Mediakasvatuksen opetussuunnitelma

Mediakasvatuksen opinnot muodostavat kolme toisiaan täydentävää teemaa, jotka ovat:

1) media opetuksessa ja oppimisessa
2) media ja yhteiskunnassa
3) media ja psykososiaalinen hyvinvointi

Teemat leikkaavat läpi pääaineopintojen perusopinnoista syventäviin opintoihin asti. Osa kuhunkin teemaan kuuluvista opintojaksoista on pakollisia ja osan kohdalla (esimerkiksi kirjallisuus) opiskelija voi valita jaksoja oman kiinnostuksensa mukaan. Vasemmalla olevista linkeistä pääset näkemään jokaisen teeman esittelyn, sekää opintojaksojen ryhmittelyt näiden kolmen teeman alle.Yksityiskohtaiset kurssikuvaukset sekä kurssien aikataulut löytyvät WebOodista.