Virtuaaliyliopiston verkostohankkeet 2002-2003

 

 

KasVI
Valtakunnallinen kasvatustieteellisten tiedekuntien virtuaaliyliopisto

 

 

HelLa
Pedagogiset mallit verkko-opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa

 

 

Connet
Kognitiotieteen ja kognitiivisen teknologian opetusverkosto

 

 

HILMA
Naistutkimuksen yliopistoverkosto

 

Sosnet
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

 

TieDot
Tieteellisen tiedonhankinnan verkko-opetushanke

 

Tulevaisuustutkimus