Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä (UOT)

Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishanke
1.9.2000 – 31.12.2003

Uudet oppimisympäristöt opettajan työssä (UOT) on Euroopan yhteisön Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella toteutettava Lapin läänin korkea-asteen opetusmenetelmien kehittämishanke. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää uusia oppimisympäristöjä, uudistaa omia pedagogisia käytäntöjä ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttötaitoja. Koulutuksen aikana osallistujat kehittävät harjoitustöinä verkkopohjaisia koulutusmoduuleja, verkko-oppimateriaaleja ja oppimisympäristöissä hyödynnettäviä tiedon rakentamisen työvälineitä, joiden käyttöä arvioidaan jo koulutuksen aikana.

UOT – koulutus on tarkoitettu Lapin läänin korkea-asteen opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle. Koulutuksessa on mukana 130 osallistujaa Lapin yliopistosta, Rovaniemen ja Kemi-Tornion ammattikorkeakouluista sekä mediakasvatuspainotteisesta luokanopettajakoulutuksesta.