Palautetta/ Feedback

Sana on vapaa! Jälleen on mahdollisuus antaa palautetta mediakasvatuksen koulutusohjelmasta (opintojaksot, opetus, tiedotus, ym.). Palautetta voi antaa 11.5. asti anonyymisti/omalla nimellä. Tulemme käyttämään palautteita koulutusohjelman kehittämisessä. Saatu palaute tullaan viemään myös koko tiedekunnan yhteiseen palautepöytäkeskusteluun.

You have the opportunity to provide feedback on University of Lapland's Media Education degree programme (study modules, teaching, communication etc.). You can provide your feedback until April 11th either anonymously or with your name. We will use your feedback in developing our study programme. We will communicate the feedback we receive to the Faculty of Education's teaching and administration staff.

Palautteesi - Your feedback


Tyhjennä
Lähetä = Send, Tyhjennä = Clear
   

 
Palaute-lomake on avoinna 11.5.2014 saakka.
Feedback-form is available until 11.5.2014.