Benedict

BENEDICT (Benchmarking European Development Cooperation (via) ICT) –projektissa analysoidaan Geneven ja Tunisin tietoyhteiskuntahuippukokouksen (WSIS) päätösasiakirjojen kehityspoliittisesti merkittävien sitoumusten toteuttamista ja yhdenmukaisuutta kehityspolitiikassa EU kontekstissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan WSIS päätösten toteuttamista ja tietoyhteiskuntaan liittyvän kehityspolitiikan yhdenmukaisuutta Suomen, EU:n ja kolmen muun jäsenvaltion politiikkalinjausten ja strategioiden, uusien aloitteiden ja hankkeiden kautta.

BENEDICT –projektin tuloksena saadaan tutkittua tietoa tietoyhteiskuntaan liittyvästä kehityspolitiikasta sekä erityisesti WSIS päätösten ja suositusten toimeenpanosta EU:n ja jäsenmaiden kehityspolitiikassa. Tutkimuksessa analysoidaan myös mahdollisia eroja tietoyhteiskuntasektorin asemasta osana kehityspolitiikkaa. Tutkimuksen johtopäätöksiä voidaan käyttää myös tehtäessä käytännöllisiä suosituksia niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin, erityisesti Suomen, kehityspolitiikkaan.

Tutkimuksen toteuttaa kansainvälinen tutkijaryhmä, jota johtaa tutkimusjohtaja Leo Pekkala Lapin yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksesta. Tilaustutkimushankkeen budjetti on 100 000 euroa ja tutkimus valmistuu helmikuussa 2007.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja
Leo Pekkala
Leo.Pekkala[at]ulapland.fi
Puh: 016-341 2408

Dr. William Johnston
Manchester Metropolitan University
United Kingdom
Tel. +44 161 247 3025
E-mail: B.Johnston[at]mmu.ac.uk

(ks. kaikki MPK:n julkaisut, johon on listattu myös hankkeiden uusimmat julkaisut)