UHI - projekti 1.1.2001 - 31.12.2001

Mediapedagogiikkakeskus on toiminut skotlantilaisen University of Highlands and Islands projektin (UHI) yhteistyötahona. Skotlanti toimi projektin vastuullisena koordinaattorina ja toinen Skotlannin ulkopuolinen partneri oli Catalonian yliopisto Espanjasta.

UHI-projektin tehtävänä oli luoda hajautettu yliopisto, joka perustuu yhteistyöhön paikallisten opetusinstituutioiden välillä. Verkoston alue kattaa noin 500.000 asukasta.Tavoitteena oli laajentaa pääsyä korkea-asteen, myöskin eristyneillä alueilla, koulutukseen erilaisten yhteistyökumppanien tuella ja välityksellä. Tavoitteena oli myös kehittää ja soveltaa uusia lähestymistapoja oppimiseen ja opettamiseen hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa.

Mediapedagogiikkakeskuksen osuus projektissa liittyi mm. UHI - projektin tuotokseen: Best Practice Guidelines - raportin käännöstyöhön englannista suomenkieleen, asintuntijuuden molemminpuoliseen jakamiseen vierailujen aikana sekä mahdolliseen jatkoyhteistyöhön tutkimus- ja kehittämisalueellamme.

UHI –hanke oli mukana ADAPT-LINC -projektissa (EU, 2000/04-2001/06), jossa ulkomaiset partnerit olivat:

  • UOC, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain
  • UOL, University of Lapland, Rovaniemi, Finland 

Presentation Ruokamo, H. & Syrjäkari, M. 15.6.2001.

University of the Highlands & Islands project