Tutkimus

Mediapedagogiikkakeskuksessa tutkitaan verkko-opetusta, -opiskelua ja oppimista sekä multimediaviestintää niiden suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian asemaa kehitysyhteistyössä sekä harvaanasutuilla alueilla.

Tällä hetkellä kiinnostus kohdistuu erityisesti mobiiliverkko-opetuksen ja mobiilisovellusten, simulaatioiden ja virtuaalitodellisuuden, verkkovideoiden, sekä pelillisten ja leikillisten oppimisympäristöjen tiederajat ylittävään tutkimukseen.

Verkko-opetuksen uudet pedagogiset mallit sekä tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti tarkoituksenmukainen käyttö ovat myös MPK:n tutkimuksen kohteina.