Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym.

Other publications (textbooks, articles popularizing science etc.), lectures, visiting lectures, radio and television programmes etc.

  

 

2015

Rasi, P., & Vuojärvi, H. (2015). Discussion chair on the topic of “Targets of Media Education Research” at the Media Education Researcher Meeting, October 4-5, 2015, Helsinki. Organizer: National Audiovisual Institute’s Department for Media Education and Audiovisual Media (MEKU).

Maasilta, M. (2015). Media ja unohdettujen konfliktien uhrit. Kide, Lapin yliopiston tiede- ja taidelehti Kide, 2/2015, 39-41. 

Rasi, P. (2015). Panel chair on the topic of inclusive education at the International Research & Practice Conference “School for All: Diverse and Equal”, February 12-13, 2015, Arkhangelsk, Russia.

2014

Rasi, P. (2014). Panel chair on the topic of “New eHealth Approaches for School Children” at the ArctiChildren Conference, November 11-13, 2014, Rovaniemi. Organizers: Lapland University of Applied Sciences and University of Lapland together with Luleå University of Technology, The Arctic University of Norway, Murmansk State Humanities University, and Northern (Arctic) Federal University.

Rasi, P. (2014). Panel discussant on the topic of “Digitaalinen oppimisympäristö oppimisen mahdollistajana ja haastajana koulussa?”   at the Mediaseminaari, October 31, 2014, Rovaniemi. Organizer: Finnoschool Oy.

Rasi, P. (2014). Verkko-opetuksen pedagogisia haasteita [Pedagogical challenges of online teaching]. Invited talk at the “Sosiaalityön Pedashop III” seminar,  August 25, 2014. Organizer: Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet.

2013

Hakkarainen, P. (2013). Meaningful e-learning – a challenge for students and teachers. Invited talk given at the Tempus EU-Mill project’s study visit to the University of Lapland, June 7, 2013, Rovaniemi, Finland.

Hakkarainen, P. (2013). Joustavampi, autenttisempi, yhteisöllisempi – Pedagogisia haasteita oppimisympäristöille [More flexible, authentic, and collaborative - Pedagogical challenges for learning environments]. Invited talk given at the ’Innovatiiviset oppimisympäristöt’ seminar, May 29, 2013, University of Lapland, Finland. Organizer: The Council for Finnish University Libraries.

Hakkarainen, P., Lumme, P., & Siivola, J. (2013). Sosiaalinen media lappilaisnuorten ja -lasten arjessa. Lapin Kansa, Näkökulma-kirjoitus, 25.4.2013, 5.

2012

Hakkarainen, P., & Pensonen, S.-R. (2012). Tietokone ja internet yli 60-vuotiaiden pohjoissuomalaisten silmin. Lapin Kansa, Alakerta-kirjoitus, 2.8.2012, 4.

2011

Hakkarainen, P. (2011). Living an educational and cultural adventure. The Bridge, 64(2), Fall/Winter 2011, 26. http://www.finlandia.edu/the-bridge.html

Eskola, M. ym. (2011). Pääkirjoitus. Kautta kiven ja kannon-verkkolehti Koululaisten sanomalehtiviikolle. http://www.kauttakivenjakannon.fi/

Hakkarainen, P. & Hyvönen, P. (2011). Tietokone ja internet eivät houkuta kaikkia yli 60-vuotiaita. Kaleva, Alakerta-kirjoitus, 10.2.2011.

2010

Hakkarainen, P. & Hyvönen, P. (2010). Tietokone ja internet eivät houkuta kaikkia yli 60-vuotiaita. Lapin Kansa, Alakerta-kirjoitus, 19.12.2010, 2.

Hakkarainen, P. (2010). Sähköinen Nelli ja arskat. Happi Magazine, 1/2010, 46.

Hakkarainen, P. & Pekkala, L. (2010). Ei yksi Reindeerspotting nistiä tee. Lapin Kansa, Alakerta-kirjoitus, 23.5.2010, 2.

2009

Hakkarainen, P. (2009). Medialukutaito. Esitelmä "Don’t believe the Hype! Kuka viilaa linssiin ja ketä?" -seminaari. Järjestäjinä Suomen Lukiolaisten liiton Lapin piiri ja Rovaniemen Nuorisovaltuusto, 16.10.2009, Rovaniemi.

Hakkarainen, P. (2009). Mediakasvatusta medioituneessa yhteiskunnassa.Opas Lapin yliopiston kasvatustieteiden uusille opiskelijoille. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 14-15.

Hakkarainen, P. (2009). Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opintokokonaisuus (TVT). Opas Lapin yliopiston kasvatustieteiden uusille opiskelijoille. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino, 22-23.

Pekkala, L. & Hakkarainen, P. (2009). Sosiaalisessa mediassa on varjopuolensa. Lapin yliopiston yhteisölehti Kide, 2/2009, 15-18.

Hakkarainen, P., Kosunen, I., & Pekkala, L. (2009). Media tukee lasten ja nuorten liikuntaa. Lapin Kansa, Alakerta-kirjoitus, 20.5.2009, 2.

2008

Hakkarainen, P. (2008). Videotuottaminen pedagogiikkana. Esitelmä Opettaja kohtaa opettajan - Lapin koulutusmessuilla 21.-22.11.2008, Lapin yliopisto. Lapin lääninhallitus ja Lapin yliopisto.

Hakkarainen, P. (2008). Using design-based research to design, implement and refine information literacy teaching. Lecture given at the Web-SeaL Summer School on Information Literacy and Learning, August 25-26, 2008, University of Tampere, Finland.

Hakkarainen, P. (2008). Videotuottaminen pedagogiikkana. Esitelmä Rovaniemen aikuislukion ja ammattilukion opettajien VESO-päivänä, 16.5.2008, Rovaniemi.

Hakkarainen, P. (2008). Mediakasvatusta medioituneessa yhteiskunnassa. Teoksessa H. Kaikkonen (Toim.), Kasvamassa maailmaan - opas Lapin yliopiston kasvatustieteen uusille opiskelijoille. Rovaniemi: Lapin yliopistopaino.

Hakkarainen, P. (2008). Videotuottaminen pedagogiikkana. Esitelmä Käsityö verkossa ja mediassa - Opettajankoulutuslaitosten käsityönopettajien ja asiantuntijoiden KasKas-verkoston seminaarissa, 20.-21.5.2008, Turku.

Kangas, M. (2008). Innovatiiviset leikilliset oppimisympäristöt. Varhaiskasvatuksen päivä 1.2.2008, Kuntaliitto ja STAKES, Helsinki.

Syrjäkari, M. & Hakkarainen, P. (2008). Yliopisto-opettaja verkossa. Peda-forum -päivät - Taitojen oppiminen ja opettamisen taidot. Alustus Yliopisto-opettaja verkossa-työpajassa. 21.5.2008, Turku.

2007

Hakkarainen, P. (2007). Opiskelijat digivideoiden tuottajina - Oppimisen ja sisältötuotannon menetelmä yliopistoille? Yliopistopedagoginen tiedotuslehti Peda-forum [Newsletter of a Finnish Network for Developing Instruction and Learning in Higher Education], 2/2007, 41-43.

Hakkarainen, P. (2007). Digivideoiden opetuskäyttö tukee mielekästä opiskelua ja oppimista. Suomen Virtuaaliyliopiston portaali, Näkökulma-kolumni, marraskuu 2007. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_nakokulma_0711_fin.asp

Kangas, M. (2007). InnoPlay - Innovatiivisia leikillisiä oppimisympäristöjä kehittämässä ja tutkimassa 2007-2008. InnoSchool -tutkimushankkeen tiedotustilaisuus. Helsingin teknillinen korkeakoulu, Tietojenkäsittelylaitos, SimLab, 3.9.2007.

Kangas, M. (2007). From Let’s Play to InnoPlay. Presentation given at the University of Lapland for Spanish guests (Lappset Group Ltd.), 12.3. 2007.

Kangas, M. (2007). From Let’s Play to InnoPlay. Presentation given at the University of Lapland for Portuguese guests (Lappset Group Ltd.), 26.2. 2007.

Kangas, M. & Hyvönen, P. (2007). Innovatiivisia leikillisiä oppimisympäristöjä kehittämässä – katsaus videoaineistoihin. Esitys CICERO Learning videotyöpajassa, Helsingin yliopisto, 23.5.2007.

Keskitalo, T. (2007). Tutkimusosion toiminnan kuvausta ja arviointia. Teoksessa: T. Rautiainen, E. Saari, A. Pruikkonen, H. Tompuri, T. Keskitalo & A-M Mölläri (toim.) Laadukkaita sisältöjä ja oppimisen tukea – Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishankkeen kokonaisarviointi. Rovaniemi: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 81–101.

Pekkala, Leo. (2007) Jokelan koulu ja wwwäkivalta. Lapin Kansa 14.11.2007. Kolumni.

2006

MobIT-tutkimusryhmä : Ruokamo, H., Hakkarainen, P., Lehtonen, M., Kultima, A., Kuvaja, P., Isomäki, H. & Räisänen, H. (2006) MobIT - Kannettavat tietokoneet ja langaton lähiverkko yliopiston arjessa. Tietoyhteys, 2/2006, 23-25.http://www.csc.fi/lehdet/tietoyhteys/ty2_2006.pdf

Ruokamo, H., Hakkarainen, P., Kangas, M., Lehtonen, M. & Vaara, S-I. (2006). Uusia malleja Lapin korkeakoulujen verkko-opetuksen kehittämiseksi. Alakertakirjoitus, Lapin Kansa 10.11.2006.

2005

Hyvönen, P. (2005). Haastattelu Finlayson Televisio teemasta LUO (v) UUS - Liiketoimintaa leikin ja leikkiä liiketoiminnan varjolla. Interaktiivinen tulevaisuus & IHMINEN -konferenssi. 10-11.11.2005. Tampere -talo.

Hyvönen, P. (2005). Leikki kehittää luovuutta - liiketoimintaa leikin ja leikkiä liiketoiminnan varjolla. Alakertakirjoitus Lapin Kansa 23.11.2005.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2005). Keholla ja riemulla - uudenlainen oppimisympäristö. Kide 5/2005, 8 -11.

Juujärvi, M. & Hyvönen, P. (2005). Minäkin, minäkin teen metsän! - lasten toiveita leikkiympäristöksi. Kide 5/2005, 12-13.

Ruokamo, H. (2005). ITK’04 Tutkijatapaaminen. Session 3 puheenjohtaja. 20.4.2005. Aulanko, Hämeenlinna.

Ruokamo, H. (2005). ITK’04 Tutkijatapaaminen. Paneelikeskustelu: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimuksen tulevaisuudenhaasteet.  20.4.2005. Aulanko, Hämeenlinna.

Ruokamo, H. (2005). Verkko-opetus, -opiskelu ja oppiminen - näkökulmia oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Verkko-oppimateriaali ja videoneuvottelu opetustyössä. 16.4.2005, Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Jaetun asiantuntijuuden pedagogiikka. Verkko-oppimateriaali ja videoneuvottelu opetustyössä. 16.4.2005, Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Vastavuoroisen opettamisen menetelmä. Verkko-oppimateriaali ja videoneuvottelu opetustyössä. 16.4.2005, Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Ankkuroitu opetus Solver-oppimisympäristössä. Verkko-oppimateriaali ja videoneuvottelu opetustyössä. 16.4.2005, Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen. Verkko-oppimateriaali ja videoneuvottelu opetustyössä. 16.4.2005, Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Mobiiliverkko-opetus: monitieteisestä metamallista kohti yhteisöllisiä tiedon rakentamisen prosesseja. Virkaanastujaisesitelmä. 28.2.2005, Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Koulutuksen haasteet – suunta 2010. Lapin tietoyhteiskuntastrategian linjantarkistuspalaveri.18.2.2005, Lapin liitto, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2005). Monitieteistä mediakasvatusta tieteiden ja taiteiden rajapinnoilla. Taiteen perusopetuksen kehittämispäivät. 3.-4.2.2005, Efeco Oy, Oulu.

Vaattovaara, V. (2005) (toim., visuaalinen ja tekninen toteutus sekä taitto) Reidar Särestöniemen 80-vuotisverkkojulkaisu. http://www4.rovaniemi.fi/linkit/verkkoreidar/

2004

Hyvönen, P. (2004). Suomen puutarhaseuran kesäluentopäivät Rovaniemi Lappia-talo.5.- 6. 8.2004.

Hyvönen, P. (2004). Toiminnallisuutta oppimiseen. Alakertakirjoitus Lapin Kansa 22.1.2004.

Hyvönen, P. (2004). Toiminnallisuus - avain oppimiseen. Kaleva 17.1.2004.

Hyvönen, P. & Juujärvi, M. (2004). Oppimisympäristö ja oppimiskäsitys; toiminnallisuus, leikki, kokonaisvaltaisuus, vuorovaikutus ja lapsilähtöisyys opetuksessa. Vierailuluento: Esiopetuksen koulutuspäivät. Rovaniemen maalaiskunta, Syväsenvaaran päiväkoti. 4.- 5. 5.2004.

Juujärvi, M. (2004). Oppimaan yhteisöllisesti leikkien. Kaleva 7.2.2004

Juujärvi, M. (2004). Leikkien ja yhdessä toimien oppimaan! Alakertakirjoitus Lapin Kansa 30.1.2004.

Karppinen, P. (2004). Miten onnistui opetusharjoittelu verkossa? Lapin yliopiston virtuaaliopintopäivä, 28.4.2004, Rovaniemi.

Karppinen, P. & Hyvönen P. (2004). Verkko-opiskelijasta tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien hankkeiden vetäjäksi. Näkökulma. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=vy_nakokulma_0406_fin

Karppinen, P., Rivoltella, P., Ardizzone, P., & Carenzio, A. (2004). JIBS pan-European research. Using video in a pedagogically meaningful way. The use of moving image in an educational environment. THe JIBS project’s public conference, May 14, 2004, YLE Iso Paja, Helsinki, Finland.

Lehtonen, M. (2004). Tutkija Miika Lehtonen kertoo työstään. Learn Periodical[Suomenkielinen versio], 2, 12-13.

Lehtonen, M. (2004). Researcher Miika Lehtonen tells about his research. Learn Periodical[English version], 2, 12-13.

Lehtonen, M., Hyvönen, P., Juujärvi, M., & Ruokamo, H. (2004). Leikin ja luovuuden iloa etsimässä. Esitys Let’s Play -seminaari, Kajaani, Kajaanin yliopistokeskus, varhaiskasvatuksen koulutusohjelma, 29.10.2004.

Lehtonen, M., Mattila, H., Ruokamo, H., & Isomäki, H. (2004). Kannettavien käyttö langattoman kampuksen verkko-opetuksessa ja opiskelussa. Esitelmä Mobiiliopiskelu langattomalla kampuksella -seminaari, 14.10.2004. Rovaniemi, Lapin yliopisto.

Manner-Raappana, T. (2004). Mediakasvattajana median ja kasvatuksen ristiaallokossa. Kide-lehti 2004 25(6), 22-23.

Ruokamo, H. (2004). Mediakasvatuksen kolme tukipilaria: media välineenä ja sen tuottamisen kautta sekä kriittisen tarkastelun kohteena. Mediakasvatusseminaari. 21.10.2004, Helsinki.

Ruokamo, H. (2004). ITK’04 Tutkijatapaaminen. Teemaryhmä: Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, opiskelussa ja oppimisessa pj., teemaryhmien yhteenveto ja paneelikeskustelu. 21.4.2004. Aulanko, Hämeenlinna.

Ruokamo, H. (2004). case Etäopetus - Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä I,II ja III. Seminaari: Lapin tulevaisuus, tietoverkoistako apua? Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja TeliaSonera Oyj. 27.2.2004. Kittilä.

Ruokamo, H. (2004). Tohtorin  tutkinnot ja tietoverkkopohjaisten oppimisympäristöjen tutkimuksia. Rotary Ounasvaara.  26.01.2004. Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2004). Tule opiskelemaan tulevaisuuden mediakasvattajaksi ja tutkijaksi! Lapin yliopiston ABI -lehti 2005–2006, 9.

Ruokamo, H. (2004). Mediakasvatuksen kolme tukipilaria: media välineenä ja sen tuottamisen kautta sekä kriittisen tarkastelun kohteena. Mediakasvatusseminaari, 21.10.2004, Helsinki.

Ruokamo, H. (2004). Kolme näkökulmaa mediakasvatukseen: media välineenä ja sen tuottamisen kautta sekä kriittisen tarkastelun kohteena. Luento: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö (35 ov): Näkökulmia mediakasvatukseen. 30.11.2004, Helsinki, Helsingin yliopisto.

Ruokamo, H., Isomäki, H. & Lehtonen, M. (2004). Oppimisen tutkimuksen monitieteistä tulevaisuutta, Kide 4/2004, 23–24.

Ruokamo, H. & Ketamo. H. (2004). Yksilöllinen ja yhteisöllinen tiedon rakentaminen mobiiliverkko-opetuksessa ja –opiskelussa. Koulu ja opettajat oppimisympäristöjen rakentajina II, 10.12.2004, Suomen Akatemia, Finlandia-talo.

Vaattovaara, V. (2004). Opiskelu ja oppiminen – verkkoflash vai älynväläys? HelLa-tutkimustuloksia. Virtuaaliopintopäivä 28.4.2004. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

2003

Hyvönen, P. (2003). Uudet mediat. Esitys Haavi auki - verkot vesille -seminaarissa 3.4.2003. Lapin yliopisto Rovaniemi.

Hyvönen, P. (2003). Uudet mediat ja FLE. Esitys Verkkokurssien esittelypäivässä 27.2.2003. Lapin yliopisto Rovaniemi.

Immonen, S., Ikäheimo, U., Keto, T., Leskinen, R-L., Mäntynen, A., Paasto, P., Rissanen, T., Vaattovaara, V., Väisänen, V., Sintonen, K. & Honkanen, M. (2003). Tieteentekijöiden liiton viestintästrategia. Tieteentekijöiden liitto ry.

Karppinen, P. (2003). User reactions - The pedagogical use of video clips in relation to the JIBS project. Basel-Karlsruhe Festival on Educational Television and Multimedia, December 13-16, 2003, Karlsruhe, Germany.

Karppinen, P. (2003). TieVie-koulutus - yliopisto-opettajat tietoverkkoja kokemassa. Lapin yliopiston tiedotuslehti Kide, 2/2003, 22-23.

Karppinen, P. & Hyvönen, P. (2003). Digitaalisuudesta lisämausteita portfoliotyöskentelyyn. Yliopistopedagoginen tiedotuslehti Peda-forum, syksy 2/2003, 12-14.

Karppinen, P. & Hyvönen, P. (2003). Miksi tekisin digitaalisen portfolion? Portfolion monet mahdollisuudet - seminaari Lapin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle 4.6.2003. Rovaniemi, Lapin yliopisto.

Kasvatustieteiden valtakunnallinen virtuaaliyliopistohanke (KasVi) ja (HelLa) tutkimusprojekti, Kide 2/2003, 20–21.

Lehtonen, M. (2003). Sähköisiä hetkiä tietokoneella simuloidussa todellisuudessa. Kide, 18-19.

Lehtonen, M. (2003). MOMENTS. Case 6: Network-Based Mental Tools in Technology Education. Helsinki: Opetushallitus. [http://index.oph.fi/kotu/inter/search.pl?lan=fi]

Vaattovaara, V. (2003). Ihminen näkyy verkon takaa – verkkopedagogisia otteita mediakulttuurissa. Abstrakti. ITK-tutkijatapaaminen, Hämeenlinna9.4.2003.

Vaattovaara, V. (2003). Vuorovaikutus verkossa. HelLa-tutkimustulosten esittelyä HILMA-yliopistoverkoston kehittämisryhmän kokouksessa 13.11.2003. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

2002

Hyvönen, P. (2002). Organisaatiot ja moderni viestintä ja FLE. Esitys Erilaiset verkkokurssitoteutukset esittäytyvät 15.11.2002. Lapin yliopisto Rovaniemi.

Karppinen, P. (2002). Virtuaalinen opettaja-opiskelija -ohjaussuhde: mikä se on? Suomen sosiaalipsykologit ry:n jäsenlehti Sosiaalipsykologi, 2/2002, 4-6.

Ruokamo, H. (2002). Mielekkään oppimisen periaatteita ja opetus-opiskelu-oppimisprosessin piirteitä verkko-opetuksessa. Verkkopedagogiikka (3 ov). Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 12.09.2002. Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2002). Mielekkään oppimisen periaatteita verkko-opetuksessa, OTAe – eOppiminen yrityksen tiedon johtamisessa, e-oppimisen pedagogiikka, 28.5.2002, TKK Koulutuskeskus Dipoli.

Ruokamo, H. (2002). Johdatus verkkopedagogiikkaan – oppimisteoreettista taustaa. Verkkopedagogiikka (3 ov). Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 06.05.2002. Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2002). Bittejä, pedagogiikkaa ja sisältötuotantoa – miten Lapin opetuspalveluja voisi kehittää? Mitä kuuluu oppiva Lappi? – Väliarvio ja tulevaisuuden näkymät, Lapin lääninhallitus, 18.3.2002, Kemi.

Ruokamo, H. (2002). Verkkopedagogiikka – pedagoginen laatu ja käsikirjoitusten pedagoginen arviointi. VirtuaaliAMK (Pohjois-Suomi) -seminaari 15–16.3. 2002, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 15.3.2002 Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2002). Sisällöntuotannon organisointi: Pedagogiset mallit sisällöntuotannossa, OTAe – eOppiminen yrityksen tiedon johtamisessa 1. Moduuli13.2.2002 e-oppimisprojektien toteutus TKK Koulutuskeskus Dipoli.

Ruokamo, H. (2002). Mathematical Word Problem-Solving in the Solver Learning Environment. Jelling Seminaarium. 24.4.2002. Denmark.

Ruokamo, H. (2002). Pedagogical Models in the Design and Assessment of Network-Based Education. Jelling Seminaarium. 23.4.2002. Denmark.

Ruokamo, H. (2002). Research, training and support services – The University of Lapland meeting the Challenges of developing information and communications technology for teaching. Jelling Seminaarium. 23.4.2002. Denmark.

Vaattovaara, V. (2002). Yhdessä tiedon tiellä. Acatiimi 8/2002. Professoriliitto ry, Tieteentekijöiden liitto ry, Yliopistolehtorien liitto ry. [http://www.acatiimi.fi]

Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Vaattovaara, V. (2002). HelLa-projekti: Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusohjelmien arviointi- ja kehittämisprojekti 2001–2003. Tutkimussuunnitelma 2003.

2001

Ruokamo, H. (2001). Sinustako tulevaisuuden mediakasvattaja? ABI 2001, Lapin yliopiston ABI –lehti, 20.

Ruokamo, H. (2001). Lapin yliopiston virtuaaliyliopiston verkostohankkeet esittäytyvät. Suomen kasvatustieteellisten tiedekuntien yhteistyöhanke (KasVi). Lapin yliopiston Mediapedagogiikka-keskuksen avajaiset. 4.5.2001. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2001). Kokemuksia Solver-oppimisympäristöstä ja sen pedagoginen tausta. (Invited speaker). Matematiikan opetus ja oppiminen virtuaalisissa oppimisympäristöissä. 22.3.2001. Jyväskylän yliopisto.

Ruokamo, H. (2001). Oppiminen ja jaettu asiantuntijuus. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 29.01.2001, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2001). Tutkiva- ja ongelmalähtöinen oppiminen. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 29.01.2001, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2001). Esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon alueella. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 29.01.2001, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2001). Mediapedagogiikan mahdollisuudet aikuiskoulutuksessa. Oppiminen – elämän mittainen tie, Lapin lääninhallitus ja opetusministeriö, 17.09.2001, Kemi.

Ruokamo, H. (2001). Pedagogiset lähtökohdat verkkopohjaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Konstruktivistisen pedagogiikan suuntauksia ja yhteistoiminnallisen oppimisen ominaisuuksia. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Jaetun asiantuntijuuden pedagogisia malleja. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Tutkivan ja ongelmalähtöisen oppimisen pedagogiikkaa. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Aikuiskoulutuksen toteutustapoja ja kehityslinjoja: opetussuunnitelmasta kohti oppimisympäristöä. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Solver -oppimisympäristön teoreettinen tausta, tutkimuksen menetelmät ja tulokset. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Oppimisteoreettiseen ajatteluun perustuvia oppimisympäristöjä. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H. (2001). Mediakasvatuksen tutkimus ja tietoverkko-pohjaiset oppimisympäristöt. Verkkopedagogiikkaseminaari, Virtuaaliammattikorkeakoulu ja Tietoverkkoinstituutti. 6.6.2001, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere.

Ruokamo, H., Pieniniemi, M. & Syrjäkari, M. (2001). Kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus osana valtakunnallista virtuaaliyliopistoverkostoa. Lapin yliopiston tiedotuslehti Kide, 3/2001, 11–12.

Ruokamo, H. & Syrjäkari, M. (2001). Kokemuspuheenvuoro: Mediapedagogiikkakeskus - Lapin yliopiston keskitetty ratkaisu. Korkeakoulujen ATK-päivät 2001, 15.-16.11.2001, Rovaniemi.

Ruokamo, H. & Syrjäkari, M. (2001). Centre for Media Pedagogy at the University of Lapland – Meeting the Challenges of the Virtual University. UHI Millennium Institute, ADAPT LINC Project, Dissemination Event, 15 June 2001, Inverness, Scotland.

Ruokamo, H., Tompuri, H. & Syrjäkari, M. (2001). Mediapedagogiikkakeskuksen esittely. Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksen avajaiset. 4.5.2001. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

2000

Pohjolainen, S., Ruokamo, H., Pesonen, K. & Hartikainen, V.-M. (2000). Avoin oppimisympäristö (A&O): Matriisilaskenta I. Oppimisalustat -paneeli – Esimerkkejä ja keskustelua oppimisalustoista. ITK’00, Vapaus, veljeys, tasa-arvo. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa -konferenssi, 6.–8.4.2000, Aulanko, Hämeenlinna.

Ruokamo, H. (2000). Mathematical Abilities and Development of Mathematical Word Problem-Solving Skills in the Solver Learning Environment: Main Results and Perspectives for Future Research. Presentation in Kennarahaskoli Islands, 18 December 2000, Reykjavik, Island.

Ruokamo, H. (2000). Matemaattisten sanallisten ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen teknologiaperustaisessa oppimisympäristössä. Koulumatematiikka 2000. 11.–12.3.2000. Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry ja Luokanopettajien liitto ry. Helsingin yliopisto, Helsinki.

Ruokamo, H. (2000). Konstruktivistinen pedagogiikka ja yhteistoiminnallinen oppiminen verkossa. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 20.11.2000, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Teknologia oppimisessa ja osana oppimisympäristöä. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 20.11.2000, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Solver -oppimisympäristö esimerkki ongelmalähtöisen oppimisen toteutumisesta verkossa. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 20.11.2000, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Elinikäisen oppimisen muotoja. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 20.11.2000, Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan oppilaitos, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Teknologia oppimisympäristöjen osana. Luento, Uusia työvälineitä ja näkökulmia opiskelijoiden ohjaamiseen – tietoverkko opettajan apuvälineenä (pj). Helsingin yliopisto Vantaan täydennyskoulutuskeskus ja Lapin yliopisto/KTK, 10.11.2000, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Solver -oppimisympäristö – esimerkki tietoverkkojen käytöstä oppimisessa. Luento, Uusia työvälineitä ja näkökulmia opiskelijoiden ohjaamiseen – tietoverkko opettajan apuvälineenä (pj). Helsingin yliopisto Vantaan täydennyskoulutuskeskus ja Lapin yliopisto/KTK, 10.11.2000, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Oppiminen verkossa – haaste vai mahdollisuus?: teoreettista taustaa verkossa oppimiseen. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), EDUTECH/TTKK, 2.–3.11.2000, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Teknologia ja oppiminen – Mikä on teknologian rooli oppimisessa ja oppimisympäristöjen osana? Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), EDUTECH/TTKK, 2.–3.11.2000, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Elinikäisen oppimisen muodoista. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), EDUTECH/TTKK, 2.–3.11.2000, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Solver -oppimisympäristö matemaattiseen sanalliseen ongelmanratkaisuun: menetelmiä ja tuloksia. Luento, Verkkopedagogiikkakoulutus (pj), EDUTECH/TTKK, 2.–3.11.2000, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Konstruktiivisen oppimisen perusteet. Luento, Uusia työvälineitä ja näkökulmia opiskelijoiden ohjaamiseen – tietoverkko opettajan apuvälineenä. Helsingin yliopisto Vantaan täydennyskoulutuskeskus ja Lapin yliopisto/KTK, 13.10.2000, Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Oppiminen verkossa – teoreettista taustaa ja mielekkään oppimisen kriteereitä. Opettajan tietotuottajataidot. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 9.10.2000, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Teknologia ja oppiminen – mikä on teknologioiden rooli oppimisessa? Opettajan tietotuottajataidot. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 9.10.2000, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Solver -oppimisympäristö matemaattisten sanallisten ongelmien ratkaisemiseen: tutkimushankkeen esittely. Opettajan tietotuottajataidot. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 9.10.2000, Rovaniemi.

Ruokamo, H. (2000). Videoneuvottelun käytöstä etäopetuksessa. Lapin yliopisto, Menetelmätieteiden laitos. 12.9.2000.

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. (2000). Avoin oppimisympäristö (AO) -hankkeen esittely. Suomen Internet -opiston Uusmediakouluttajakurssi. 16.–17.5.2000. TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Yleistä oppimisympäristöistä ja pedagogisia näkökulmia avoimien oppimisympäristöjen kehittämisessä, toteutuksessa ja arvioinnissa. Suomen Internet -opiston Uusmediakouluttajakurssi. 16.–17.5.2000. TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio, Tampere.

Ruokamo, H. (2000). Tiedon rakentaminen ja yhteistoiminnallinen oppiminen. Oppimis- ja työskentely-ympäristöt Internetissä – vastaus yrityksen kehittämishaasteisiin? 10.–11.5.2000. TTKK/Edutech ja TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio, Tampere (koulutuksen puheenjohtaja).

Ruokamo, H. (2000). Oppiminen verkossa – haasteita ja mahdollisuuksia. Oppimis- ja työskentely-ympäristöt Internetissä – vastaus yrityksen kehittämishaasteisiin? 10.–11.5.2000. TTKK/Edutech ja TTKK/DMI/Hypermedialaboratorio, Tampere (koulutuksen puheenjohtaja).

Ruokamo, H. & Pohjolainen, S. (2000). Avoin oppimisympäristö (AO) -hanke: esimerkki mielekkään oppimisen ominaisuuksien toteuttamisesta. Opettajan tietotuottajataidot. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 9.10.2000, Rovaniemi.