HelLa
Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
tutkimus- ja kehittämisprojekti 2001-2003

HelLa oli Helsingin ja Lapin yliopiston yhteinen tutkimusprojekti, jonka puitteissa ja osana Suomen kasvatustieteellisten tiedekuntien virtuaaliyliopistoa (KasVi ) tutkittiin verkko-opetus, -opiskelu ja -oppimisympäristöjä. Erityisesti keskityttiin KasVi:n puitteissa syyskuussa 2002 alkaneeseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT 15 ov) opintojen tutkimukseen.
HelLa-tutkimusraporttiin voit tutustua verkkojulkaisussa http://www.edu.helsinki.fi/media/hellaraportti.html .

Loppuraportista työstettyä kirjaa
Verkko-opetuksen haasteita: Pedagogisia malleja didaktisessa verkkoympäristössä
voit tilata oheisen kirjan kuvauslinkin kautta
http://www.ulapland.fi/home/ktk/yleista/henkilokunta/vvaattov/indexhella.htm tai suoraan osoitteesta julkaisu@ulapland.fi .

Hankkeen yhdyshenkilöt Lapin yliopistossa
Professori Raimo Rajala
Puh: 016 341 2413, gsm: 040 764 3848 
E-mail:
 Raimo.Rajala[at]ulapland.fi
Professori Heli Ruokamo
Puh: 016 341 2410, gsm: 040 587 9090
E-mail:
 
 Heli.Ruokamo[at]ulapland.fi
Suunnittelija ja HelLa-tutkija Virpi Vaattovaara 
Puh: 016 341 2435,
Fax: 016 341 2401
E-mail:
 Virpi.Vaattovaara[at]ulapland.fi
            http://www.ulapland.fi/home/ktk/yleista/henkilokunta/vvaattov/

Hankkeen yhdyshenkilöt Helsingin yliopistossa:
Seppo Tella
seppo.tella[at]helsinki.fi
Varpu Tissari
varpu.tissari[at]helsinki.fi

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja Mediapedagogiikkakeskus http://www.ulapland.fi/ktk/    http://www.ulapland.fi/mpk/
Helsingin
yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja opettajankoulutuslaitoksen Mediakasvatuskeskus http://www.helsinki.fi/sokla/media/

HelLa-projekti oli Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, opettajankoulutuslaitoksen Mediakasvatuskeskuksen ja Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksen syksyllä 2001 käynnistynyt yhteinen tutkimusprojekti. Sen puitteissa oli tarkoitus kehittää, tutkia ja arvioida tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä opetus- ja koulutusteknologian, mediakasvatuksen, tietokoneavusteisen opetuksen ja opettajien tietotekniikan koulutusohjelmissa. Projekti oli osa Turun yliopiston koordinoimaa Suomen kasvatustieteiden tiedekuntien virtuaaliyliopistohanketta KasVia.

Projektissa tutkittiin
1) miten verkko-opetuksen pedagogiset mallit ilmenevät mediakasvatuksen ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutusohjelmissa?
2) miten verkko-opetuksen, -opiskelun sekä oppimisen suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin periaatteita voidaan edelleen kehittää?
3) miten didaktinen verkkoympäristö ja verkko-opetus tuke­vat yksilön ja yhteisön mediataitoa? 
4) miten kansallisia koulutusohjelmia voidaan kehittää, yhtenäistää ja kansainvälistää ja vähentää alan käsitteellistä kirjavuutta?

HelLa-projektissa tutkittiin, miten pedagogiset mallit toimivat verkko-opetuksen käytännössä, millainen toimintakonteksti didaktinen verkkoympäristö on ja millaisia suunnittelun, arvioinnin ja ohjauksen periaatteita verkko-opetuksessa käytetään. Tutkimuksessa tuotettiin uutta teoriatietoa verkko-opetuksesta, -opiskelusta ja oppimisesta sekä näiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista suomalaisessa yliopisto- ja korkeakoulukontekstissa. Tutkimus- ja kehittämistehtävää tarkasteltiin mm. didaktisen monitasomallin, mediataidon, tieto- ja viestintätekniikan käyttötapojen ja mielekkään oppimisen näkökulmista. 

Tutkimuksessa on yhdistetty erilaisia tutkimusperinteitä ja teoriataustoja. Se on hyödyntänyt erityisesti kasvatustieteellistä, didaktista, mediakasvatuksellista sekä oppimispsykologista ja yhteiskuntatieteellistä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkimusta.

KasVi-hanke Lapin yliopisto 

KasVi-hanke Joensuu yliopisto