IMPEL FIN-2002 -projekti

IMPEL FIN-2002 -projekti toteutettiin osana laajemman IMPEL - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law  -verkoston toimintaa. Tavoitteena oli testata uudenlaisia mahdollisuuksia EU-maiden ympäristötarkastajien koulutukseen.

IMPEL FIN-2002 -projektissa suunniteltiin ja pilotoitiin ympäristöministeriön alaan kuuluva ympäristölupien valvontaa koskeva opintojakso verkko-oppimisympäristöön (Discendum Optima). Pilottikurssille osallistui 20 ympäristötarkastajaa eri EU-maista. Kurssin tarkoituksena oli toimia ensimmäisenä askeleena kohti ympäristötarkastajille suunnatun laajemman etäopetuskokonaisuuden rakentamista.

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto johti projektia ympäristöministeriön puolesta. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto vastasi yhteistyössä ympäristöministeriön, Lapin ympäristökeskuksen ja Länsi Suomen ympäristökeskuksen edustajien kanssa kurssin tavoitteista, oppimismateriaaleista ja  tehtävistä sekä kurssin sisällöllisestä tuutoroinnista.

Mediapedagogiikkakeskus vastasi kurssin teknisestä toteutuksesta Discendum Optima  oppimisympäristössä, tuotti kurssille opiskelua ohjaavan aloitusmodulin sekä konsultoi kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä. Mediapedagogiikkakeskus arvioi kurssitoteutusta yhteistyökumppaneiden toivomassa laajuudessa ja esitti tämän pohjalta kurssin kehittämisehdotuksia.

Lisätietoja: Project’s final report