Adiona - Kohti turvallista, vastuullista ja kestävää liikkumista maalla, vesillä, ilmassa ja raiteilla

Adiona on monitieteinen ja -alainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on selvittää, miten viestinnällisin keinoin voidaan vaikuttaa suomalaisten liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen turvallisen, vastuullisen ja kestävän liikkumisen edistämiseksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilaamassa seurantatutkimuksessa kartoitetaan kansalaisten ja liikenteen ammattilaisten liikenneturvallisuusasenteita 2012–2014. Tutkimus käsittää kaikki Trafin toimialaan kuuluvat liikenne- ja liikkumismuodot: tie-, vesi- ja rautatieliikenteen sekä ilmailun.

Tutkimus toteutetaan pääosin kvantitatiivisena lomaketutkimuksena. Kvalitatiivista aineistoa kerätään haastattelemalla aihepiirin erityistuntijoita.

Tutkimus perustuu teoreettisesti Triandisin interpersoonallisen käyttäytymisen teoriaan, jossa henkilön käyttäytymisaikomukset, tavat, fysiologinen vireystila ja kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat tietyntyyppisen käyttäytymisen todennäköisyyteen. Liikennekäyttäytymisen tarkastelu osatekijöidensä valossa tähtää kohderyhmille räätälöityjen ja kohdennettujen viestintästrategioiden kehittämiseen.

Tutkimushanketta hallinnoi Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskus (MPK). Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään mm. Trafin ja Eläköön-liikenneturvallisuuskampanjan viestinnässä.

Tutkimushankkeen yhteyshenkilöt:

Lapin yliopisto,
Kasvatustieteiden tiedekunta,
Mediapedagogiikkakeskus


Väitöskirjatutkija
Pia-Maria Lausas
+ 358 40 484 4253
PL 122, 96101  ROVANIEMI

Väitöskirjan 1. ohjaaja,
ohjausryhmän jäsen, professori
Heli Ruokamo
+ 358 40 587 9090

Väitöskirjan 2. ohjaaja, professori
Raimo Rajala
+ 358 40 764 3848

etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Ohjausryhmän jäsenet:

Johtava asiantuntija
Inkeri Parkkari
+ 358 29 534 7089

Viestintäpäällikkö
Reetta Salonen
+ 358 29 534 7051
 
Osastonjohtaja
Sami Mynttinen
+358 29 534 5555

 

etunimi.sukunimi@trafi