MEDU_webkuva_690x220.JPG

Median yhteiskunnassa

Opintojaksoissa perehdytään median rooliin yhteiskunnassa ja mediakasvatuksen yhteiskunnallisiin, historiallisiin ja filosofisiin lähtökohtiin mediatutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, sosiologian ja yhteiskuntafilosofian sekä kriittisen mediakasvatuksen näkökulmien kautta. Opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnan medioitumista ja mediaa osana yhteiskunnan poliittisia, taloudellisia, kulttuurisia ja sukupuolittuneita rakenteita.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa hakea, lukea ja tulkita mediakasvatuksellista tutkimustietoa edellä mainituilta alueilta. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää median yhteiskunnallisia merkityksiä ja tuntee hallitsevat median voimaannuttamiseen, kontrolliin ja vaikutuksiin liittyviä teorioita. Tavoitteena on, että opiskelija osaa etsiä ja analysoida kriittisesti median ja yhteiskunnan suhteita ja kriittistä mediakasvatusta käsittelevää kirjallisuutta.

Teemaan kuuluvia opintojaksoja ovat (OPS 2015-2017):

MKAS2224 Yhdenvertaisuus mediassa (5 op)
MKAS2223B Mediakasvatuksen kirjallisuus B (5 op)
MEDU3106 Approaches to Media Culture (5 ECTS)
MEDU3104B Media Education Literature B (5 ECTS)
MEDU3107 Experiencing Media (5 ECTS)
MEDU2203 Critical Media Analysis (5 ECTS)