ArctiChildren inNet

Lapin korkeakoulukonsernin toteuttama Arctic Children inNet on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukema hanke, jonka päätavoitteena on selvittää sosiaalisen median mahdollisuuksia kouluikäisten terveysviestinnässä.

ArctiChildren InNet -hanke toteutetaan osana Lapin Innovaatio-ohjelman Hyvinvoinnin Lappi - Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistoimintaa. Hankkeen pilottikuntina ovat Inari, Ranua, Salla, Kemin kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

Lisätietoja: http://some.lappia.fi/blogs/acinnet

Tutkimus

Lapin yliopiston mediapedagogiikkakeskuksessa hankkeeseen liittyviä tutkimuksia ovat seuraavat:

1. Oppilaiden, opettajien ja huoltajien mediataidot sosiaalisessa mediassa

Tutkija: Pia Lumme

Tutkimuksessa kartoitetaan viiden pilottikunnan (Kemi, Rovaniemi, Ranua, Salla ja Inari) 7.-8.-luokan oppilaiden, koulun opettajien, oppilashuoltohenkilöstön sekä vanhempien mediataitoja sosiaalisessa mediassa: millaisen median käytön, käsitysten ja kokemusten varaan mediataito rakentuu sekä millaiset ovat oppilaiden mediataidot sosiaalisessa mediassa suhteessa mediakasvattajien mediataitoihin.

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena. Kyselyllä kartoitetaan kohderyhmien sosiaaliseen mediaan liittyviä asenteita, käyttötapoja sekä tarpeita ja mahdollisuuksia hyödyntää online-mediaa kouluikäisten oppilaiden oppimisprosessissa ja sitä kautta myös aikuisten ja lasten välisessä viestinnässä. Tutkimuksessa käytetään pääasiassa kvantitatiivista tutkimusmenetelmää sekä vertailevaa tutkimusta opettajien ja oppilaiden sekä vanhempien mediataitojen tarkasteluun sosiaalisen median viitekehyksessä.

2. Yläkouluikäisten käsityksiä online -minuuden voimaannuttavuudesta koulukiusatuilla

Kasvatustieteen harjoittelija: Jenny Siivola, pro Gradu -tutkielma

Yhteyshenkilöt Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksessa:

Professori Heli Ruokamo
tel. + 358 (0)40 587 9090

Professori Raimo Rajala
tel. +358 (0)40 764 3848

Tutkija Pia Lumme
Tel +358 (0)40 484 4115

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

20090601125505.png  2003101713000.gif KTAMK_RGB72ppi.png

20081204093117.jpg20080624092810.jpg 20100127160740.jpg