University of Oulu. November 23, 2006.

2005

Hakkarainen, P. (2005). Successful and Unsuccessful Use of Online Video Clips in the Stories of Teachers from the Viewpoint of Meaningful Learning. Presentation given at the 12th International Network-Based Education (NBE) Conference (Former PEG) 2005, September 14-17, Rovaniemi, Finland.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Emootioiden yhteys oppimistuloksiin  tapauslähtöisessä digitaalisilla videoilla tuetussa opiskelussa. Presentation given at Kasvatustieteen päivät 2005,  teemaryhmä "Yhteisöllinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt", 17.-18.11.2005, Jyväskylä.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Designing and Producing Digital Video-Supported Cases with Students - How to Make it Happen? Presentation given at the 12th International Network-Based Education (NBE) Conference (Former PEG) 2005, September 14-17, Rovaniemi, Finland.

Hakkarainen, P. & Saarelainen, T. (2005). Towards Meaningful Learning through Designing, Producing and Solving Digital Video-Supported Cases with Students. Presentation given at the E-Learn 2005 - World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, October 24-28, 2005, Vancouver, Canada.

Hyvönen, P. (2005). LUO (v) UUS - Liiketoimintaa leikin ja leikkiä liiketoiminnan varjolla. Interaktiivinen tulevaisuus & IHMINEN -konferenssi. 10-11.11.2005. Tampere-talo.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2005). Affordances of Playful Environment: A View of Finnish Girls and Boys. ED-MEDIA 2005: World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. June 26-July 2, 2005. Montréal, Canada.

Hyvönen, P., Juujärvi, M., Latva, S. & Ruokamo, H. (2005). Peliin ja leikkiin perustuvia ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä kehittämässä. Esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssissa. Aulanko, Hämeenlinna, 20.-22.4.2005.

Hyvönen, P., Juujärvi, M. & Ruokamo, H. (2005). Peliin ja leikkiin perustuvia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä kehittämässä. Areenaesitys Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa –konferenssissa, 20 – 22. 4. 2005. Hämeenlinna.

Juujärvi, M., Kultima, A. & Ruokamo, H. (2005). A Narrative View on Children’s Creative and Collaborative Activity. Paper presented at the 11th European Conference for Research on Learning and Instruction, Cyprus, Nicosia 23. - 27.8.2005.

Juujärvi, M, Kultima, E & Ruokamo, H. (2005). A Narrative View on Children’s Creative and Collaborative Activity. Presentation given at the 12th International Network-Based Education (NBE) Conference (Former PEG) 2005, September 14-17, Rovaniemi, Finland.

Kultima, A., & Soukka, A. (2005). "Beyond Closed Learning Environments: Teaching-Studying-Learning with Everyday E-Communication Tools". Presentation in International Conference on Advances in the Internet, Processing, Systems, and Interdisciplinary Research. IPSI-2005 Montenegro. Sept 24-Oct 1, 2005.

Kultima A., Lehtonen, M. Karppinen, P., Matikainen T., Säkkinen R., Ruokamo H., (2005). "Multimedia Based Communication in the Teaching-Studying-Learning Process – From a Viewpoint of Different Indications of Use". Presentation in International Scientific Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education. Sombor, Serbia and Montenegro. April 1-2 2005.

Vaara, S-I. (2005). Verkkopedagogisia malleja etsimässä! -Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia pedagogisista malleista Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluissa. Esitys Kasvatustieteen päivillä 2005, teemaryhmässä "Yhteisöllinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt", 17.-18.11.2005, Jyväskylä.

Vaattovaara, V. (2005). Teoriaa ja käytäntöä verkko-opiskelijan silmin. Hyväksytty areenaluennon abstrakti. ITK-konferenssi ’Missä pedagogiikka?’, Hämeenlinna 21.– 22.4.2005.

Vaattovaara, V., Tissari, V., Vahtivuori-Hänninen, S.,  Ruokamo, H. & Tella, S. (2005). Perspectives of Some Salient Characteristics of Pedagogical Models in Network-Based Education. 12 th INTERNATIONAL NBE CONFERENCE, September, 15-17, 2005 ROVANIEMI. (Former PEG)

2004

Hyvönen, P. (2004).  "Miksi nyt tulit ilman lupaani tänne kotiini?" Ruumiillisuus lasten kertomissa tarinoissa. Esitys Let’s Play juhlaseminaarissa, 30 vuotta varhaiskasvatusta Kajaanissa, Kajaani, 29.-30.10.2004.

Hyvönen, P. (2004). Ruumiillisuus poikien ja tyttöjen tarinoissa - Vain minä ja ystäväni Klaus jäätiin henkiin. Esitys teemaryhmässä Sukupuoli ja kasvatus. Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät. Joensuu, 25.-26.11.2004.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Anssi Kelaa hampaankolosta? – tyttöjen ja poikien ideoita leikin ympäristöistä. Esitys Lapset-seminaarin teemaryhmässä. Lapin yliopisto, Rovaniemi 12.3.2004.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Esikouluikäisten tyttöjen ja poikien representaatioita leikkiympäristöistä. Esitys  Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2004 –konferenssin tutkijatapaamisessa Hämeenlinnassa 21.4.2004.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). The Affordances and Representations of Playful Learning Environment. Presentation given in the conference: Play and Education Spiel und Pädagogik.  23rd ICCP World Play Conference. Krakow, Poland September 15-17.2004.

Hyvönen, P & Juujärvi, M. (2004). Representations in Playful Learning: Children’s Views of Playful Environments. Presentation given in the conference: ED-MEDIA 2004 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications. Lugano, Switzerland, June 21-26.2004.

Hyvönen, P., Juujärvi, M. & Latva, S. (2004). Taikinavuori ja kiemuralaava – kasvun mahdollistavat hauskat oppimisympäristöt. Esitys  Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2004 –konferenssin teemaryhmässä Hämeenlinnassa 22 - 23.4.2004.

Juujärvi, M. (2004). Leikin tarinoiden rakentuminen yhteisöllisessä ja luovassa prosessissa. Esitys teemaryhmässä Taito- ja taidekasvatus. Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut. Kasvatustieteen päivät. Joensuu,  25.-26.11.2004.

Karppinen, P., Rivoltella, P. , Ardizzone, P. & Carenzio, A. (2004). JIBS pan-European research. Using video in a pedagogically meaningful way. The use of moving image in an educational environment. JIBS project,  Public conference, Helsinki, YLE Iso Paja, 14.5.2004.

Latva, S. (2004). ”Lasten maailmat pelisuunnittelun lähtökohtana”. Esitys Lapset ja tietoyhteiskunta seminaarissa, Mind Trek 11.–12.11. 2004, Tampere.

Latva, S. (2004). ”Tieto- ja viestintätekniikkaa lasten oppimisympäristöön? – kokemuksia testileikkikentältä” (Hyvönen, Juujärvi & Latva). Esitys Lapin tietoyhteiskuntaseminaarin teemaryhmässä 16.- 17.9.2004

Latva, S. (2004). ”Lasten elämyksiä pelissä”. Esitys ITK – Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssissa 2003, Hämeenlinna, 9.-11.4.2003

Latva, S. (2004). ”Lasten elämyksiä pelissä”. Esitys Lapset-seminaarin teemaryhmässä. Lapin Yliopisto, Rovaniemi 12.3.2004.

Lehtonen, M. (2004). Leikki ja simulaatiot ajattelun työvälineinä. Paper presented at the Let’s play project Lapset-seminar 12.3.2004 Rovaniemi, Lapin yliopisto.

Lehtonen, M. (2004). Opetus-opiskelu-oppimisprosessi analyysin kohteena MOMENTS-hankkeen Network-Based Mental Tools in Technology Education -tapaustutkimuksessa. ITK’04 tutkijatapaaminen. Artikkeli teemaryhmään: Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa. Paper presented at the ITK’04 tutkijatapaaminen, Hämeenlinna.

Lehtonen, M. (2004). Towards a Multidisciplinary Metamodel for Network-Based Mobile Education: The MOMENTS Metamodel. Paper presented at the ED-Media, Lugano, Switzerland, June 21-26.2004.

Lehtonen, M., Ruokamo, H., Tissari, V., & Tella, S. (2004). A multidisciplinary metamodel of "moments" as mediator for future network-based mobile education (NBME). Paper presented at the NERA’s 32nd Congress, Reykjavík, March 11-13.2004.

Vaattovaara, V. (2004). Opiskeluintoa vuorovaikutuksessa – verkkoympäristö reflektiivisenä tilana. Tutkijatapaaminen, Lapin tietoyhteiskunta-seminaari 16.–17.9.2004. Rovaniemi: Hotelli Pohjanhovi. (ppt)

2003

Hyvönen, P. (2003). Eskarityttöjen ja –poikien pelit ja leikit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaaminen. Kasvatustieteen päivät 20.-21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsinki.

Hyvönen P., Lahti J., Marjomaa E., Purma J., Saariluoma P., Sajaniemi J. (2003). Quality Assurance in Connet. Presentation given in the conference: International Conference on Network Universities and E-learning, Valencia Spain, May 2003.  Available also at http://www.upv.es/menuconf/CD%20MENU%20CONFERENCE/2A%20Virtual%20Universities/Pirkko_Hyvonen.pdf

Hyvönen, P. & Saaranen, P. (2003). Laatua verkko-opiskeluun Connetin keinoin. Esitys Valtakunnallisilla virtuaaliyliopistopäivillä 25. - 26. 3. 2003. Espoo, TKK Dipoli.

Karppinen, P. (2003). User Reactions - the Pedagogical Use of Video Clips in Relation to the JIBS Project. Basel-Karlsruhe Festival on Educational Television and Multimedia, December 13-16, 2003, Karlsruhe, Germany.

Karppinen, P. & Hyvönen, P. (2003). Tirkistelyä tekstien taakse - ruumiillisuus ja emootiot verkkokurssilla. Esitys ITK - Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa - konferenssissa 2003, Hämeenlinna, 9.-11.4.2003. http://www.hameenkesayliopisto.fi/itk03/areenatpe/tirkistelya_tekstien_taakse.html

Karppinen, P. & Liimatta, S. (2003). Training and Supporting Teachers at the University of Lapland to Use ICT. Barents Specialists Network Meeting 13.-14.6.2003, Murmansk, Russia. 

Latva, S. (2003). ”Elämyksellisyys oppimisessa”. Kasvatustieteenpäivät 20. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta 20–21.11.2003 Helsinki.

Lehtonen, M. (2003). Pedagoginen Web orientaatioagentti (POA) ohjaamassa simulaatio-ohjelmiston opetus- ja opiskelukäyttöä. Paper presented at the Kasvatustieteen päivät 2003, Helsinki, 20. – 21.11.2003.

Lehtonen, M. (2003). Simulations as mental tools for network-based group learning. Paper presented at the eTrain 2003, Pori, Finland, July 7-11th 2003.

Lehtonen, M. (2003). Pedagogical web orientation agent in orientation and guiding studies of the local electricity  simulations. Paper presented at the PEG 2003, St.  Petersbug, Russia, 28 June–1 July 2003.

Lehtonen, M. (2003). Tieto- ja viestintätekniset välineet osana perinteisiä työvälineitä sekä osin uuden-tyyppisinä ajattelun työvälineinä teknisessä työssä ja teknologiakasvatuksessa. Paper presented at the Annual TEKA / FATE symposium 2003, Helsinki & Lahti.

Lehtonen, M., & Hast, M. (2003). Ongelmaperustaisuus (PBL) teknologiakasvatuksen opiskelun ja opetuksen  menetelmänä. Paper presented at the Ongelmasta oivallukseen - Ongelmaperustainen opetussuunnitelma. The Third National Meeting  on Problem-Based Learning "Problem-Based Learning Across Disciplines", Hämeenlinna, 4.–5.4.2003  Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Lehtonen, M., & Vahtivuori, S. (2003). Kohti MOMENTS-metamallia – lähtökohtia ja periaatteita verkko-opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tueksi. Paper presented at the LEARN Tutkijatapaaminen, Jyväskylän yliopisto, Agora, 15.5.2003.

Lehtonen, M., Vahtivuori, S., Tella, S., & Nurmi, K. E. (2003). MOMENTS-metamalli. Monitieteinen tulevaisuuden verkko-opiskelun, -opetuksen ja -oppimisen rakentamisen työväline. Paper presented at the Kasvatustieteen päivät 2003, Helsinki.

Liimatta, S. & Karppinen, P. (2003). Dialogue and Emotions in an Online Course Module. The 11th International PEG Conference - Powerful ICT Tools for Learning and Teaching, June 28 - July 1, St. Petersburg, Russia.

Vaattovaara, V. (2003). Verkkokeskusteluja ja pedagogisia kohtaamisia. Tieto, tunteet ja kokemukset – opettamisen ja oppimisen ulottuvuuksia -työryhmä. Naistutkimuspäivät Musta tuntuu: Kokemuksen tieto ja rationaaliset tunteet, 14.11.–15.11.2003. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Vahtivuori, S., & Lehtonen, M. (2003). Kansallista ja lappilaista verkko-opetuksen mallia kehittämässä. Paper presented at the Lapin tietoyhteiskuntaseminaari: Opetus, opiskelu ja perusturva tietoyhteiskunnassa, 18.-19.9.2003.

2002

Hyvönen, P. (2002). Virtuaaliopiskelun viestinnän ruumiillisuus. Esitys Kasvatustieteen päivillä teemaryhmässä Opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöt. Kasvatuksen yhteisöt - Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua Lapin yliopisto. Rovaniemi 22.11.2002.

Karppinen, P. (2002). Olihan loistava/turhauttava yhteistyökokemus! - Opiskelijoiden kertomuksia opettaja-opiskelija vuorovaikutuksesta verkkokurssilla. Kasvatuksen yhteisöt - Uupumista, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? Kasvatustieteen päivät 21.-22.11.2002, Rovaniemi.

Karppinen, P. & Pieniniemi, M. (2002). Opettajuuden uudet haasteet Connet-virtuaaliyliopistohankkeessa. Esitys Interaktiivinen teknologia koulutuksessa - konferenssissa, Aulanko, Hämeenlinna, 17.-19.4.2002. 

Lehtonen, M. (2002). The Online Interactive Curriculum Portal as One Key to the Well-Structured Learning  Activity of Students. Paper presented at the ED-MEDIA2002, Denver, Colorado USA, June 24– 29.2002.

Lehtonen, M. (2002). Simulaatioiden avulla tapahtuvan oppimistoiminta mallin ja sitä tukevien Web-pohjaisten  välineiden kehittäminen teknisessä työssä ja teknologiakasvatuksessa. [Long paper.]. Paper presented at the ITK´02 Confrence.  Workshop of  researchers, Hämeenlinna, 17.4.2002.

Lehtonen, M. (2002). E-opetuksen suunnittelu - Verkko, kurssiportaalit ja simulaatiot osana opetussuunnittelua. Paper presented at the ITK´02 Confrence, Hämeenlinna, 17.-19.4.2002.

Lehtonen, M. (2002). Graafisten tietokonesimulaatiovälineiden avulla tapahtuvan teknologiakasvatuksen oppimisprosessin oppimisteoreettista hahmottelua. Paper presented at the Kasvatustieteen päivät 2003, Rovaniemi, 21.-22.11.

Lehtonen, M. (2002). Teknologian opetuksen sisällölliset kokonaisuudet. Paper presented at the MET kutsuseminaari, Helsinki, MET-Eteläranta, 12.2.2002.

Ruokamo, H. (2002). Distance Education as Practiced in Lapland – Artic Circle. Global Learning Day IV. 13.10.2002. <URL: http://www.bfranklin.edu/gld6/>

Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V. (2002). Pedagogisten mallien käyttö verkko-opetus-, opiskelu- ja oppimisympäristöjen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. ITK02-tutkijatapaaminen, ITK02 Interaktiivinen teknologia koulutuksessa, Aulanko, Hämeenlinna, 17.4.2002, esitelmä.

Vaattovaara, V. (2002). Sosiaalisen mediatodellisuuden rajoilla – kodittomana globaalissa maailmassa. Kertomuksen hetki -työryhmä. Narratiivisen tutkimuksen verkoston tutkijatapaaminen Kertomuksen käänteissä: Kertomukset ja niiden teoriat – otteita ja irrotuksia, Jyväskylä 26.8.–27.8.2002.

2000

Pohjolainen, S., Ruokamo, H., Pesonen, K. & Hartikainen, V.-M. (2000). Avoin oppimisympäristö (A&O): Matriisilaskenta I. Oppimisalustat -paneeli – Esimerkkejä ja keskustelua oppimisalustoista. ITK’00, Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssi, 6.–8.4.2000, Aulanko, Hämeenlinna.

Ruokamo, H. (2000). Development of Mathematical Word Problem-solving Skills in a Technology-based Learning Environment. Seminar "Implementation of Modern Teaching and Assessment Methods in Education". March 13–14. 2000, Tallinn Pedagogical University, Tallinn.