MEDU_webkuva_690x220.JPG

Media ja psykososiaalinen hyvinvointi

Opintojaksoissa perehdytään mediankäytön merkityksiin kaiken ikäisten yksilöiden ja yhteisöjen psykososiaalisessa hyvin- ja pahoinvoinnissa sosiaalipsykologisten ja psykologisten näkökulmien kautta. Tarkastelussa ovat erityisesti yksilöiden ja yhteisöjen emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit, käyttäytyminen, minuus, sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys.

Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee keskeiset psykososiaalista hyvinvointia ja mediavaikutuksia selittävät teoriat sekä ymmärtää näiden pohjalta yksilöiden ja yhteisöjen mediasuhteiden vuorovaikutuksellista ja kulttuurisidonnaista luonnetta. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija osaa hakea, lukea, tulkita ja arvioida kriittisesti mediakasvatuksellista tutkimustietoa edellä mainituilta tieteenaloilta.

Teemaan kuuluvia opintojaksoja ovat (OPS 2015-2017):

MKAS223C Mediakasvatuksen kirjallisuus C  (5 op) 
MEDU3104C Media Education Literature C (5 ECTS)
MEDU2208 Theoretical Approaches to Media Use and Psychosocial Well-being (5 ECTS)
MEDU3105 Internet Use and Psychosocial Well-Being (5 ECTS)