Opiskelu

Opetusministeriön (OPM) 14.7.2005 antamassa asetuksessa Lapin yliopistolle myönnettiin ainoana yliopistona Suomessa, mediakasvatuksen pääaineen asema, joten MPK toimii mediakasvatuksen alueella valtakunnallisena suunnannäyttäjänä.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa mediakasvatusta on voinut opiskella mediakasvatuspainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa ja sivuaineopintoina vuodesta 1997 lähtien sekä pääaineena - kasvatustiede, erityisesti mediakasvatus - vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2004 mediakasvatuksen pääaineopiskelijoille käynnistettiin erillinen sisäänotto.

Mediakasvatuksen pääaineekseen valinneet opiskelevat kandidaattivaiheessa suomen kielellä. Maisterivaiheen opetus toteutetaan englannin kielellä mediakasvatuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa Master's Degree Programme in Media Education.

Mediakasvatuksen pääaineen lisäksi tiedekunnassa voi opiskella Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa -perusopinnot (TVT) 25 op.